Príspevky

COVID-24x7: Neobmedzená modlitba v čase obmedzení

Obraz
Otcovia biskupi nás prosia, aby sme, "vedení hodnotami evanjelia boli teraz príkladom jednoty,  trpezlivosti a pokoja," spoločne sa modliac "k Bohu, aby ochraňoval Slovensko."  Nenechajme v našej farnosti túto prosbu bez odpovede. Darujme našej krajine a ľuďom v nej zo svojho týždňa hodinu modlitby na tieto úmysly. Môžete sa modliť v kruhu svojej rodiny, alebo sami, obetujúc posvätný ruženec (napríklad tajomstvá svetla) alebo sa modliť vlastnými slovami. Prípadne sa môžete inšpirovať textami, ktoré sme pre vás pripravili. Viac o projekte sa dočítate v tomto článku . Modlitba v ďalšom týždni obmedzení (od 25.01.) Milovaný Bože, keď sa dnes prichádzam modliť počas hodiny neobmedzenej modlitby v čase obmedzení, začínam vďakou za človeka, ktorý svoju modlitbovú službu práve končí. Ďakujem ti, že si ho viedol v modlitbe a chránil, keď stál v prvej línii oslavy tvojho svätého mena a zároveň boja proti zlu. Chráň ho a požehnávaj celý týždeň, až kým opäť neprevezme službu v

Oznamy 24.01.2021

Obraz
Liturgický kalendár: Pondelok – obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok Utorok – sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka Štvrtok – sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi Priamy prenos z kostola  ( www.youtube.com/c/FarnostskaliteSk ): stream modlitby posvätného ruženca v stredu o 20:00, prenos adorácie z nášho kostola v piatok o 21:00, prenos zo svätej omše v nedeľu o 10:00. Ďalšie ponuky z našej farskej stránky: Online stretnutie Deň Pána. V nedeľu popoludní o 17:00.  Informácie na  www.farnostskalite.sk/2020/10/nedelne-online-stretnutie-den-pana.html . Domáca katechéza pre rodiny. Pre naše rodiny sme pripravili domácu pobožnosť na dnešnú nedeľu. Nájdete ju na stránke  www.tvoj-strom.info . Videokatechéza. Na stránke  www.tvoj-strom.info si môžete pozrieť aj videokatechézu o stretnutí Ježiša s bohatým mladíkom. Biblický kvíz: Tento týždeň je ešte posledná možnosť zapojiť sa do prvého kola Farského biblického kvízu. Kvíz s otázkami nájdete na farskej stránke. Výhercu prvéh

Čo sa vám podarilo vďaka pandémii?

Obraz
"D eň čo deň sa vzájomne povzbudzujte," píše autor Listu Hebrejom. Mali by sme ho poslúchnuť zvlášť v tomto čase, keď dôvody na smútok, hnev a roztrpčenie vidno pomaly všade kam sa pozrieme. A pritom aj dnes sa udialo oveľa viac dobrého, než je na prvý pohľad zrejmé.   "D eň čo deň sa vzájomne povzbudzujte."   Pripravujeme nové číslo farského časopisu a radi by sme v ňom zverejnili vaše svedectvá o tom, čo dobré sa v našej farnosti, v rodinách a vzťahoch podarilo napriek, alebo vďaka našim trápeniam s koronou. Budeme radi, ak sa s nami podelíte o svoju skúsenosť. Tak sa budeme môcť navzájom povzbudzovať svojimi svedectvami. Pošlite nám svoje svedectvo na skalite@fara.sk alebo ho vhoďte do schránky, keď pôjdete okolo. Ďakujeme. PS: Odovzdajme si štafetový kolík povzbudení. Bežíme už takmer rok... pred vírusom, s vírusom. Neostávajme sami, povzbuďme tých, ktorí to potrebujú. Aj dnes sa udialo oveľa viac dobrého, než je na prvý pohľad zrejmé.  Podaj štafetu dobra ďal

Nedeľné online stretnutie: Deň Pána

Obraz
Aj keď nemôžeme sláviť spoločne svätú omšu, to ešte neznamená, že nemôžeme sláviť nedeľu. Pozývame vás na stretnutie, pri ktorom budeme spolu modliť a uvažovať nad nedeľnými čítaniami a liturgickými textami. Stretneme sa online, prostredníctvom videohovoru v nedeľu o 17:00 . Ako na to? Budete potrebovať: počítač, tablet alebo mobil s pripojením na internet, kamerou a miktofónom (štandardná výbava všetkých novších zariadení); účet Google alebo konto na Gmail.com; výhodou sú zariadenia s OS Android a prehliadače Chrome alebo Chromium. Pár minút pred stretnutím kliknite na link https://meet.google.com/zjk-nqtp-hbs  a stlačte "Požiadať o pripojenie" . Alebo prejdite na stránku meet.google.com , zadajte kód zjk-nqtp-hbs  a kliknite na "Pripojiť sa" . Administrátor vás potvrdí a je to:-). Pred stretnutím je dobré vyskúšať, či všetko správne funguje, nastavenia sú dostupné aj keď nie sú pripojení iní užívatelia. V mobilnom zariadení je vyobrazenie odlišné. Menu nastavení

Nedeľné zamyslenie 24.01.2021

Obraz
10. Dobrá investícia (3. nedeľa v Cezročnom období) „... lebo tvárnosť tohto sveta sa pomíňa“ (1 Kor 7, 31). Toto je veta, ktorá mi z čítaní tejto nedele spôsobila najväčšiu radosť.  Áno, som rád, že to dobre dopadlo v Ninive, hoci chudák Jonáš najprv musel trpieť v bruchu veľkej ryby a neskôr si zas želal zomrieť, lebo ako prorok vyšiel na posmech – veď ohlasoval zničenie mesta i ľudí, no Boh videl pokánie Ninivčanov a prejavil svoje milosrdenstvo... Teším sa aj z toho, že prví apoštoli neváhali a išli za Ježišom. Veď vďaka ich ochote dnes môžem byť veriaci, žiť s Ježišom a tiež písať tieto texty.  No svätý Pavol píše niečo, čo sa ma dotýka veľmi osobne: všetko to, čo je v súčasnom svete, sa pomíňa. To, čo vidím, čo používam, s čím pracujem... Nestane sa to niekedy v ďalekej budúcnosti, ale už sa to míňa. Ostane len to, čo je nepominuteľné. A potom bude „nové nebo a nová zem, na ktorých prebýva spravodlivosť“ (2 Pt 3, 13). Vyslovene pociťujem radosť, keď si uvedomujem, že Boh už pracu

Služba ucha

Obraz
Uprostred náročnej situácie, ktorú prežívame, chceme ponúknuť telefonickú pomoc tým, ktorí by potrebovali vypočuť, porozprávať sa, či pomodliť. V pondelok, stredu a piatok v časoch od 10:00 do 11:00 a od 16:00 do 17:00 môžete využiť tzv. službu ucha , ak cítite potrebu duchovného rozhovoru. Budeme k dispozícii na telefónnom čísle 041/4376136. Zvlášť povzbuďte vašich starkých, aby zavolali.

Oznamy: 17.01.2021

Obraz
Liturgický kalendár: Štvrtok – sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka Priamy prenos z kostola ( www.youtube.com/c/FarnostskaliteSk ): stream modlitby posvätného ruženca v stredu o 20:00; prenos adorácie z nášho kostola v piatok o 21:00. prenos zo svätej omše v nedeľu o 10:00 Služba ucha: Uprostred náročnej situácie, ktorú prežívame, chceme ponúknuť telefonickú pomoc tým, ktorí by potrebovali vypočuť, porozprávať sa, či pomodliť. V pondelok, stredu a piatok v časoch od 10:00 do 11:00 a od 16:00 do 17:00 môžete využiť tzv. Službu ucha, ak cítite potrebu duchovného rozhovoru. Budeme k dispozícii na telefónnom čísle 0414376136. Ak by bola náhodou linka v danom momente obsadená, prosíme o trpezlivosť. Viac informácii nájdete v tomto článku . Úmrtie: V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu oznamujeme, že dňa 16. januára 2021 vo veku 79. rokov a v 52. roku kňazstva zomrel monsignor Ondrej Sandanus , ktorý pôsobil 12. rokov ako správca farnosti aj tu v Skalitom. R.

Nedeľné zamyslenie 17.01.2021

Obraz
09. Cesta učeníka (2. nedeľa v Cezročnom období) Ako dobre, že Samuel mal Héliho! Ako dobre, že Šimon Peter mal Ondreja! Ako dobre, že Korinťania mali Pavla! Héli, Ondrej aj Pavol usmernili tých, ktorých milovali, a prinieslo to bohaté ovocie. V tom spočíva skutočné učeníctvo. Héli, Ondrej aj Pavol už boli sformovaní (každý v inom stupni, veď Ondrej bol s Ježišom v podstate len jedno popoludnie) a to, čo poznali a žili, odovzdali ďalším. Nie ako strohú informáciu, ale ako výzvu k novému životu. Samuel sa naučil počúvať Pánov hlas. A to tak dobre, že „ani jedno jeho slovo nepadlo na zem" (1 Sam 3, 19). Keby sme si prečítali vety, ktoré sú v dnešnom čítaní vynechané, teda verše 11 – 18, vedeli by sme, že to neboli ľahké slová. Samuel, v podstate malý chlapec, mal oznámiť Hélimu hrozný trest za hriechy jeho synov, ktorých nenapomínal. Ak máš čas, prečítaj si tento týždeň Prvú Samuelovu knihu od prvej po šestnástu kapitolu, aby si vedel, aký veľký vplyv na život Izraela mal muž, ktoré

+Mons. Ondrej Sandanus

Obraz
Dnes odišiel k Pánovi Mons. Ondrej Sandanus, ktorý v našej farnosti pôsobil v rokoch 1974 -1986. Mons. Sandanus, dvadsiaty piaty farár (administrátor) v našej farnosti, sa narodil sa 26. novembra 1941 v Kamennej Porube. Kňazom sa stal vo veku 26 rokov 23. júna 1968. Po vysviacke pôsobil na kaplánskych miestach v Pruskom, v Ilave a Kysuckom Novom Meste. Odtiaľ prišiel v roku 1974 do Skalitého, aby po 36 rokoch vystriedal v službe p. farára Petra Černu. V Skalitom slúžil celých 12 rokov. Po odchode z farnosti pôsobil ako farár v Ochodnici (1986-1990), farský administrátor a neskôr dekan v Krásne nad Kysucou (1990-2001), farár v Makove (2001-2005), duchovný správca Charitného domu v Beckove (2005-2008). Posledné roky strávil na odpočinku vo farnosti sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste a v Nitre.  Naposledy sme Mons. Sandanusa privítali v našej farnosti pri ďakovnej svätej omši 08. júla 2018. Fotografie zo slávnosti nájdete  v tomto albume . Dvanásť rokov pôsobenia Mons. Sandanusa v Skalitom

Katechéza pre prvoprijímajúcich (online)

Obraz
Milí rodičia prvoprijímajúcich,  aj napriek obmedzeniam hľadáme spôsob, ako vám pomôcť s prípravou vašich detí na prijatie sviatostí zmierenia a Eucharistie. Keďže momentálne je sú obmedzené aj možnosti vyučovania náboženstva a náboženskej výchovy, ponúkame vašim deťom online katechézu. Katechéza bude prebiehať v malej skupine (do 10 detí) a potrvá približne 45 minút. Na stretnutie sa treba vopred prihlásiť, môžete si vybrať ľubovoľný z piatich dole uvedených termínov. Pre jednoduchosť sme zvolili platformu GoogleMeet. Stačí, ak svoje dieťa prihlásite prostredníctvom linku  https://meet.google.com/zjk-nqtp-hbs , podrobný návod nájdete na  tejto  stránke. Materiály pre deti Stránky z učebnice:  Ježiš je hosťom u Zacheja Pracovný list:  Mal by som sa zmeniť   Prihlásenie na online katechézu

BIRM21: Stretnutia nad Evanjeliom podľa Marka

Obraz
Ako sme sľúbili, v októbri začíname nový kurz prípravy na prijatie sviatosti birmovania. Kvôli aktuálnej pandemickej situácii však meníme harmonogram aj formu. Začíname cyklom biblických stretnutí, na ktorých sa necháme sprevádzať evanjelistom Markom. V prvej fáze budú stretnutia prebiehať online prostredníctvom videohovorov, po zlepšení situácie sa vrátime k zaužívanej forme. Skupiny: Birmovancov sme rozdelili do piatich skupín, každá bude má stretnutie v inom čase. O rozdelení sme informovovali emailom. Stretnutia: Stretnutia budú zatiaľ 2x mesačne v sobotu dopoludnia alebo v stredu večer a potrvajú asi hodinu. Prebiehať budú online prostredníctvom aplikácie Google Meet . Birmovancom, ktorí nemôžu absolvovať stretnutie online ponúkneme individuálnu formu, samozrejme pri zachovaní všetkých aktuálnych nariadení. Birmovanci budú už na prvom stretnutí potrebovať aj pero, papier a Evanjelium podľa Marka alebo knihu Sväté písmo. Evanjelium podľa Marka: Pre našich birmovancov sme pripravil

Farský biblický kvíz 2021

Obraz
V novom roku 2021 máme možnosť zapojiť sa do novej súťaže, ktorou je farský biblický kvíz :-) Informácie:  Táto aktivita bude prebiehať každý mesiac. Obsahom kvízu sú otázky, týkajúce sa biblických čítaní, ktoré máme možnosť počuť počas nedeľnej svätej omše. Na konci mesiaca vždy vyžrebujeme jedného výhercu, ktorý získa aj nejakú cenu. Ten, kto sa zapojí do kvízu každý mesiac, bude zaradený do žrebovania aj o hlavnú výhru, ktorou bude Víkendový pobyt v Rodinkove pre celú rodinu.  Farský kvíz na mesiac január s otázkami k nedeli Krstu Krista Pána nájdete tu: https://forms.gle/Vi9jQSMV1iPS6YRm9 .

Oznamy 10.01.2021

Obraz
Svätá omša: Stále platia aktuálne obmedzenia týkajúce sa verejného slávenia bohoslužieb. Svätú omšu slávime v našom kostole každý deň súkromne, bez účasti ostatných veriacich. Priame prenosy svätej omše v nedeľu o 10:00 pokračujú. Viac na  www.farnostskalite.sk/2020/10/priamy-prenos-z-nasho-kostola.html . Online stretnutie Deň Pána: Aj dnes popoludní  o 16:00 pozývame. na biblické stretnutie Deň Pána. Budeme uvažovať o dnešnom evanjeliu. Informácie na  www.farnostskalite.sk/2020/10/nedelne-online-stretnutie-den-pana.html . Domáca katechéza pre rodiny. Pre naše rodiny je pripravená ďalšia katechéza, nájdete ju na stránke  www.tvoj-strom.info/2021/01/katecheza-v-rodine-krst-pana.html . Adorácia a posvätný ruženec. Aj v tomto týždni bude v stredu o 20:00 stream posvätného ruženca a v piatok o 21:00 stream adorácie z nášho kostola.  Sviatosť krstu. Krsty budeme vysluhovať v termínoch 21. 01.2021, 21.01., 14.02., 28.02., 14.03., 28.03. Čas krstu závisí od individuálneho dohovoru s rodi

Nedeľné zamyslenie 10.01.2021

Obraz
8. Chcem! (Krst Krista Pána)   Predstav si, že by sa na nejakom nákupnom centre ráno objavil nápis: „Dnes je všetko zadarmo!“ Myslíš, že by tam do večera ostal nejaký tovar? Pobrali by sme všetko, aj to, čo vôbec nepotrebujeme. Lebo „zadarmo“. Boh nám dáva denne takúto ponuku: „U mňa je dnes všetko zadarmo!“ Dokonca nemusíš nikde chodiť, Boh prichádza k tebe. Nemusíš nič robiť: „Otvor si ústa a ja ti ich naplním“ (Ž 81, 11c). Ba predsa len jedno musíš urobiť – musíš chcieť. Možno ako Boží domáci môžeš napísať Bohu list. Niečo také, ako som mu napísal ja: Chcem viac Ježiša. Chcem viac poznať vieru, ktorú si mi daroval. Chcem plnšie prežívať slávenie Eucharistie. Chcem lepšie využívať talenty, ktoré mám od teba. Chcem viac milosti. Chcem byť svätý. Chcem ochotnejšie a horlivejšie konať pokánie za svoje hriechy. Chcem milovať každého človeka, ktorého dnes stretnem. Chcem trpezlivo niesť svoj kríž. Chcem svoj kríž lepšie poznať. Chcem viac chápať Sväté písmo. Chcem viac múdro

Trojkráľová voda 2021

Obraz
Svätenú vodu si môžete zobrať z kostola alebo spred fary, je pre vás pripravená v malých fľašiach. Vody je dostatok a bude k dispozícii, kým bude treba, aj po ukončení zákazu vychádzania. Môžete si ju vziať keď pôjdete okolo, napríklad cestou na poštu. Nie je potrebné ani vhodné, aby niekto kvôli požehnanej vode porušoval aktuálne opatrenia.