Príspevky

Oznamy, 14.7.2024

Obraz
Misijné združenie : Misijné združenie Ducha Svätého pozýva na stretnutie v pondelok po svätej omši v kostole. Streda : V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00. Ohlášky : Sviatosť manželstva chcú uzavrieť Matej Sihelník z Čadce a Tatiana Martiniaková zo Skalitého, Miroslav Mazúch z Martina a Soňa Kubalíková zo Skalitého. Prosíme o modlitbu za týchto budúcich kresťanských manželov. Upratovanie kostola : Ďakujeme za upratovanie skupine č. 21. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 22 (od Chovanca, Potok).

Pozvanie na stretnutie

Obraz
Obrázok: Saletini Rozkvet Považská Bystrica  

Oznamy, 07.07.2024

Obraz
Prvá nedeľa : Dnešná nedeľa je prvá v mesiaci. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca. Dnes máme prvonedeľnú zbierku na potreby chrámu. Streda : V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00. Sobota : V sobotu po rannej sv. omši bude stretnutie Služobníkov Ježišovho Veľkňazského Srdca v pastoračnej miestnosti. Sestra Kateřina bude mať prednášku. Na stretnutie pozývame aj nových záujemcov. Žalmisti : Pozývame žalmistov v piatok večer na spoločné stretnutie do pastoračnej miestnosti.  Upratovanie kostola : Ďakujeme za upratovanie skupine č. 20. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 21 (od Lašov, od Gonščákov, Bory po kostol, od Kultána).  

Vítame Vás, pán kaplán Jakub

Obraz
  Otec biskup Tomáš Galis vymenoval s platnosťou od 1.7.2024 do Farnosti Skalité za nového farského vikára novokňaza vdp. Jakuba Galmiša.  V mene nášho Pána buďte vítaný  tu medzi nami. Nech On sám nad nami bdie, žehná Vašu službu a každé konanie. Nech darom sme si navzájom a prinášame si ovocie ako ten strom  pri vode zasadený. Nech máme korene  v dobrej zemi a lístie stále zelené. Dočasu prijmite farnosť Skalité za svoj domov na našej spoločnej ceste Domov. "Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi dal?" Ž 116,12 Modlitbou sprevádzajúci farníci prijímajúci Vaše novokňazské požehnanie...

Slávnostná hodová sv. omša

Obraz
Hlavný celebrant, vdp. Stanislav Caránek, nás v homílii povzbudil, aby sme zachovávali tradície spojené s oslavou sviatku sv. Jána Krstiteľa. Záver slávnostnej sv. omše sa niesol v duchu rozlúčky s pánom kaplánom Štefanom Richtárikom.

Oznamy, 30.6.2024

Obraz
Farské hody : Dnes pri sv. omšiach slávime patróna kostola sv. Jána Krstiteľa. Dnešný deň je zároveň posledným dňom v našej farnosti pre odchádzajúceho farského vikára dp. Štefana Richtárika. Ďakujeme mu za 4 roky služby v našej farnosti a v modlitbách mu vyprosujeme potrebné milosti pre službu na novom mieste. Zajtra do farnosti nastúpi novokňaz dp. Jakub Galmiš, privítajme ho s otvoreným srdcom a taktiež ho sprevádzajme svojimi modlitbami. Dnes pri sv. omšiach máme výročitú hodovú oferu. Streda : V stredu bude celodenná adorácia. Nikodémova noc počas letných prázdnin nebude bývať. V stredu o 16.15 bude na Kudlove modlitba SJVS. Prvý piato k: Spovedanie v tomto týždni bude v prvopiatkovom režime. Spovedať budeme hodinu pred sv. omšami. Keďže v piatok máme slávnosť sv. Cyrila a Metoda a sv. omše budú ako v nedeľu, prvopiatkové spovedanie presúvame na štvrtok od 15.00. Taktiež vo štvrtok navštívime našich chorých. Fatimská sobota : Na prvú sobotu v mesiaci o 6:25 sa budeme modliť spolo

Pozvanie na slávnostnú hodovú sv. omšu

Obraz
 

Rozlúčka s pánom kaplánom Štefanom Richtárikom

Obraz
  V mene celej farnosti vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať doterajšiemu farskému vikárovi vdp. Mgr. Štefanovi Richtárikovi za jeho obetavú prácu počas štyroch rokov v našej farnosti. Do ďalších rokov jeho kňazského života mu vyprosujeme veľa síl, potrebného zdravia i ochranu Kráľovnej Turzovky:) Oficiálne sa s ním rozlúčime pri sv. omši 30.6.2024 o 10.00.  V modlitbe pamätajú vďační farníci....

Oznamy, 23.6. 2024

Obraz
Patrón chrámu: V pondelok slávime patrocínium nášho chrámu Narodenie sv. Jána Krstiteľa. Streda : V stredu bude celodenná adorácia. Nikodémova noc bude od 20.00 do 22.00. Štvrtok: Vo štvrtok po sv. omši bude spoločná spoveď birmovancov a ich rodinných príslušníkov. Koniec šk. roka: V piatok ráno bude ďakovná sv. omša Te Deum o 8.00. Sv. Petra a Pavla : V sobotu máme slávnosť a zároveň prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla. Sv. omše zo slávnosti budú v piatok večer (vigília s platnosťou na sobotu) a v sobotu ráno o 7.05.   Birmovka: V sobotu pri sv. omši o 10.00 otec biskup Mons. Tomáš Galis vyslúži sviatosť birmovania našim birmovancom. Pamätajme na nich vo svojich modlitbách. Večerná sv. omša v sobotu nebude. Farské hody: V nedeľu pri všetkých sv. omšiach budeme sláviť farské hody. Zvlášť Vás pozývame na slávnostnú hodovú sv. omšu, ktorá bude v nedeľu o 10.00. Slávnostným kazateľom bude pán dekan Stanislav Caránek, ktorý pôsobil v Skalitom ako kaplán v rokoch 2004-2

Pozvánka na chvály 22.6.

Obraz
 

Oznamy, 16.6.2024

Obraz
Misijné združenie : Misijné združenie Ducha Svätého pozýva na stretnutie v pondelok po svätej omši v kostole. Streda : V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00. Nikodémova noc bude od 20.00 do 22.00. Zbierka školských pomôcok : Farská charita Skalité organizuje zbierku školských pomôcok. V uličke ku kaplnke Panny Márie bude pripravená krabica, do ktorej môžete dať školské pomôcky. Krabica sa bude priebežne vyprázdňovať. Zbierka trvá od 1.6.2024 a potrvá do 15.9.2024. Za vaše dary úprimné Pán Boh zaplať! Personálne zmeny vo farnosti : Z rozhodnutia otca biskupa Tomáša Galisa dochádza k 01.07. v našej farnosti k personálnym zmenám. Pán biskup vymenoval za nového farského vikára novokňaza vdp. Jakuba Galmiša.  Doterajší farský vikár vdp. Štefan Richtárik odchádza z farnosti a bude pôsobiť vo Farnosti Turzovka. S pánom vikárom Štefanom sa rozlúčime pri slávnostnej hodovej sv. omši dňa 30.6.2024 o 10.00. Upratovanie kostola : Ďakujeme za upratovanie skupine č. 18. Budúci týždeň p

Modlitba za novokňazov

Obraz
Pozývame vás na modlitbu vigílie za novokňazov našej diecézy do kaplnky na Kudlove v stredu 12.6. o 20.00. Po vigílii bude nasledovať celonočná adorácia, ktorú ukončime vo štvrtok ráno sv. omšou o 7.05. Novokňazi budú svätení v sobotu o 10.00 v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Martine-Sever. Zdroj foto:  https://svetkrestanstva.postoj.sk/156418/pozrite-si-koho-vysvatia-tento-rok-vo-vasej-dieceze-foto-a-terminy-primicii

Oznamy, 9.6.2024

Obraz
Streda : V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00. Nikodémova noc tento týždeň nebude. Namiesto nej sa budeme v Kaplnke na Kudlove v stredu o 20.00 modliť vigíliu za novokňazov našej diecézy. Tí budú svätení v sobotu o 10.00 v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Martine-Sever. Po vigílii bude nasledovať celonočná adorácia, ktorú ukončime vo štvrtok ráno sv. omšou o 7.05. Keďže vo štvrtok máme aj rekolekcie dekanátu Čadca, tak sv. omša vo štvrtok večer v kostole už nebude. Piatok : V piatok o 12.15 bude sv. omša, pri ktorej poďakujeme darcom krvi. Upratovanie kostola : Ďakujeme za upratovanie skupine č. 17. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 18 (od Mikulov, Nižné Firky, spod Cesty).

Púť do Rajeckej Lesnej

Obraz
Pane, nauč nás modliť sa… Púť do Rajeckej Lesnej na fatimskú sobotu.  Cestou späť sme sa zastavili v Čičmanoch a Tepličke nad Váhom.