Upratovanie a výzdoba kostola

"Laici sa tiež môžu cítiť povolaní alebo sú povolaní spolupracovať s duchovnými pastiermi v službe cirkevnému spoločenstvu na jeho raste a životnosti tým, že vykonávajú najrozličnejšie služby podľa milosti a chariziem ktoré im Pán bude chcieť udeliť." (KKC 910)

Pri službe starostlivosti o chrám sa striedajú všetci veriaci, respektíve zástupcovia všetkých katolíckych rodín v našej farnosti. Služby sú rozdelené podľa miesta bydliska (pľacov) do 26. skupín. Každý týždeň zabezpečuje upratovanie iná skupina.

 Skupina Dátum Sviatky
1. u Greguša, u Filipa, u Šimurdy za štrekou 24.11.2018 Veľká noc 2017
2. na Potôčku, u Taraby, u Papíkov, Krupov 01.12.2018 Veľká noc 2017
3. od Kristianov, od Cerchlanov, od Lukany, od Ramse 08.12.2018 Vianoce 2016
4. od Kravjory, od Labasa, Kolónia 15.12.2018
Vianoce 2016
5. Rieky, od Martiniaka, od Gerčaka 16.06.2018 Veľká noc 2016
6. od Čaňa, od Kepusa, celá Poľana 23.06.2018 Veľká noc 2016
7. od Migasa, od Kocurkov, od Tomasa, od Rokyčaka, od Pľaskora, od Vempľa 30.06.2018 Vianoce 2015
8. od Fedora, od Krčmarika, od Kaplnky, od Dostala 07.07.2018 Vianoce 2015
9. z Grapy, od Strakov, od Jargašov, z Juraškového, od Kríža, od Polákov 14.07.2018 Veľká noc 2015
10. Krčmisko, od Kreány po Kožakov most 21.07.2018 Veľká noc 2015
11. za Mostom, za Kocuramy, u Gamrota, Bory 28.07.2018 Veľká noc 2021
Vianoce 2014
12. u Chabiniaka, u Serafína, u Kocurka, u Francoka 04.08.2018 Veľká noc 2021
Vianoce 2014
13. od Husara, od Potočára, od Tvardoša, u Cecha, u Kožaka 11.08.2018 Vianoce 2020
Veľká noc
 2014
14. z Bulavovky, z Chajsovky, Novostavby po školu 18.08.2018 Vianoce 2020
Veľká noc
 2014
15. Čanecký potok, Briežok 25.08.2018 Veľká noc 2020
Vianoce 2013
16. od Tatarkov, od Kurňavy, u Cecha na Bory, u Hondruši, u Kudla 01.09.2018 Veľká noc 2020
Vianoce 2013
17. od Choluja, od Vyšných Firkov, od Gocala, od Vrany, od Koričárov 08.09.2018 Vianoce 2019
Veľká noc
 2013
18. od Mikulov, Nižné Firky, spod Cesty 14.09.2018 Vianoce 2019
Veľká noc
 2013
19. Triciatok, Kavalov potok, Sihly, od Sventka 22.09.2018 Veľká noc 2019
20. od Rucka, od Malíka, spod Malíkov, od Buroňa 29.09.2018 Veľká noc 2019
21. od Lašov, od Gonščákov, Bory po kostol, od Kultána 06.10.2018 Vianoce 2018
22. od Chovanca, Potok 13.10.2018 Vianoce 2018
23. Novostavby v Cupli, Bytovky poza školu 20.10.2018 Veľká noc 2018
24. od Petřka, od Krupeľa 03.11.2018 Veľká noc 2018
25. od Tomice, z Pikety, spod Križného 10.11.2018 Vianoce 2017
26. Fuckov potok, od Šimurdov 17.11.2018 Vianoce 2017
Rodičia prvoprijímajúcich 26.05.2018  
Birmovanci 27.10.2018