Príspevky

Farský program počas pandémie

Obraz
Sme kresťania a záleží nám na zdraví a bezpečí všetkých. Preto nemôžeme podceňovať hrozbu ochorenia COVID-19. Preto akceptujeme všetky zmysluplné opatrenia, nariadené alebo doporučené príslušnými orgánmi. Covid semafor pre farnosti (16.09.2020)V spolupráci odborníkov Ministerstva zdravotníctva, Úradu verejného zdravotníctva a zástupcov cirkví vznikol súbor opatrení, ktoré sú pre cirkevné spoločenstvá záväzné pri slávení bohoslužieb a ďalších podujatiach. Opatrenia sa odvíjajú od toho, do ktorej z troch definovaných kategórií (semafor) cirkevné spoločenstvo aktuálne spadá. Počet osôb pri bohoslužbách.  Pre kostoly v žltej a červenej zóne platí povinnosť odstupov medzi veriacimi na spôsob "šachovnice" pri sedení aj pri státí, s výnimkou členov tej istej domácnosti. Konkrétny počet je limitovaný veľkosťou chrámu. Rizikové skupiny. Veriaci, ktorí patria do rizikových skupín a tí, ktorí pociťujú príznaky ochorenia,  v týchto okolnostiach nie sú viazaní povinnosťou účasti na nedeľnej…

Oznamy 13.09.2020

Obraz
Zbierka Boží hrob: Dnes po svätých omšiach sa koná zbierka na Boží hrob, preložená z Veľkonočného trojdnia, vopred vďaka za vašu štedrosť.Hody na Kudlove: Pri svätej omši o 11:00 dnes slávime hody v Kaplnke Povýšenia svätého kríža na Kudlove.Povýšenie svätého kríža: V pondelok bude slávnosť Povýšenia svätého kríža, svätá omša bude o 12:15 a 18:30, večerná platnosťou na Sedembolestnú.Sedembolestná: V utorok je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Sväté omše budú ako v nedeľu. O 11:10 vás pozývame ku kaplnkám na pobožnosť Cesta Sedembolestnej. Popoludní o 13:30 pozýva Obec Skalité na koncert Mariánska pieseň, koncert bude v kostole.Upratovanie kostola: Vďaka veriacim zo skupiny č. 9 za výzdobu, upratovanie kostola a milodar 100€. V tomto týždni prosíme o upratovanie veriacich zo skupiny č. 10. (Krčmisko, od Kreány po Kožakov most).Modlitba za Skalité: V rámci modlitby za Skalité budeme tento štvrtok po večernej svätej omši prosiť za bratov a sestry zo skupiny č. 10.B…

Nedeľné zamyslenie 13.09.2020

Obraz
24. nedeľa v Cezročnom období: Hnevaj sa, ale nehrešKdesi v Liturgii hodín (breviári) je text, ktorý hovorí o situácii, keď ma niekto vykričí, napomenie, niečo mi tvrdo vyčíta. Autor hovorí, ako si zachovať pokoj a ako k tomu pristupovať. Ak má ten človek pravdu, mám konať pokánie za svoje zlyhanie (a, samozrejme, napraviť, čo sa dá). Ak má čiastočnú pravdu, mám konať pokánie za všetky podobné zlyhania vo svojom živote. A ak pravdu nemá, mám konať pokánie, lebo určite som niekedy v niečom zlyhal, teda výčitku či napomenutie si určite zaslúžim.Možno však povieš, že ako sa nenahnevať, keď obvinenie nie je pravdivé? Nuž hnevať sa môžeš, ale neprechovávaj v srdci nenávisť, nekuj pomstu, nezmýšľaj o tom človeku zle. Hnev je prirodzená vlastnosť človeka (aj Boha – pozri do Písma, kde sa píše o Božom hneve), hnev sám osebe nie je hriešny. Hriešne môže byť naše konanie pod jeho vplyvom. Preto Pavol píše: „Hnevajte sa, ale nehrešte!“ (Ef 4, 26).Mne osobne dve veci pomáhajú zvládať hnev tak, ab…

BIRM20: Katechézy pre birmovancov

Obraz
Milí birmovanci, pozývame vás na posledné dve katechézy v rámci nášho prípravného projektu. Stretneme sa v kostole v sobotu 19. a 26. septembra o 09:00 prvá a o 10:30 druhá skupina. Rozpis nájdete pod článkom. Pamätajte na rúška, dezinfekciu a ostatné opatrenia :-)

BIRM21: Objav Krista

Obraz
Záujemcov o prípravu na birmovku pozývame na Kurz Objav Krista. Naším cieľom je pomôcť účastníkom vytvoriť si alebo obnoviť osobný vzťah k Ježišovi Kristovi, precítiť lásku Otca a dostať silu Ducha Svätého, a nájsť vo farnosti spoločenstvo ľudí, s ktorými si môže vytvoriť vzťahy nevyhnutné pre život v Kristovi. Náš kurz pozostáva z piatich stretnutí. Každé začína 09:00 úvodnou modlitbou, nasledujú dve prednášky a rozhovor v skupinkách. Plánovaný záver je o 12:00.  Termíny stretnutí: 17.10., 31.10.;  14.11.; 21.11. a 05.12.2020. Začíname už 17.10.2020. Miesto stretnutí a formu upresním podľa aktuálnej pandemickej situácie. Absolvovanie kurzu je jednou z podmienok prijatia do prípravy na birmovku. Kurz zabezpečuje Spoločenstvo Horizont. Prihlasovanie na kurzKurz je určený pre záujemcov o prípravu na birmovku v našej farnosti. Do kurzu prijímame stredoškolákov, ktorí v školskom roku 2020/2021 nastupujú do druhého ročníka (mládež z ročníka 2003/2004 – šestnásťroční) a starších. Záujemci sa …

Peter Claver

Obraz
Peter Claver (1580-1654) bol španielsky šľachtic a jezuita, ktorý svoj život zasvätil službe medzi otrokmi. Jeho relikviu uchovávame v našom kostole.Peter žil v meste Cartagene v Kolumbii, kde sa v tých časoch ročne predalo desať až dvanásťtisíc otrokov. Mnohí boli chorí, polomŕtvi od neľudského zaobchádzania, bez akejkoľvek útechy, či nároku na hocičo. Niekedy aj tri štvrtiny z nich zomrelo od námahy, mučenia a neľudského zaobchádzania. Keď to Peter videl, rozhodol sa celý svoj život zasvätiť týmto úbožiakom. Pri skladaní slávnostných sľubov v roku 1622 si k štyrom sľubom, ktoré skladajú jezuiti, pridal piaty, ktorým sa zaviazal ako „otrok otrokov až do smrti“ venovať úbohým černochom. Vždy, keď sa dopočul, že prichádza loď s otrokmi, bežal do prístavu a po ceste zbieral milodary pre otrokov. Zaobstaral si tlmočníkov, aby sa s nimi dorozumel a aby sa ho nebáli. Chorých ošetroval, slabých vlastnými rukami vynášal na pevninu, krstil deti, umýval im rany, rozdával jedlo a pitie. Staral …

Košickí mučeníci

Obraz
V našom kostole uchovávame relikvie svätých Košických mučeníkov Štefana Pongráca, Marka Križína a Melichara Grodieckeho. Pápež Pius X. z príležitosti ich blahorečenia napísal:Keď máme hovoriť o hrdinských, víťazných mučeníkoch, prichádzajú nám na myseľ slová, ktoré kedysi napísali Pavol a Timotej svojim Filipanom: „Vy ste dostali milosť nielen v Krista veriť, ale aj trpieť pre neho.“ (Flp 1,29) Túto poctu Boh uštedril trom vynikajúcim mužom, a to Markovi Štefanovi Križínovi, kanonikovi ostrihomského metropolitného chrámu, Štefanovi Pongráczovi a Melicharovi Grodzieckému zo Spoločnosti Ježišovej. Pripomíname si ich slávne činy a obetovanie životov pre Krista, aby v týchto časoch nepriaznivých pre Cirkev nechýbali katolíkom vznešené príklady viery a statočnosti, ktoré by mohli, ak to bude potrebné, aj nasledovať. V čase, keď sa títo traja Kristovi bojovníci horlivo venovali kňazskej službe, Juraj Rákoczi obsadil Košice. Konal tak v mene Gabriela Bethlena, ktorý za pomoci Turkov a podporo…