Rodinné kurzy

Kurz Manželské večery

Kurz Manželské večery je určený všetkým párom, ktoré chcú investovať do svojho vzťahu. Ak máte pekné manželstvo, kurz vám pomôže ďalej ho zlepšiť a posilní vaše dobré návyky. Ak máte v manželstve ťažkosti, kurz vám poskytne praktické zručnosti, ktoré vám pomôžu ťažkosti prekonať.

Kurz pozostáva z ôsmych stretnutí na témy vybudovať pevné základy, umenie komunikácie, riešenie konfliktov, sila odpustenia, rodičia a svokrovci, dobrý sex, láska v akcii a v čom spočíva pekné manželstvo.

Prvý kurz sa v našej farnosti konal na jeseň 2015. Informácie o pripravovaných kurzoch radi poskytneme na rkcf.skalite@gmail.com.

Kurz pre rodičov tínedžerov

V našej farnosti organizujeme aj Kurz pre rodičov tínedžerov. Je to séria piatich stretnutí, ktoré dávajú príležitosť rodičom tínedžerov (11 až 18 rokov) na chvíľu si od detí oddýchnuť, zamyslieť sa nad svojou výchovou, vypočuť si pútavú prednášku, ale predovšetkým diskutovať s niekoľkými ďalšími rodičmi o tom, "ako na to". Kurz vytvorili manželia Leeovci z londýnskej farnosti Holy Trinity Brompton, autori kurzu Manželské večery, ktorý sme už úspešne viac krát organizovali aj v našej farnosti.

Témy stretnutí: 1. Mať cieľ stále pred očami, 2. Napĺňanie potrieb tínedžerov, 3. Stanovenie hraníc, 4. Rozvíjanie emociálneho zdravia a 5. Pomáhať správne sa rozhodovať.

Prečo ísť na kurz?

  • K deťom nedostávame návod na použitie.
  • Jediná úloha, v ktorej sme v živote nenahraditeľní, je úloha rodiča.
  • Rodičia majú dnes nepreberné množstvo možností, akým zpôsobom deti vychovávať. Môže byť úžasné zistiť, že na to nie ste sami, a pozbierať nápady od ostatných rodičov.
  • Každý z nás sa môže naučiť, ako zlepšiť aj tú najlepšie fungujúcu rodinu.

Kurz pre rodičov detí do desať rokov

Zvládnuť výchovu malých a väčších detí si vyžaduje veľa trpezlivosti a znalostí, ktoré občas v našich rodinách chýbajú. Výbornou pomôckou sú kurzy pre rodičov detí do desať rokov a pre rodičov tínedžerov.

Kurz pre rodičov detí do desať rokov je séria piatich večerov v príjemnom prostredí, ktoré dávajú príležitosť na chvíľu si od detí oddýchnuť, zamyslieť sa nad svojou výchovou, vypočuť si pútavú prednášku a potom diskutovať s ďalšími rodičmi o tom „ako na to“. Autormi sú manželia Nicky a Sila Lee, známi aj z Manželských večerov.

Témy jednotlivých stretnutí:

  • Budovanie pevných základov
  • Napĺňanie potrieb našich detí
  • Stanovenie hraníc
  • Učiť deti zdravým vzťahom
  • Náš dlhodobý cieľ pre rodinu

Prvý kurz sa v našej farnosti konal 16.01.-20.02.2016. Informácie o plánovaných cykloch kurzu nájdete na www.farnostskalite.sk. Môžete nám tiež napísať na rkcf.skalite@gmail.com.