SLÁVENIE SVIATOSTI KRSTU A KRSTNÉ KATECHÉZY SÚ ODLOŽENÉ AŽ DO UKONČENIA EPIDÉMIE COVID-19.
Výnimkou je krst v prípade ťažkej choroby alebo ohrozenia života dieťatka. V takom prípade nás neváhajte kontaktovať kedykoľvek.

Krst novorodencov

Sviatosť krstu vysluhujeme v našej farnosti zvyčajne druhú a štvrtú nedeľu v mesiaci pri svätej omši o 10:00. Termíny zverejňujeme vo farských oznamoch a nájdete ich v pravom stĺpci.

Od januára 2019 sme začali v našej farnosti nový model prípravy rodičov a krstných rodičov na krst detí. Krstná katechéza bude býva spravidla druhý piatok v mesiaci a bude spojená so spoveďou, večernou svätou omšou v kostole a po nej katechézou vo fare. Termíny sú uvedené vpravo.

Z praktických dôvodov (starostlivosť o dieťa, pracovné povinnosti...) odporúčame katechézu absolvovať už pred narodením dieťatka, zvlášť pre mamy je to dôležitá pomoc. V tom prípade nám oznámte vopred svoju účasť, aby sme s vami počítali. Krstní rodičia, ktorí nebývajú v Skalitom, môžu absolvovať prípravu vo svojej farnosti. Stačí ak nám prinesú potvrdenie.

Krst detí, mládeže a dospelých

Prípravu detí nad 7 rokov, mládeže a dospelých zabezpečujeme individuálne podľa dohody.

Krok za krokom

1. Informácie. Prečítajte si poučenie pre rodičov, žiadajúcich krst dieťaťa, a krstných rodičov. Nájdete ho stránke krst.farnostskalite.sk, ktorú sme pre vás pripravili. Nájdete tam množstvo dôležitých informáciípriebeh obradu a Sprievodcu krstom detí.

2. Príprava. Absolvujte (obaja rodičia a krstní rodičia) katechézu pred krstom detí, najlepšie ešte pred narodením dieťatka.

Plánované krstné katechézy v roku 2020:

  • 10.01. lektori: Vladimír a Marta Krčmárekovci
  • 07.02. lektori: Maroš a Anna Horeličanovci
  • 06.03. lektori: Jozef a Michaela Hluškovci
  • 17.04. lektori: Katka a Juraj Vojtášovci
  • 08.05. lektori: Miroslav a Marta Vojčiňákovci
  • 12.06. lektori: Tomáš a Katka Koneční
  • 10.07. lektori: Juraj a Martina Tatarkovci
  • 07.08. lektori:

3. Termín. Vyberte si termín krstu, ktorý vám najviac vyhovuje. Termíny slávenia krstu a prípadné zmeny avizujeme pravidelne  vo farských oznamoch.

Plánované slávenie krstu v roku 2020: 12.01., 26.01., 09.02., 23.02., 08.03., 22.03., 19.04., 10.05., 24.05., 14.06., 28.06., 12.07., 26.07., 09.08., 23.08.

(Pozn.: * mimoriadny termín, S - sobota.)

4. Prihláška. Po narodení dieťatka na farskom úrade nahláste krst. Údaje, ktoré budeme od vás potrebovať, nájdete v prihláške na krst. Môžete si vyplniť a podpísanú priniesť už na zápis.

5. Otázky? Na ďalšie otázky vám radi odpovieme. Pokojne nás kontaktujte.
Ċ
Jozef Možiešik,
19. 6. 2018, 0:00