Príprava na prvú svätú spoveď a prijímanie

Prípravné kurzy pre mládež a dospelých realizujeme na základe individuálneho dohovoru a plánu.

Príprava detí na prijatie Eucharistie sa realizuje spolu s prípravou na sviatosť zmierenia spravidla v treťom ročníku ZŠ v rámci projektu Spolu kráčať cestou viery. 

V prípade, že váš tretiak nechodí do školy v našej farnosti, kontaktujte nás, aby sme včas prípravu zabezpečili.

Krok za krokom

1. Informácie. Pozorne si prečítajte článok o kurze Spolu kráčať cestou viery.

2. List pre rodičov. Rodičom, ktorých deti tretí ročník navštevujú základných škôl v Skalitom, v septembri pošleme list s informáciami o farskom projekte prípravy na prvú svätú spoveď a prijímanie.

3. Prihláška. Súčasťou listu pre rodičov bude aj prihláška na prípravu.

4. Stretnutie rodičov. Listom vás pozveme na úvodné stretnutie, na ktorom komplexne predstavíme celý projekt. Ak vás naša ponuka zaujme, po stretnutí nám môžete odovzdať prihlášku.