Upratovanie a výzdoba kostola

"Laici sa tiež môžu cítiť povolaní alebo sú povolaní spolupracovať s duchovnými pastiermi v službe cirkevnému spoločenstvu na jeho raste a životnosti tým, že vykonávajú najrozličnejšie služby podľa milosti a chariziem ktoré im Pán bude chcieť udeliť." (KKC 910)

Pri službe starostlivosti o chrám sa striedajú všetci veriaci, respektíve zástupcovia všetkých katolíckych rodín v našej farnosti. Služby sú rozdelené podľa miesta bydliska (pľacov) do 26. skupín. Každý týždeň zabezpečuje upratovanie iná skupina.

 Skupina Dátum Sviatky
1. u Greguša, u Filipa, u Šimurdy za štrekou 11.07.2020 Veľká noc 2017
2. na Potôčku, u Taraby, u Papíkov, Krupov 18.07.2020 Veľká noc 2017
3. od Kristianov, od Cerchlanov, od Lukany, od Ramse 25.07.2020 Vianoce 2016
4. od Kravjory, od Labasa, Kolónia 01.08.2020 Vianoce 2016
5. Rieky, od Martiniaka, od Gerčaka 08.08.2020 Veľká noc 2016
6. od Čaňa, od Kepusa, celá Poľana 15.08.2020* Veľká noc 2016
7. od Migasa, od Kocurkov, od Tomasa, od Rokyčaka, od Pľaskora, od Vempľa 22.08.2020 Vianoce 2015
8. od Fedora, od Krčmarika, od Kaplnky, od Dostala 29.08.2020 Vianoce 2015
9. z Grapy, od Strakov, od Jargašov, z Juraškového, od Kríža, od Polákov
Veľká noc 2015
10. Krčmisko, od Kreány po Kožakov most
Veľká noc 2015
11. za Mostom, za Kocuramy, u Gamrota, Bory
Veľká noc 2022
Vianoce 2014
12. u Chabiniaka, u Serafína, u Kocurka, u Francoka
Veľká noc 2022
Vianoce 2014
13. od Husara, od Potočára, od Tvardoša, u Cecha, u Kožaka 04.04.2020* Vianoce 2020
Veľká noc
 2014
14. z Bulavovky, z Chajsovky, Novostavby po školu 11.04.2020* Vianoce 2020
Veľká noc
 2014
15. Čanecký potok, Briežok 18.04.2020 Veľká noc 2021*
Vianoce 2013
16. od Tatarkov, od Kurňavy, u Cecha na Bory, u Hondruši, u Kudla25.04.2020 Veľká noc 2021*
Vianoce 2013
17. od Choluja, od Vyšných Firkov, od Gocala, od Vrany, od Koričárov 02.05.2020 Vianoce 2019
Veľká noc
 2013
18. od Mikulov, Nižné Firky, spod Cesty09.05.2020 Vianoce 2019
Veľká noc
 2013
19. Triciatok, Kavalov potok, Sihly, od Sventka 15.05.2020Veľká noc 2019
20. od Rucka,spod Ruckov, od Malíka, spod Malíkov, od Buroňa 23.05.2020 Veľká noc 2019
21. od Lašov, od Gonščákov, Bory po kostol, od Kultána 30.05.2020 Vianoce 2018
22. od Chovanca, Potok 06.06.2020 Vianoce 2018
23. Novostavby v Cupli, Bytovky poza školu13.06.2020 Veľká noc 2018
24. od Petřka, od Krupeľa 20.06.2020 Veľká noc 2018
25. od Tomice, z Pikety, spod Križného27.06.2020 Vianoce 2017
26. Fuckov potok, od Šimurdov04.07.2020 Vianoce 2017
Rodičia prvoprijímajúcich              
Birmovanci  
* Veľká noc 2020 - upratovanie presunuté kvôli COVID-19.