Kurz Objav Krista vytvára priateľský priestor, kam môžu ľudia prísť, aby si vypočuli dobrú zvesť a osobne sa stretli s Ježišom Kristom! Naším zámerom je pomôcť účastníkom vytvoriť si alebo obnoviť osobný vzťah k Ježišovi Kristovi, precítiť lásku Otca a dostať silu Ducha Svätého, aby sme žili ako jeho deti a slúžili ako jeho učeníci v Katolíckej cirkvi. Tiež im chceme pomôcť nájsť vo farnosti spoločenstvo a vytvoriť si vzťahy s inými kresťanmi.

Náš kurz pozostáva zo siedmich stretnutí a duchovnej obnovy. Každé stretnutie má štyri časti: večera, čas na modlitbu, prednáška a diskusia v skupinkách. Témy kurzu: Aký je zmysel života? Prečo je Ježiš dôležitý? Čo nám chce Ježiš povedať? Prečo potrebujem Spasiteľa? Prečo je pre nás dôležité zmŕtvychvstanie? Kto je Duch Svätý? Duch Svätý a Ty! Nový život v Duchu: Byť učeníkom v Katolíckej cirkvi. Veriť a niekam patriť: Prečo potrebujeme Cirkev? 

Začíname už 09. apríla 2018 a čaká nás sedem stretnutí, vždy v pondelok od 18:30 do 21:00 vo fare. Kurz je otvorený pre všetky vekové kategórie. Viac informácií o aktuálnom kurze a prihlasovanie nájdete v tomto článku.

Pozvánka na kurz

Ako vyzerá kurz Objav Krista