BOHOSLUŽBY SÚ DO 23.03. ZRUŠENÉ.
Spovedná služba

  Bežný týždeň Prvopiatkový týždeň
Pondelok 11:45 11:15
Utorok 07:00 06:30
Streda 06:35 Š
16:50 F
17:00 K
06:05
16:20 F
17:00 K
Štvrtok 16:50 16:20
Piatok 06:35
16:50
06:05
15:00
Sobota 06:35
18:55
06:35
18:55
Poznámky

F - Farský kostol (november - apríl)
K - Kaplnke na Kudlove (máj - október)
Š - Okrem letných prázdnin
V súrnych prípadoch spovedáme podľa na požiadanie podľa individuálnej dohody.