Duchovné obnovy učiteľov a zamestnancov

Záhradník patrí k záhrade. Nie ako ovocie, zelenina, stromy a plot... Inak, bytostne. Mohol by byť čímkoľvek, ale on je záhradníkom. Každý deň bojuje s burinou a kameňmi, papre sa v zemi a večer prichádza domov unavený a špinavý. Málo mu platia a málokto ho chápe, lebo nerozumejú záhrade, nevedia, čo to znamená spolu rásť a dozrievať. Lenže aj záhradník rastie so svojou záhradou. Občas sa potrebuje na ňu aj na seba pozrieť zvonka, s odstupom.

Škola je tak trochu ako záhrada, v ktorej to všetko rastie a dozrieva. A každý učiteľ má byť tak trochu záhradníkom. Aj on sa potrebuje niekedy pozrieť na svoju službu s odstupom, zhodnotiť, načerpať, hľadať nové cesty k napĺňaniu povolania. K tomu majú pomôcť aj pravidelné duchovné obnovy. Každoročne otvárame školský rok trojdňovou duchovnou obnovou. Pri stretnutí s Pánom i spolu navzájom hľadáme orientáciu i silu pre novú etapu svojej práce. Okrem toho sa s pedagogickými zamestnancami stretáme raz mesačne na kratšej obnove, zvyčajne v popoludňajších hodinách.

Program mesačných obnov

 • 13:45 - téma, prípadne práca v skupinkách (fara alebo kostol)
 • 14:45 - svätá omša (kostol)
 • 15:30 - predpokladaný záver, spoveď a rozhovor podľa dohody

Termíny a témy v školskom roku 2019/2020

Duchovná obnova na začiatku školského roku

 • 26.-28.09.2019 - Téma:  Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky; Oščadnica, penz. Rami

Mesačné duchovné obnovy učiteľov

 • 26.11.2019 - Téma: Katolícka škola, ktorá má Ducha (P. Michal Zamkovský, CSsR)
 • 14.01.2020 - Téma: Ako čítať Sväté Písmo - Metóda Västerås
 • 04.02.2020 - Téma: Ako čítať Sväté Písmo - Metóda Lumko
 • 03.03.2020 - Téma: Ako čítať Sväté Písmo - Metóda Kigali
 • 21.04.2020 - Téma: 
 • 05.05.2020 - Téma: 
 • 02.06.2020 - Téma: 


Termíny a témy v školskom roku 2018/2019

Duchovná obnova na začiatku školského roku

 • 08.-10.11.2018 - Téma: Neodporuj svojmu šťastiu; Oščadnica, ch. Kamilka

Mesačné duchovné obnovy učiteľov: Zakorenení v katolíckej spiritualite

 • 04.09.2018 - Téma: Spoveď
 • 02.10.2018 - Téma: Každodenná modlitba
 • 04.12.2018 - Téma: Omša
 • 08.01.2019 - Téma: Sväté písmo
 • 05.02.2019 - Téma: Pôst
 • 12.03.2019 - Téma: Duchovná literatúra
 • 02.04.2019 - Téma: Ruženec
 • 07.05.2019 - Téma: Návrat k čnosti
 • 11.06.2019 - Téma: Čas na zmenu


Termíny a témy v školskom roku 2017/2018

Duchovná obnova na začiatku školského roku

 • 26.-28.10.2017 - Téma: Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré; Oščadnica, ch. Kamilka

Mesačné duchovné obnovy učiteľov: Učiteľ(ka) s jasným cieľom

 • 05.09.2017 - Téma: Učiteľ i žiaci - Ako vidí náš život Boh?
 • 03.10.2017 - Téma: Sme stvorení pre večnosť
 • 05.12.2017 - Téma: Sme stvorení pre Božiu radosť
 • 09.01.2018 - Téma: Sme stvorení pre Božiu rodinu
 • 06.02.2018 - Téma: Sme stvorení pre rastúcu podobnosť Kristovi
 • 06.03.2018 - Téma: Sme stvorení pre službu Bohu
 • 10.04.2018 - Téma: Ako konajú skutoční služobníci
 • 02.05.2018 - Téma: Máš určité poslanie
 • 05.06.2018 - Téma: Pozor, pasca!


Termíny a témy v školskom roku 2016/2017

Duchovná obnova na začiatku školského roku

 • 13.-15.10.2016 - Téma: Objav Krista; Oščadnica, ch. Kamilka

Mesačné duchovné obnovy učiteľov: Cestou čností...

 • 08.11.2016 - Téma: Múdry muž si postavil dom na skale (Čnosť múdrosti)
 • 06.12.2016 - Téma: Nad cestou spravodlivých bedlí Pán (Čnosť spravodlivosti)
 • 10.01.2017 - Téma: Buď statočný, srdce maj silné a drž sa Pána (Čnosť mravnej sily)
 • 07.02.2017 - Téma: Buď mierny a vlastni seba samého (Čnosť miernosti)
 • 07.03.2017 - Téma: Viem, komu som uveril, a som si istý (Čnosť viery)
 • 02.05.2017 - Téma: Nádej je istá a pevná kotva duše, ktorá preniká až do vnútra neba (Čnosť nádeje)
 • 06.06.2017 - Téma: Odpoveďou je láska (Čnosť lásky)

Termíny a témy v školskom roku 2015/2016

Duchovná obnova na začiatku školského roku

 • 22.-24.10.2015 - Téma: Čo bolo od počiatku, to zvestujeme: Slovo života (1Jn 1,1) +Foto+

Mesačné duchovné obnovy učiteľov

 • 08.09.2015 - Téma: Spolu rásť, spolu dozrievať... (materiál)
 • 03.11.2015 - Téma: Slepý (Jn 9,1-38) (podklady)
 • 01.12.2015 - Téma: Ochrnutý (Jn 5,1-18) (podklady)
 • 12.01.2016 - Téma: Nočný návštevník (Jn 3,1-21) (podklady)
 • 16.02.2016 - Téma: Pristihnutá (Jn 8,1-12) (podklady)
 • 08.03.2016 - Téma: Zhromaždení (Jn 20, 19-29) (podklady)
 • 05.04.2016 - Téma: Milujúci (Jn 21,1-19) (podklady)
 • 03.05.2016 - Téma: Nasýtení (Jn 6, 1-15) (podklady)
 • 07.06.2015 - Téma: Vyprahnutá (Jn 4,1-42) (podklady)