Kurzy Objav a Nasleduj Krista

Objav Krista

Kurz Objav Krista vytvára priateľský priestor, kam môžu ľudia prísť, aby si vypočuli dobrú zvesť a osobne sa stretli s Ježišom Kristom! Naším zámerom je pomôcť účastníkom vytvoriť si alebo obnoviť osobný vzťah k Ježišovi Kristovi, precítiť lásku Otca a dostať silu Ducha Svätého, aby sme žili ako jeho deti a slúžili ako jeho učeníci v Katolíckej cirkvi. Tiež im chceme pomôcť nájsť vo farnosti spoločenstvo a vytvoriť si vzťahy s inými kresťanmi.

Náš kurz pozostáva zo siedmich stretnutí a duchovnej obnovy. Každé stretnutie má štyri časti: večera, čas na modlitbu, prednáška a diskusia v skupinkách. Témy kurzu: Aký je zmysel života? Prečo je Ježiš dôležitý? Čo nám chce Ježiš povedať? Prečo potrebujem Spasiteľa? Prečo je pre nás dôležité zmŕtvychvstanie? Kto je Duch Svätý? Duch Svätý a Ty! Nový život v Duchu: Byť učeníkom v Katolíckej cirkvi. Veriť a niekam patriť: Prečo potrebujeme Cirkev?

Nasleduj Krista

Byť kresťanom je „nový životný štýl“ v našich každodenných životoch, nielen v nedeľu alebo niekedy v budúcnosti! Naším cieľom je spoločne dozrievať v Kristovi (Kol 1,28). Pre absolventov kurzu Objav Krista ponúkame pokračovanie. Tí, ktorí sa zúčastnia kurzu pochopia, že sa môžu zaviazať rásť vo vzťahu s Ježišom Kristom a Cirkvou už tým, že sa zúčastnia nasledujúcich stretnutí a rozhodnú sa urobiť úlohy, ktoré im na kurze odporučia. Každý týždeň stavia na predchádzajúcej diskusii.

Účastníci dostávajú každý týždeň úlohu, o ktorej sa budú rozprávať počas diskusie v malých skupinkách. Počas každého týždňa v príprave pre ďalšie stretnutie, budú účastníci pracovať na rôznych duchovných cvičeniach tak, aby stretnutia boli prínosné a priniesli účastníkom čo najviac duchovného ovocia. Príprava by nemala spočívať len v jednej hodine pred začiatkom stretnutia. Naopak, ak si určia čas na reflexiu a budú využívať to, čo sa naučili počas sedení aj v každodennom živote, môže dôjsť k skutočnej zmene v ich životoch.

Čo vám ponúkame? Každé stretnutie zahŕňa modlitbu a chvály, prednášku a diskusiu v malej skupinke. Typický večer vyzerá asi takto:

  • 19:00 - modlitba a chvály
  • 19:30 - prednáška
  • 20:10 - prestávka
  • 20:15 - diskusia v malej skupinke
  • 21:00 - koniec :-)
Kurz Nasleduj Krista zahŕňa sedem týždenných stretnutí a duchovnú obnovu po piatom stretnutí Každodenná osobná modlitba, Počúvanie Boha pri čítaní Svätého písma, Moc sviatostí, Vzájomné odpustenie, Život v moci Ducha, Svet a telo, Diabol a Žiť poslanie Cirkvi.