Farnosť je "miestom, kde všetci veriaci môžu byť zhromaždení na slávenie nedeľnej Eucharistie. Farnosť uvádza kresťanský ľud do riadneho liturgického života a zhromažďuje ho na spomínané slávenie. (KKC 2179)

Farnosť to sú ľudia, ktorí spolu slávia...