Svedectvo‎ > ‎

Príprava na Jubileum milosrdenstva

uverejnené 9. 10. 2015, 14:23 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 23. 4. 2016, 2:07 ]

Starovekí Izraeliti slávili každý päťdesiaty rok ako rok odpustkov. V jubilejnom tomto roku boli dlžníkom odpustené všetky dlhy, vracali sa zálohy a otroci museli byť prepustení na slobodu. Bol to teda čas veľkého milosrdenstva, veľkých, ničím nezaslúžených, odpustení. 

Svätý Otec František chce, aby čím viacerí prežili zmierenie s Bohom i s ľuďmi. K tomu má napomôcť i jubilejný rok, ktorý začne na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie (08.12.2015) a potrvá až do 20.11.2016.

Je to príležitosť prijať odpustenie a žiť ako slobodní. Príležitosť pre nás, ktorí sa stále znova a znova zamotávame do tých istých hriechov. Príležitosť pre našich bratov a sestry, ktorí sa nám vzdialili, možno z ľahostajnosti, možno v dôsledku hriechu (svojho, alebo niekoho z nás). Jubilejný rok môže byť pre nich časom návratu do domu otca, zmierenia s Bohom i s nami. Jubilejný rok je príležitosťou pre našich bratov a sestry, ktorí z rôznych dôvodov opustili spoločenstvo Cirkvi. Je to príležitosť k odpusteniu a prijatiu odpustenia, bez výčitiek, s láskavým prijatím.

Pán počíta pri zázraku veľkého zmierenia v našej farnosti s každým jedným z nás. Preto vás všetkých pozývame k príprave na jubileum. 

  1. Potrebujeme sa naučiť byť milosrdní ako je milosrdný nás Otec, aby sme sa nestali staršími bratmi z podobenstva O márnotratnom synovi.
  2. Potrebujeme sa naučiť pozývať k zmiereniu. Možno si sa už niekedy pokúšal priviesť k spovedi svojho blízkeho a dopadlo to katastofálnou hádkou.
  3. Potrebujeme pripraviť pôdu. Nie my meníme srdcia, ale Boh. Nie my, ale On pozná stratené ovečky a vie, ako ich priviesť späť k jednému stádu a jednému pastierovi. On sa bude dotýkať sŕdc tých, ku ktorým nás pošle.

Ako na to?

Začneme modlitbou. Každý štvrtok sa pri adorácii (18:00-19:00) modlíme za obyvateľov niektorej časti našej farnosti, za veriacich i neveriacich, katolíkov i tých, ktorí sa ku nám nehlásia. Pripravujeme pôdu v dôvere, že Pán bude premieňať nás i tých, ku ktorým nás pošle.

Potrebujeme sa formovať, preto vám od začiatku roku ponúkame Zamyslenia v Roku milosrdenstvaČoskoro pribudnú homílie, katechézy, prípadne stretnutia, na ktorých sa budeme hlbšie zameriavať na tému milosrdenstva a spôsoby apoštolátu zmierenia.

Napokon príde deň, keď nás Pán vyšle k susedom, príbuzným a možno k úplne neznámym ľuďom, aby sme ich v jeho mene pozvali k zmiereniu.

Modlitby pri štvrtkových adoráciách

Každý štvrtok sa modlíme za niektorú z týchto skupín. Pridáš sa k nám?

 Skupina Dátum
 1. u Greguša, u Filipa, u Šimurdy za štrekou 04.02.2016
 2. na Potôčku, u Taraby, u Papíkov, Krupov 11.02.2016
 3. od Kristianov, od Cerchlanov, od Lukany, od Ramse 18.02.2016
 4. od Kravjory, od Labasa, Kolónia 25.02.2016
 5. Rieky, od Martiniaka, od Gerčaka 10.03.2016
 6. od Čaňa, od Kepusa, celá Poľana 31.03.2016
 7. od Migasa, od Kocurkov, od Tomasa, od Rokyčaka, od Pľaskora, od Vempľa 07.04.2016
 8. od Fedora, od Krčmarika, od Kaplnky, od Dostala 14.04.2016
 9. z Grapy, od Strakov, od Jargašov, z Juraškového, od Kríža, od Polákov 21.04.2016
 10. Krčmisko, od Kreány po Kožakov most 01.10.2015
 11. za Mostom, za Kocuramy, u Gamrota, Bory 08.10.2015
 12. u Chabiniaka, u Serafína, u Kocurka, u Francoka 15.10.2015
 13. od Husara, od Potočára, od Tvardoša, u Cecha, u Kožaka 22.10.2015
 14. z Bulavovky, z Chajsovky, Novostavby po školu 29.10.2015
 15. Čanecký potok, Briežok 05.11.2015
 16. od Tatarkov, od Kurňavy, u Cecha na Bory, u Hondruši, u Kudla 12.11.2015
 17. od Choluja, od Vyšných Firkov, od Gocala, od Vrany, od Koričárov 19.11.2015
 18. od Mikulov, Nižné Firky, spod Cesty 26.11.2015
 19. Triciatok, Kavalov potok, Sihly, od Sventka 03.12.2015
 20. od Rucka, od Malíka, spod Malíkov, od Buroňa 10.12.2015
 21. od Lašov, od Gonščákov, Bory po kostol, od Kultána 17.12.2015
 22. od Chovanca, Potok 07.01.2016 (!)
 23. Novostavby v Cupli, Bytovky poza školu 07.01.2016 (!)
 24. od Petřka, od Krupeľa 14.01.2016
 25. od Tomice, z Pikety, spod Križného 21.01.2016
 26. Fuckov potok, od Šimurdov 28.01.2016