Príspevky

Po stopách sv. Brigity

Obraz
  Hlavnými cieľmi púte boli mesto Vadstena ,  v minulosti kráľovské sídlo a významné cirkevné stredisko, kde v 14. stor. pôsobila sv. Brigita, prvá švédska svätica, zakladateľka rehoľného Rádu Božského Vykupiteľa, spolupatrónka Európy.  Navštívili sme opátstvo a Kostol s pozostatkami sv. Brigity. Jedným z odkazov, ktorý nám sv. Brigita zanechala, je pozvanie k modlitbe sv. Brigity.  V Osle  bol cieľom našej cesty Katedrálny chrám sv. Olafa .   Okrem týchto miest sme si obhliadli množstvo iných kostolov, kaplniek. Prezreli sme si historicky významné stavby a mohli sme obdivovať krásu severskej prírody ako dielo nášho Stvoriteľa. Ďakujeme za možnosť byť na tejto púti, za všetky impulzy do duchovného života a znovu uvedomenie si, že sme živým farským spoločenstvom s rôznorodosťou darov a chariziem... Velebiť Tvoj majestát, Pane, chceme nielen, keď vznášame sa vysoko od zeme. Nie iba na púti, ale v každej chvíli života nech duša nám do výšav k Tebe zalieta v modlitbe, ľútosti, prosbách, v

Oznamy, 12.5.2024

Obraz
Zbierka na masmédiá: Dnešnú nedeľu sa uskutoční zbierka na katolícke masmédiá. Sv. omše : Začnú v pravidelných časoch od utorka. V pondelok bude ešte o 12.15 bohoslužba slova. V pondelok bude farská kancelária zatvorená. Svoje záležitosti si môžete vybaviť cez týždeň po sv. omšiach. Streda : V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00. Nikodémova noc tento týždeň nebude. V stredu bude večerná sv. omša v kaplnke na Kudlove. Touto sv. omšou zahájime sezónu stredajších sv. omší na Kudlove. Kántrové dni : V stredu, v piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Ich obsah je modlitba za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania. Na tento úmysel budeme sláviť omšový formulár v sobotu Chvály : V sobotu po večernej sv. omši pozývame na spoločné chvály, pri ktorých sa budeme modliť za vyliatie Ducha Svätého do našich sŕdc, rodín a farnosti. Ohlášky : Sviatosť manželstva chcú uzavrieť Pavol Rucek zo Skalitého a Simona Kubalová z Klokočova, ďalej Michal Petrák a Lenka Bardyová, obaja zo Ska

Oznamy, 5.5.2024

Obraz
Prvá nedeľa : Dnešná nedeľa je prvá v mesiaci. O 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca. Dnes je prvonedeľná zbierka na potreby chrámu a na dokončenie múru pred kostolom. Zmena sv. omší : Na budúci týždeň odchádzame na farskú púť po stopách sv. Brigity Švédskej do Škandinávie. Púte sa zúčastní pán farár aj pán kaplán. Z tohto dôvodu bude zastupovanie sv. omší nasledovne: v pondelok bude sv. omša v riadnom termíne o 12.15. Vo štvrtok na prikázaný sviatok bude sv. omša o 17.20. V sobotu bude iba jedna sv. omša s platnosťou na nedeľu a to o 16.00. Slúžiť ju bude generálny vikár diecézy Martin Kramara. Budúcu nedeľu budú všetky tri sv. omše ako obvykle. Ostatné dni budú bohoslužby slova podľa rozpisu v tabuľke. Prípadné pohreby zastúpi pán farár zo Svrčinovca. Farské telefónne číslo bude presmerované naňho. Ďakujeme za trpezlivosť a budeme na všetkých farníkov myslieť v modlitbe pri spolupatrónke Európy sv. Brigite. Utorok : V utorok o 19.00 pozývame všetky funkčné skupin

Mariánska májová púť

Obraz
  Ružencové bratstvo 1.5.2024 na jarnej púti k Márii Matke Cirkvi na Živčákovú.

Slávnostná sv. omša

Obraz
Prijmite pozvanie na slávnostnú sv. omšu pri príležitosti spomienky sv. Floriána  https://www.zivotopisysvatych.sk/florian/    

Oznamy, 28.4.2024

Obraz
Prvý piatok : Spovedanie v tomto týždni bude v prvopiatkovom režime, v piatok od 15:00 bude adorácia a pri sv. omšiach prvopiatková pobožnosť. Chorých navštívime v piatok. Streda : V stredu máme deň pracovného pokoja. Sv. omša bude iba ráno o 7.05 v kostole. O 9.00 bude upratovanie kostola rodičmi pred 1SP. V stredu sa uskutoční aj púť Ružencového bratstva na Živčákovú. Autobus pôjde o 7.00 od Kožákovho mosta. Je ešte pár voľných miest, môžete sa zapísať. V stredu nebude kvôli upratovaniu celodenná adorácia a nebude ani Nikodémova noc. V stredu o 16.00 sa uskutoční modlitba SJVS v kostole. V stredu začína aj mariánsky mesiac máj. Loretánske litánie sa budeme spoločne modliť po sv. omšiach okrem nedele. Fatimská sobota : Na prvú sobotu v mesiaci o 6:25 sa budeme modliť spoločne s kňazom fatimskú pobožnosť. Sv. Floriána : Pri príležitosti spomienky na sv. Floriána budú mať požiarnici slávnostnú sv. omšu v sobotu o 14.oo hod v kostole. Prvá nedeľa : Budúca nedeľa bude prvá v mesiaci.

Májové kvetinky

Obraz
 Májová aktivita pre deti: