"Eucharistia je srdcom a vrcholom života Cirkvi, lebo v nej Kristus pridružuje svoju Cirkev a všetkých jej členov k svojej obete chvály a vzdávania vďaky, ktorú raz navždy priniesol na kríži svojmu Otcovi. Prostredníctvom tejto obety vylieva milosti spásy na svoje telo, ktorým je Cirkev." (KKC 1407)


Bohoslužby vo Veľkom týždni a cez Veľkonočné trojdnie

Informácie nájdete v tomto článku.

Sväté omše vo farnosti

 Pondelok    12:15 P  
 Utorok 07:05    
 Streda 07:05 Š cez školský rok 17:20 F
17:30 K

 Štvrtok   17:20 V  
 Piatok 07:05 17:20  
 Sobota 07:05 19:25
                                                                           
 Nedeľa 07:05 08:30 D 10:00
Poznámky:

P - Svätá omša s modlitbou na poludnie V - Svätá omša s vešperami Š - Školská D - Detská omša R - Rorátna omša


Prinášanie svätého prijímania chorým

Sväté prijímania chorým, ktorí nežiadajú aj sviatosť zmierenia alebo pomazania chorých, prinášajú mimoriadni rozdávatelia eucharistie. O službu môžete požiadať po svätých omšiach v sakristii (p. Jozef Franek) prípadne v kancelárii.

Úmysly svätých omší

Úmysly svätých omší môžete nahlasovať v sakristii alebo v kancelárii. Viac o omšových intenciách a štipendiách čítajte v tomto článku.

Kto bude celebrovať svätú omšu

 
Stab. omše 1. Týždeň 2. Týždeň
Pondelok  12:15 JM    
Utorok 07:05 JM    
Streda
07:05 17:20/30
Štvrtok 17:20 MK         
Piatok
17:20 07:05
Sobota
19:25 07:05
                                                                              
Nedeľa 08:30 JM 07:05 10:00

Poznámky:

JM Jozef Možiešik
MK Miroslav Klobučník
Stab. omše - svätú omšu celebruje spravidla ten istý kňaz.
1. a 2. Týždeň - sväté omše, pri ktorých sa kňazi striedajú spravidla po týždni (napr. kňaz, ktorý má omšu v stredu ráno, má svätú omšu aj večer v piatok a sobotu a v nedeľu o 07:05). Rozpis má len informatívny charakter, neuvádzajú sa v ňom nepravidelné slávenia, pastoračné povinnosti pána kaplána voči farnosti Čierne, zastupovania a podobne.