Farský list

Od decembra 2015 pre vás pripravujeme časopis Farský list. Časopis vychádza štyrikrát ročne. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľajú na jeho tvorbe i tým, ktorí časopis podporujú finančne.