Adorácia

 • 18:00-18:30 - štvrtok
 • 11:00-15:00 - prvá nedeľa v mesiaci
 • 15:00-17:15 - prvý piatok v mesiaci

Krížová cesta (pôstne obdobie)

 • 15:00 - štvrtok, kaplnka Kudlov
 • 16:30 - piatok, kostol
 • 20:00 - piatok, chlapská krížová cesta (zraz pri fare)
 • 11:00 - nedeľa, kostol

Posvätný ruženec

 • Štyridsať minút pred svätou omšou, okrem soboty večer
 • 06:20 - 1. sobota v mesiaci - Fatimský (rozjímavý) ruženec
 • 14:15 - 1. nedeľa v mesiaci - spoločná modlitba ružencových spoločenstiev
 • 16:20 - 2. piatok v mesiaci - Večeradlo

Úcta k Duchu Svätému

 • 07:40 - 3. pondelok v mesiaci - Misijné združenie Ducha Svätého

Večeradlo s Pannou Máriou

Pred sv. omšou, o 16.20 h
 • 10. január 2020
 • 14. február 2020
 • 13. marec 2020 (krížová cesta)
 • 10. apríl 2020 (Veľký piatok)
 • 08. máj 2020
 • 12. jún 2020
 • 10. júl 2020
 • 14. august 2020
 • 11. september 2020
 • 09. október 2020
 • 13. november 2020
 • 11. december 2020

"Náboženské cítenie kresťanského ľudu si vždy našlo prejav v rozmanitých formách zbožnosti, ktoré obklopujú sviatostný život Cirkvi, ako je uctievanie relikvií, návštevy svätýň, púte, procesie, krížová cesta, náboženské tance, ruženec, medaily atď. Tieto prejavy sú predĺžením liturgického života Cirkvi, ale ho nenahrádzajú. Tieto pobožnosti treba s ohľadom na liturgické obdobia usporiadať tak, aby boli v súlade s posvätnou liturgiou, aby sa od nej istým spôsobom odvodzovali a k nej privádzali ľud, lebo liturgia ich svojou povahou veľmi prevyšuje.“ (KKC 1674 - 1675)

Požehnania

Osoby - podľa okolností pri alebo po svätej omši v týždni, požehnanie nahláste kňazovi v sakristii pred svätou omšou.

 • Matky v požehnanom stave - prvá nedeľa v mesiaci pri svätých omšiach o 08:30 a 10:00.
 • Požehnanie hrdla pri svätých omšiach v deň spomienky na svätého biskupa a mučeníka Blažeja.
 • Požehnanie rodín - sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa.

Devocionálie (kríže, posvätné obrazy a sochy, ružence...) požehnávame pri svätej omši v týždni alebo po nej. Požehnanie nahláste kňazovi v sakristii pred svätou omšou.

Príbytky, novostavby - prevažne vo Vianočnom období po slávnosti Zjavenia Pána, podrobnosti po osobnom dohovore.