Duchovné obnovy žiakov CZŠ


Záhrada je miesto dozrievania a rastu. A neustálej obnovy, plevania buriny, opravovania plota, budovania chodníkov, podopierania konárov, zberania ovocia... všetko v službe rastu.

Škola je tak trochu ako záhrada. Aby v nej mohli deti slobodne rásť a dozrievať, farnosť im ponúka pravidelné duchovné obnovy. Triedna obnova sa zvyčajne koná v dopoludňajších hodinách počas vyučovania vo farských priestoroch. Téma i forma sú prispôsobené veku detí. Obnova je určená pre celú triedu a preto sa jej zúčastňujú deti spolu s triednym učiteľom. Pre vyššie ročníky je súčasťou aj vysluhovanie sviatosti zmierenia a spoločné slávenie svätej omše.

Informácie a termíny

Triedu prihlasuje na obnovu triedna učiteľka/učiteľ osobne, emailom, alebo telefonicky. Obnova sa koná vo farských priestoroch. Treba si priniesť desiatu, pero, prezuvky, odporúčam športové resp. pracovné oblečenie, pretože súčasťou sú aj pohybové a tvorivé aktivity. Začíname o 07:30. Žiaci prichádzajú spoločne s triednou učiteľkou/učiteľom. Končíme zvyčajne na poludnie alebo popoludní podľa rozvrhu a dohovoru pri prihlasovaní.

Triedne obnovy v školskom roku 2019/2020

 • 17.01.20 2.A Strom plný ovocia
 • 31.01.20 2.B Strom plný ovocia
 • 07.02.20 3.A Dom uprostred záhrady
 • 23.01.20 3.B Dom uprostred záhrady 
 • 08.02.20 3.A Dom uprostred záhrady ZŠ s MŠ 
 • 14.02.20 4.A Vinič a ratolesti
 • 06.02.20 4.B Vinič a ratolesti
 • 04.02.20 7.A V bezpečí uprostred záhrady
 • 13.03.20 8.A Ja a on(a)

Triedne obnovy v školskom roku 2018/2019   

 • 22.01.19 Stvorenie sveta 1.A MK
 • 23.01.19 Stvorenie sveta 1.B MK  
 • 24.01.19 Strom plný ovocia 2.A MK  
 • 25.01.19 Strom plný ovocia 2.B MK  
 • 06.02.19 Dom uprostred záhrady 3.A MK
 • 07.02.19 Dom uprostred záhrady 3.B MK
 • 25.04.19 Sme Božie ovečky 3.A MK  
 • 26.04.19 Sme Božie ovečky 3.B MK  
 • 21.02.19 Vinič a ratolesti 4.A MK
 • 22.02.19 Vinič a ratolesti 4.B MK
 • 20.02.19 Krajina Piatakov 5.A JM
 • 13.02.19 Krajina Piatakov 5.B JM
 • feb.2019 Studňa uprostred záhrady 6.A MK  
 • 24.05.19 V bezpečí uprostred záhrady 7.A JM
 • 29.05.19 V bezpečí uprostred záhrady 7.B JM
 • 04.06.19 Poď rýchlo dolu 8.A JM foto 
 • 12.02.19 Poď rýchlo dolu 8.B JM foto
 • 19.02.19 Zberať kamene 9.A JM foto

Triedne obnovy v školskom roku 2016/2017

 • 09.06.2017 Stvorenie sveta 1.A
 • 06.06.2017 Stvorenie sveta 1.B
 • 31.05.2017 Strom plný ovocia 2.A
 • 01.06.2017 Strom plný ovocia 2.B
 • 25.01.2017 Dom uprostred záhrady 3.A
 • 26.01.2017 Dom uprostred záhrady 3.B
 • 16.04.2017 Sme Božie ovečky 3.A
 • 17.04.2017 Sme Božie ovečky 3.B
 • 01.12.2016 Vinič a ratolesti 4.A
 • 20.01.2017 Vinič a ratolesti 4.B
 • 16.11.2016 Krajina Piatakov 5.A
 • 15.11.2016 Krajina Piatakov 5.B
 • 18.11.2016 Studňa uprostred záhrady 6.A
 • 22.11.2016 Studňa uprostred záhrady 6.B
 • 24.11.2016 V bezpečí uprostred záhrady 7.A
 • 08.02.2017 Poď rýchlo dolu 8.A
 • 07.02.2017 Poď rýchlo dolu 8.B
 • 01.02.2017 Zberať kamene 9.A
 • 31.01.2017 Zberať kamene 9.B

Triedne obnovy v školskom roku 2015/2016

 • 26.05.2016 Stvorenie sveta 1.A
 • 27.05.2016 Stvorenie sveta 1.B
 • 07.06.2016 Strom plný ovocia 2.A
 • 08.06.2016 Strom plný ovocia 2.B
 • 11.02.2016 Dom uprostred záhrady 3.A
 • 10.02.2016 Dom uprostred záhrady 3.B
 • 11.04.2016 Sme Božie ovečky 3.A
 • 13.04.2016 Sme Božie ovečky 3.B
 • 19.01.2016 Vinič a ratolesti 4.A
 • 20.01.2016 Vinič a ratolesti 4.B
 • 01.11.2015 Krajina Piatakov 5.A
 • 03.11.2015 Krajina Piatakov 5.B
 • 20.11.2015 Studňa uprostred záhrady 6.A
 • 05.11.2015 V bezpečí uprostred záhrady 7.A
 • 19.11.2015 V bezpečí uprostred záhrady 7.B
 • 24.02.2016 Poď rýchlo dolu 8.A
 • 22.01.2016 Poď rýchlo dolu 8.B
 • 16.02.2016 Zberať kamene 9.A