Adorácia

 • 18:30-19:00 - štvrtok
 • 14:00-15:00 - prvá nedeľa v mesiaci
 • 15:00-17:15 - prvý piatok v mesiaci

Krížová cesta (pôstne obdobie)

 • 15:00 - štvrtok, kaplnka Kudlov
 • 16:30 - piatok, kostol
 • 20:00 - piatok, chlapská krížová cesta (zraz pri fare)
 • 11:00 - nedeľa, kostol

Posvätný ruženec

 • Štyridsať minút pred svätou omšou, okrem soboty večer
 • 06:20 - 1. sobota v mesiaci - Fatimský (rozjímavý) ruženec
 • 14:15 - 1. nedeľa v mesiaci - spoločná modlitba ružencových spoločenstiev
 • 16:20 - 2. piatok v mesiaci - Večeradlo

Úcta k Duchu Svätému

 • 07:40 - 3. pondelok v mesiaci - Misijné združenie Ducha Svätého

Večeradlo s Pannou Máriou

 • 12. január 2018
 • 09. február 2018
 • 09. marec 2018 (krížová cesta)
 • 13. apríl 2018
 • 11. máj 2018
 • 08. jún 2018
 • 13. júl 2018
 • 10. august 2018
 • 14. september 2018
 • 12. október 2018
 • 09. november 2018
 • 14. december 2018

"Náboženské cítenie kresťanského ľudu si vždy našlo prejav v rozmanitých formách zbožnosti, ktoré obklopujú sviatostný život Cirkvi, ako je uctievanie relikvií, návštevy svätýň, púte, procesie, krížová cesta, náboženské tance, ruženec, medaily atď. Tieto prejavy sú predĺžením liturgického života Cirkvi, ale ho nenahrádzajú. Tieto pobožnosti treba s ohľadom na liturgické obdobia usporiadať tak, aby boli v súlade s posvätnou liturgiou, aby sa od nej istým spôsobom odvodzovali a k nej privádzali ľud, lebo liturgia ich svojou povahou veľmi prevyšuje.“ (KKC 1674 - 1675)

Požehnania

Osoby - podľa okolností pri alebo po svätej omši v týždni, požehnanie nahláste kňazovi v sakristii pred svätou omšou.

 • Matky v požehnanom stave - prvá nedeľa v mesiaci pri svätých omšiach o 08:30 a 10:00.
 • Požehnanie hrdla pri svätých omšiach v deň spomienky na svätého biskupa a mučeníka Blažeja.
 • Požehnanie rodín - sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa.

Devocionálie (kríže, posvätné obrazy a sochy, ružence...) požehnávame pri svätej omši v týždni alebo po nej. Požehnanie nahláste kňazovi v sakristii pred svätou omšou.

Príbytky, novostavby - prevažne vo Vianočnom období po slávnosti Zjavenia Pána, podrobnosti po osobnom dohovore.