Upratovanie a výzdoba kostola

"Laici sa tiež môžu cítiť povolaní alebo sú povolaní spolupracovať s duchovnými pastiermi v službe cirkevnému spoločenstvu na jeho raste a životnosti tým, že vykonávajú najrozličnejšie služby podľa milosti a chariziem ktoré im Pán bude chcieť udeliť." (KKC 910)

Pri službe starostlivosti o chrám sa striedajú všetci veriaci, respektíve zástupcovia všetkých katolíckych rodín v našej farnosti. Služby sú rozdelené podľa miesta bydliska (pľacov) do 26. skupín. Každý týždeň zabezpečuje upratovanie iná skupina.

 Skupina Dátum Sviatky
1. u Greguša, u Filipa, u Šimurdy za štrekou 15.06.2019 Veľká noc 2017
2. na Potôčku, u Taraby, u Papíkov, Krupov 06.07.2018 Veľká noc 2017
3. od Kristianov, od Cerchlanov, od Lukany, od Ramse 13.07.2018 Vianoce 2016
4. od Kravjory, od Labasa, Kolónia 20.07.2018
Vianoce 2016
5. Rieky, od Martiniaka, od Gerčaka 27.07.2019 Veľká noc 2016
6. od Čaňa, od Kepusa, celá Poľana 03.08.2019 Veľká noc 2016
7. od Migasa, od Kocurkov, od Tomasa, od Rokyčaka, od Pľaskora, od Vempľa 10.08.2019 Vianoce 2015
8. od Fedora, od Krčmarika, od Kaplnky, od Dostala 17.08.2019 Vianoce 2015
9. z Grapy, od Strakov, od Jargašov, z Juraškového, od Kríža, od Polákov 24.08.2019 Veľká noc 2015
10. Krčmisko, od Kreány po Kožakov most 31.08.2019 Veľká noc 2015
11. za Mostom, za Kocuramy, u Gamrota, Bory 16.02.2019 Veľká noc 2021
Vianoce 2014
12. u Chabiniaka, u Serafína, u Kocurka, u Francoka 23.02.2019 Veľká noc 2021
Vianoce 2014
13. od Husara, od Potočára, od Tvardoša, u Cecha, u Kožaka 02.03.2019 Vianoce 2020
Veľká noc
 2014
14. z Bulavovky, z Chajsovky, Novostavby po školu 09.03.2019 Vianoce 2020
Veľká noc
 2014
15. Čanecký potok, Briežok 16.03.2019 Veľká noc 2020
Vianoce 2013
16. od Tatarkov, od Kurňavy, u Cecha na Bory, u Hondruši, u Kudla 23.03.2019 Veľká noc 2020
Vianoce 2013
17. od Choluja, od Vyšných Firkov, od Gocala, od Vrany, od Koričárov 30.03.2019 Vianoce 2019
Veľká noc
 2013
18. od Mikulov, Nižné Firky, spod Cesty 06.04.2019 Vianoce 2019
Veľká noc
 2013
19. Triciatok, Kavalov potok, Sihly, od Sventka 22.06.2019
zmena poradia
Veľká noc 2019
13.
04., 20.04.
20. od Rucka,spod Ruckov, od Malíka, spod Malíkov, od Buroňa 28.06.2019
zmena poradia
Veľká noc 2019
13.04., 20.04.
21. od Lašov, od Gonščákov, Bory po kostol, od Kultána 27.04.2019 Vianoce 2018
22. od Chovanca, Potok 04.05.2019 Vianoce 2018
23. Novostavby v Cupli, Bytovky poza školu 18.05.2019 Veľká noc 2018
24. od Petřka, od Krupeľa 25.05.2019 Veľká noc 2018
25. od Tomice, z Pikety, spod Križného 01.06.2019 Vianoce 2017
26. Fuckov potok, od Šimurdov 08.06.2019 Vianoce 2017
Rodičia prvoprijímajúcich 11.05.2019  
Birmovanci