Upratovanie a výzdoba kostola

"Laici sa tiež môžu cítiť povolaní alebo sú povolaní spolupracovať s duchovnými pastiermi v službe cirkevnému spoločenstvu na jeho raste a životnosti tým, že vykonávajú najrozličnejšie služby podľa milosti a chariziem ktoré im Pán bude chcieť udeliť." (KKC 910)

Pri službe starostlivosti o chrám sa striedajú všetci veriaci, respektíve zástupcovia všetkých katolíckych rodín v našej farnosti. Služby sú rozdelené podľa miesta bydliska (pľacov) do 26. skupín. Každý týždeň zabezpečuje upratovanie iná skupina.

 Skupina Dátum Sviatky
1. u Greguša, u Filipa, u Šimurdy za štrekou 11.01.2020 Veľká noc 2017
2. na Potôčku, u Taraby, u Papíkov, Krupov 18.01.2020 Veľká noc 2017
3. od Kristianov, od Cerchlanov, od Lukany, od Ramse 25.01.2020 Vianoce 2016
4. od Kravjory, od Labasa, Kolónia 01.02.2020 Vianoce 2016
5. Rieky, od Martiniaka, od Gerčaka 08.02.2020 Veľká noc 2016
6. od Čaňa, od Kepusa, celá Poľana 15.02.2020 Veľká noc 2016
7. od Migasa, od Kocurkov, od Tomasa, od Rokyčaka, od Pľaskora, od Vempľa 22.02.2020 Vianoce 2015
8. od Fedora, od Krčmarika, od Kaplnky, od Dostala 29.02.2020 Vianoce 2015
9. z Grapy, od Strakov, od Jargašov, z Juraškového, od Kríža, od Polákov 07.03.2020 Veľká noc 2015
10. Krčmisko, od Kreány po Kožakov most 14.03.2020 Veľká noc 2015
11. za Mostom, za Kocuramy, u Gamrota, Bory 21.03.2020 Veľká noc 2021
Vianoce 2014
12. u Chabiniaka, u Serafína, u Kocurka, u Francoka 28.03.2020 Veľká noc 2021
Vianoce 2014
13. od Husara, od Potočára, od Tvardoša, u Cecha, u Kožaka 18.04.2020 Vianoce 2020
Veľká noc
 2014
14. z Bulavovky, z Chajsovky, Novostavby po školu 25.04.2020 Vianoce 2020
Veľká noc
 2014
15. Čanecký potok, Briežok 02.05.2020 Veľká noc 2020
Vianoce 2013
16. od Tatarkov, od Kurňavy, u Cecha na Bory, u Hondruši, u Kudla 09.05.2020 Veľká noc 2020
Vianoce 2013
17. od Choluja, od Vyšných Firkov, od Gocala, od Vrany, od Koričárov 23.05.2020 Vianoce 2019
Veľká noc
 2013
18. od Mikulov, Nižné Firky, spod Cesty 30.05.2020 Vianoce 2019
Veľká noc
 2013
19. Triciatok, Kavalov potok, Sihly, od Sventka 06.06.2020Veľká noc 2019
20. od Rucka,spod Ruckov, od Malíka, spod Malíkov, od Buroňa 13.06.2020 Veľká noc 2019
21. od Lašov, od Gonščákov, Bory po kostol, od Kultána 20.06.2020 Vianoce 2018
22. od Chovanca, Potok 27.06.2020 Vianoce 2018
23. Novostavby v Cupli, Bytovky poza školu 04.07.2020 Veľká noc 2018
24. od Petřka, od Krupeľa 11.07.2020 Veľká noc 2018
25. od Tomice, z Pikety, spod Križného 18.07.2020 Vianoce 2017
26. Fuckov potok, od Šimurdov 04.01.2020 Vianoce 2017
Rodičia prvoprijímajúcich 16.05.2020  
Birmovanci