BOHOSLUŽBY SÚ DO 23.03. ZRUŠENÉ.
Sväté omše

 
 Kaplnka
 Pondelok   06:05 R  12:15 M    
 Utorok  07:05      
 Streda  07:30 Š
 17:20 F
 17:30 K
 Štvrtok  06:05 R
 17:20 M  
 Piatok  07:05    17:20  
 Sobota  07:05    19:25  
 Nedeľa  07:05  08:30 D  10:00  

M - svätá omša s modlitbou liturgie hodín; Š - školská omša, iba počas školského roku; D - svätá omša pre rodiny; F - svätá omša v kostole (november - apríl); - svätá omša v kaplnke na Kudlove (máj - október). R - rorátne omše v advente.

Pri svätých omšiach sa zvyčajne striedame, okrem nasledovných dní: farár - pondelok 12:15, utorok 07:05, nedeľa 08:30; kaplán - štvrtok 17:20. Rozpis má len informatívny charakter, neuvádzajú sa v ňom nepravidelné slávenia, pastoračné povinnosti pána kaplána vo farnosti Čierne, zastupovania a podobne.