Upratovanie a výzdoba kostola

"Laici sa tiež môžu cítiť povolaní alebo sú povolaní spolupracovať s duchovnými pastiermi v službe cirkevnému spoločenstvu na jeho raste a životnosti tým, že vykonávajú najrozličnejšie služby podľa milosti a chariziem ktoré im Pán bude chcieť udeliť." (KKC 910)

Pri službe starostlivosti o chrám sa striedajú všetci veriaci, respektíve zástupcovia všetkých katolíckych rodín v našej farnosti. Služby sú rozdelené podľa miesta bydliska (pľacov) do 26. skupín. Každý týždeň zabezpečuje upratovanie iná skupina.

 Skupina Dátum Sviatky
1. u Greguša, u Filipa, u Šimurdy za štrekou 15.06.2019 Veľká noc 2017
2. na Potôčku, u Taraby, u Papíkov, Krupov 06.07.2019 Veľká noc 2017
3. od Kristianov, od Cerchlanov, od Lukany, od Ramse 13.07.2019 Vianoce 2016
4. od Kravjory, od Labasa, Kolónia 20.07.2019
Vianoce 2016
5. Rieky, od Martiniaka, od Gerčaka 27.07.2019 Veľká noc 2016
6. od Čaňa, od Kepusa, celá Poľana 03.08.2019 Veľká noc 2016
7. od Migasa, od Kocurkov, od Tomasa, od Rokyčaka, od Pľaskora, od Vempľa 10.08.2019 Vianoce 2015
8. od Fedora, od Krčmarika, od Kaplnky, od Dostala 17.08.2019 Vianoce 2015
9. z Grapy, od Strakov, od Jargašov, z Juraškového, od Kríža, od Polákov 24.08.2019 Veľká noc 2015
10. Krčmisko, od Kreány po Kožakov most 31.08.2019 Veľká noc 2015
11. za Mostom, za Kocuramy, u Gamrota, Bory 07.09.2019 Veľká noc 2021
Vianoce 2014
12. u Chabiniaka, u Serafína, u Kocurka, u Francoka 14.09.2019 Veľká noc 2021
Vianoce 2014
13. od Husara, od Potočára, od Tvardoša, u Cecha, u Kožaka 21.09.2019 Vianoce 2020
Veľká noc
 2014
14. z Bulavovky, z Chajsovky, Novostavby po školu 28.09.2019 Vianoce 2020
Veľká noc
 2014
15. Čanecký potok, Briežok 05.10.2019 Veľká noc 2020
Vianoce 2013
16. od Tatarkov, od Kurňavy, u Cecha na Bory, u Hondruši, u Kudla 12.10.2019 Veľká noc 2020
Vianoce 2013
17. od Choluja, od Vyšných Firkov, od Gocala, od Vrany, od Koričárov 19.10.2019 Vianoce 2019
Veľká noc
 2013
18. od Mikulov, Nižné Firky, spod Cesty 26.10.2019 Vianoce 2019
Veľká noc
 2013
19. Triciatok, Kavalov potok, Sihly, od Sventka 02.11.2019
Veľká noc 2019
13.
04., 20.04.
20. od Rucka,spod Ruckov, od Malíka, spod Malíkov, od Buroňa 09.11.2019

Veľká noc 2019
13.04., 20.04.
21. od Lašov, od Gonščákov, Bory po kostol, od Kultána 16.11.2019 Vianoce 2018
22. od Chovanca, Potok 23.11.2019 Vianoce 2018
23. Novostavby v Cupli, Bytovky poza školu 30.11.2019 Veľká noc 2018
24. od Petřka, od Krupeľa 07.12.2019 Veľká noc 2018
25. od Tomice, z Pikety, spod Križného 14.12.2019 Vianoce 2017
26. Fuckov potok, od Šimurdov
Vianoce 2017
Rodičia prvoprijímajúcich 11.05.2019  
Birmovanci