Omša pre rodiny

„Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Veru, hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň.“

Týmito slovami nás Ježiš oslovil na prvú októbrovú nedeľu. V našej farnosti nemôžeme zostať k takejto výzve ľahostajní. Chceme vytvárať priestor na stretnutie detí s Kristom. Rodinám s malými deťmi preto ponúkame nedeľnú omšu o 08:30 ako ich špeciálny čas a miesto slávenia stretnutia s Pánom.

Vieme, že malé deti sú neposedné, že nevydržia sústredene počúvať celú omšu a že nás dospelých to vyrušuje. A vie to aj Ježiš. No napriek tomu nám hovorí: "Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." My nemôžeme neposlúchnuť. Radšej sa každú nedeľu budeme cvičiť v radostnej trpezlivosti.

Milí rodičia, vaše deti sú naši malí bratia a sestry vo viere. Oni i vy patríte k nám. Príďte, aby sme spolu oslávili toho, ktorý je naším spoločným Otcom. Začíname 18.októbra.

PS: Máte stále pochybnosti? Čítajte: