Spolu kráčať cestou viery

Prípravný kurz pred prvou svätou spoveďou a prijímaním

Kurz Spolu kráčať cestou viery je určený pre rodičov a deti, pripravujúce sa na prvú svätú spoveď a prijímanie. Zodpovednosť za rasť detí vo viere leží predovšetkým na pleciach rodičov a krstných rodičov a vyplýva zo záväzkov, ktoré prijali pri krste detí. Farnosť podáva rodičom pomocnú ruku prostredníctvom systematickej katechézy (u nás realizovaná hlavne vrámci vyučovania predmetov Katolícke náboženstvo a Náboženská výchova) a prípravného kurzu pred prijatím sviatostí. Úlohou farnosti je okrem toho posúdiť, či je dieťa na prijatie sviatostí zmierenia a Eucharistie dostatočne pripravené. O forme a obsahu kurzu sú rodičia informovaní listom, jeho súčasťou listu je aj prihláška a dotazník.

Na úvodnom stretnutí je podrobne celý projekt predstavený. Tí, ktorí sú rozhodnutí doň vstúpiť, po stretnutí odovzdajú prihlášku. Druhé stretnutie sa koná v určenú nedeľu pri svätej omši o 08:30. Počas nej sú komunite veriacich farnosti Skalité predstavené deti (a ich rodiny), ktoré vstupujú do prípravného kurzu. Ostatné stretnutia podľa rozpisu nižšie. V tom istom čase prebiehajú katechézy pre deti (so skúsenými animátorkami) aj rodičmi (pod vedením kňaza farnosti). Katechézy pre rodičov sú zamerané na prehĺbenie obsahov katolíckej viery, ktoré potom približujú a odovzdávajú rodičia svojim deťom. Preto je účasť rodičov na katechézach viac než dôležitá.

Harmonogram kurzu v školskom roku 2017/2018

Termíny sú len predbežné, budeme ich aktualizovať z závislosti od počtu prihlásených. Stretnutia pre rodičov sa konajú vo farskom kostole. Zoznam prihlásených detí je dostupný na tejto stránke.


September Dátum 11. 09. 2017
ZŠ, CZŠ 
Cesta viery List pre rodičov, spolu s dotazníkom, prihláškou a pozvánkou na úvodné stretnutie.
September Dátum 29. 09. 2017
 - 18:30, Farský kostol
 - 3A, 3.B CZŠ/ZŠ - Kudlov

Spolu kráčať cestou viery Úvodné stretnutie pre rodičov s predstavením projektu. Ak sa rodičia rozhodnú pre kurz, po skončení nám odovzdajú prihlášku.
    
Október Dátum 22. 10. 2017 (nedeľa)
 - 08:30, kostol
01. Veriť Bohu Omša predstavenia detí. Deti a rodičia vyjadria pred komunitou svoje rozhodnutie vstúpiť do prípravy, farnosť sa zaväzuje k personálnej, modlitbovej a materiálnej podpore.
    
November Dátum 18.11. 2017 o 9:00
Farský kostol / budova CZŠ
- 3A, 3B ZŠ, CZŠ
02. Ježiš nás uzdravuje Katechéza pre rodičov (kňaz) a deti (animátori). Uvedenie do témy sviatosti zmierenia.
    
Január Dátum 24. 01. 2018 
- 3A, CZŠ 

Dátum 25. 01. 2018
- 3B CZŠ

Dátum 27. 01. 2018
- 09:00-12:00 farský úrad
- 3A, 3B ZŠ
Dom uprostred záhrady
- ZŠ Kudlov podľa záujmu rodičov
Triedna obnova tretiakov v rámci projektu triednych obnov na ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta. Témou je bezprostredná príprava na prijatie sviatosti pokánia a zmierenia.
Február Dátum 03. 02. 2018
- 3A ZŠ, CZŠ
- 9:00, farský kostol / budova CZŠ
03. Ježiš nám  odpúšťa Katechéza pre rodičov a deti. Prehĺbenie témy zmierenia.
FebruárDátum 17. 02. 2017
- 3.A, 3.B ZŠ, CZŠ
- 10:00, Farský kostol
 Slávnosť zmiereniaPrvá svätá spoveď tretiakov, spoločné slávenie s individuálnym vyznaním hriechov.
 
  
Marec Dátum 10. 03. 2018
- 3. A, 3. B ZŠ, CZŠ
- 09:00, Farský kostol / budova CZŠ

04. Ježiš nás oslobodzuje


Katechéza pre rodičov a deti. Prehĺbenie tém dekalóg a veľkonočné tajomstvo.
    
Apríl Dátum  25. 04. 2018
- 3.A CZŠ

Dátum  26. 04. 2018
- 3.B CZŠ

Dátum 28. 04. 2018
- 09:00 3.A, 3.B ZŠ
Sme Božie ovečky
- ZŠ Kudlov podľa záujmu rodičov
Triedna obnova tretiakov s vysluhovaním sviatosti zmierenia.
Máj Dátum 05. 05. 2018
- 3.A a 3.B ZŠ, CZŠ
- 9:00, Farský kostol / budova CZŠ

05. Ježiš nás pozýva na hostinu Katechéza pre rodičov a deti. Prehĺbenie témy Eucharistia.
 
  
Máj


Jún
27. 05. 2018
- 18:00, kostol

02. 06. 2018

- 09:00, kostol
Nácvik pred slávnosťou

Nácvik pred slávnosťou

Slávenie sviatosti zmiereniaPríležitosť na svätú spoveď
aj pre rodičov a krstných rodičov.
Po slávení prevzatie rovnošiat.
Jún 03. 06. 2018
- 10:00, kostol
Slávnosť Prvého svätého prijímania


 Jún 04. 06. 2018 Odovzdanie rovnošiat

Na stiahnutie...