"Laici sa tiež môžu cítiť povolaní alebo sú povolaní spolupracovať s duchovnými pastiermi v službe cirkevnému spoločenstvu na jeho raste a životnosti tým, že vykonávajú najrozličnejšie služby podľa milosti a chariziem, ktoré im Pán bude chcieť udeliť." (KKC 910)


Upratovanie a výzdoba kostola

Pri službe starostlivosti o chrám sa striedajú všetci veriaci, respektíve zástupcovia všetkých katolíckych rodín v našej farnosti. Služby sú rozdelené podľa miesta bydliska (pľacov) do 26. skupín. Každý týždeň zabezpečuje upratovanie iná skupina.

Zoznam skupín

 SkupinaDátumSviatky
1. u Greguša, u Filipa, u Šimurdy za štrekou09.05.2018Veľká noc 2017
15.,22.04.2017
2. na Potôčku, u Taraby, u Papíkov, Krupov21.10.2017Veľká noc 2017
15.,22.04.2017
3. od Kristianov, od Cerchlanov, od Lukany, od Ramse28.10.2017Vianoce 2016
17.,24.12.2016
4. od Kravjory, od Labasa, Kolónia04.11.2017Vianoce 2016
17.,24.12.2016
5. Rieky, od Martiniaka, od Gerčaka11.11.2017Veľká noc 2016
6. od Čaňa, od Kepusa, celá Poľana18.11.2017Veľká noc 2016
7. od Migasa, od Kocurkov, od Tomasa, od Rokyčaka, od Pľaskora, od Vempľa25.11.2017Vianoce 2015
8. od Fedora, od Krčmarika, od Kaplnky, od Dostala02.12.2017Vianoce 2015
9. z Grapy, od Strakov, od Jargašov, z Juraškového, od Kríža, od Polákov09.12.2017Veľká noc 2015
10. Krčmisko, od Kreány po Kožakov most16.12.2017Veľká noc 2015
11. za Mostom, za Kocuramy, u Gamrota, Bory06.01.2018Vianoce 2014
12. u Chabiniaka, u Serafína, u Kocurka, u Francoka13.01.2018Vianoce 2014
13. od Husara, od Potočára, od Tvardoša, u Cecha, u Kožaka20.01.2018Veľká noc 2014
14. z Bulavovky, z Chajsovky, Novostavby po školu27.01.2018Veľká noc 2014
15. Čanecký potok, Briežok03.02.2018Vianoce 2013
16. od Tatarkov, od Kurňavy, u Cecha na Bory, u Hondruši, u Kudla10.02.2018Vianoce 2013
17. od Choluja, od Vyšných Firkov, od Gocala, od Vrany, od Koričárov17.02.2018Veľká noc 2013
18. od Mikulov, Nižné Firky, spod Cesty24.02.2018Veľká noc 2013
19. Triciatok, Kavalov potok, Sihly, od Sventka03.03.2018Veľká noc 2019
20. od Rucka, od Malíka, spod Malíkov, od Buroňa10.03.2018Veľká noc 2019
21. od Lašov, od Gonščákov, Bory po kostol, od Kultána17.03.2018Vianoce 2018
22. od Chovanca, Potok07.04.2018Vianoce 2018
23. Novostavby v Cupli, Bytovky poza školu14.04.2018Veľká noc 2018
24.,31.03
.2018
24. od Petřka, od Krupeľa21.04.2018Veľká noc 2018
24.,31.03.2018
25. od Tomice, z Pikety, spod Križného28.04.2018Vianoce 2017
23.,30.12.2017
26. Fuckov potok, od Šimurdov05.05.2018Vianoce 2017
23.,30.12.2017
Rodičia prvoprijímajúcich26.05.2018 
Birmovanci