Triedne duchovné obnovy

Záhrada je miesto dozrievania a rastu. A neustálej obnovy, plevania buriny, opravovania plota, budovania chodníkov, podopierania konárov, zberania ovocia... všetko v službe rastu.

Škola je tak trochu ako záhrada. Aby v nej mohli deti slobodne rásť a dozrievať, farnosť im ponúka pravidelné duchovné obnovy. Triedna obnova sa zvyčajne koná v dopoludňajších hodinách počas vyučovania vo farských priestoroch. Téma i forma sú prispôsobené veku detí. Obnova je určená pre celú triedu a preto sa jej zúčastňujú deti spolu s triednym učiteľom. Pre vyššie ročníky je súčasťou aj vysluhovanie sviatosti zmierenia a spoločné slávenie svätej omše.

Informácie a termíny

  • Triedu prihlasuje na obnovu triedna učiteľka/učiteľ osobne, emailom, alebo telefonicky.
  • Obnova sa koná vo farských priestoroch.
  • Treba si priniesť desiatu, pero, prezuvky, odporúčam športové resp. pracovné oblečenie, pretože súčasťou sú aj pohybové a tvorivé aktivity.
  • Začíname o 07:55. Žiaci prichádzajú spoločne s triednou učiteľkou/učiteľom. Končíme zvyčajne na poludnie alebo popoludní podľa rozvrhu a dohovoru pri prihlasovaní.
  • Foto - odkazy na fotografie nájdete na tejto stránke.

Triedne obnovy v školskom roku 2019/2020

DátumTémaTrieda  

Stvorenie sveta1.A


Stvorenie sveta1.BJMfoto
17.01.20Strom plný ovocia2.AJMfoto
31.01.20Strom plný ovocia2.B
 
07.02.20Dom uprostred záhrady3.AAM
23.01.20Dom uprostred záhrady3.BAM
08.02.20Dom uprostred záhrady3.AAMZŠ s MŠ 

Sme Božie ovečky3.A
 

Sme Božie ovečky3.B
 
 Sme Božie ovečky 3.A ZŠ s MŠ
14.02.20Vinič a ratolesti4.AAM
06.02.20Vinič a ratolesti4.BAM

Krajina Piatakov5.A


Krajina Piatakov5.B


Studňa uprostred záhrady6.A
 
04.02.20V bezpečí uprostred záhrady7.AJMfoto
13.03.20Ja a on(a)8.AAM

Poď rýchlo dolu8.B


Zberať kamene9.A

Triedne obnovy v školskom roku 2018/2019

DátumTémaTrieda  
22.01.19Stvorenie sveta1.AMK
23.01.19Stvorenie sveta1.BMK 
24.01.19Strom plný ovocia2.AMK 
25.01.19Strom plný ovocia2.BMK 
06.02.19Dom uprostred záhrady3.AMKfoto
07.02.19Dom uprostred záhrady3.BMKfoto
25.04.19Sme Božie ovečky3.AMK 
26.04.19Sme Božie ovečky3.BMK 
21.02.19Vinič a ratolesti4.AMKfoto
22.02.19Vinič a ratolesti4.BMKfoto
20.02.19Krajina Piatakov5.AJMfoto
13.02.19Krajina Piatakov5.BJMfoto
feb.2019Studňa uprostred záhrady6.AMK 
24.05.19V bezpečí uprostred záhrady7.AJMfoto 
29.05.19 V bezpečí uprostred záhrady7.BJMfoto
04.06.19Poď rýchlo dolu8.AJMfoto 
12.02.19Poď rýchlo dolu8.BJMfoto
19.02.19Zberať kamene9.AJMfoto

Triedne obnovy v školskom roku 2016/2017

DátumTémaTrieda 
09.06.2017Stvorenie sveta1.AFoto
06.06.2017Stvorenie sveta1.BFoto
31.05.2017Strom plný ovocia2.AFoto
01.06.2017Strom plný ovocia2.BFoto
25.01.2017Dom uprostred záhrady3.AFoto
26.01.2017Dom uprostred záhrady3.BFoto
16.04.2017Sme Božie ovečky3.AFoto 
17.04.2017Sme Božie ovečky3.BFoto 
01.12.2016Vinič a ratolesti4.AFoto 
20.01.2017Vinič a ratolesti4.BFoto 
16.11.2016Krajina Piatakov5.AFoto
15.11.2016Krajina Piatakov5.BFoto
18.11.2016Studňa uprostred záhrady6.AFoto
22.11.2016Studňa uprostred záhrady6.BFoto
24.11.2016V bezpečí uprostred záhrady7.AFoto
08.02.2017Poď rýchlo dolu8.AFoto
07.02.2017Poď rýchlo dolu8.BFoto 
01.02.2017Zberať kamene9.AFoto
31.01.2017Zberať kamene9.BFoto


Triedne obnovy v školskom roku 2015/2016

DátumTémaTrieda
26.05.2016Stvorenie sveta1.A
27.05.2016Stvorenie sveta1.B
07.06.2016Strom plný ovocia2.A
08.06.2016Strom plný ovocia2.B
11.02.2016Dom uprostred záhrady3.A
10.02.2016Dom uprostred záhrady3.B
11.04.2016Sme Božie ovečky3.A
13.04.2016Sme Božie ovečky3.B
19.01.2016Vinič a ratolesti4.A
20.01.2016Vinič a ratolesti4.B
01.11.2015Krajina Piatakov5.A
03.11.2015Krajina Piatakov5.B
20.11.2015Studňa uprostred záhrady6.A
05.11.2015V bezpečí uprostred záhrady
7.A
19.11.2015V bezpečí uprostred záhrady7.B
24.02.2016Poď rýchlo dolu8.A
22.01.2016Poď rýchlo dolu8.B
16.02.2016Zberať kamene9.A

Fotografie z triednych obnov nájdete v tomto článku.