Od decembra 2015 pre vás pripravujeme časopis Farský list. Časopis vychádza štyri krát ročne. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľajú na jeho tvorbe i tým, ktorý časopis podporujú finančne.