Príspevky

Oznamy, 28.5.2023

Obraz
Kávička : Spoločenstvo rodičov pri základnej cirkevnej škole vás pozýva v nedeľu 28.5.2023 po sv. omšiach na koláčik a kávu, ktoré sa budú podávať pred kostolom. Dobrovoľný príspevok z akcie "Koláčikom prispej núdznym" bude venovaný deťom v hmotnej núdzi zo ZCŠ a rodine Stenchlákovej po požiari rodinného domu. Misijné združenie : Misijné združenie Ducha Svätého pozýva na stretnutie v pondelok po svätej omši v kostole. Streda : V stredu bude celodenná adorácia a aj Nikodémova noc od 20:00 do 22:00. V stredu ráno školská sv. omša nie je. Školská sv. omša bude v prípade priaznivého počasia vo štvrtok ráno pri príležitosti športového dňa na škole. Prvý piatok : Spovedanie v tomto týždni bude v prvopiatkovom režime, v piatok od 15:00 bude adorácia a pri sv. omšiach prvopiatková pobožnosť. Chorých budeme spovedať nasledovne: farár navštívi svojich chorých vo štvrtok a kaplán v piatok. Prvá nedeľa : Budúca nedeľa bude prvá v mesiaci. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00.

Chvály

Obraz
Po sobotnej večernej sv. omši pozývame na chvály, na ktorých budeme prosiť o vyliatie Ducha Svätého  a jeho dary. Cirkev už od svojich počiatkov v predvečer Turíc zotrvávala v modlitbe a prosila Ducha Svätého, aby prišiel.  Ak sa cítiš vyčerpaný, slabý, bez viery, príď sa modliť a spievať spolu s nami. Príď aj vtedy, ak sa cítiš plný sily, lásky a viery... Nezabúdajme na slová Pána Ježiša: ,,Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!ʼʼ (Mt 7,7).

Oznamy, 21.5.2023

Obraz
Zbierka : V dnešnú nedeľu sa koná zbierka na katolícke masmédiá. Kántrové dni : V stredu, v piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Ich obsah je modlitba za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania. Na tento úmysel budeme sláviť omšový formulár v stredu. Streda : V stredu bude celodenná adorácia a aj Nikodémova noc od 20:00 do 22:00. V stredu ráno školská sv. omša nie je. Stretnutie : V piatok po večernej sv. omši pozývame rodičov birmovancov na pracovné stretnutie ohľadom prípravy na birmovku. Chvály: Po sobotnej večernej sv. omši pozývame na chvály, na ktorých budeme prosiť o vyliatie Ducha Svätého  a jeho dary. Cirkev už od svojich počiatkov v predvečer Turíc zotrvávala v modlitbe a prosila Ducha Svätého, aby prišiel. Ak sa cítiš vyčerpaný, slabý, bez viery, príď sa modliť a spievať spolu s nami. Nezabúdajme na slová Pána Ježiša: ,,Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!ʼʼ (Mt 7,7). Kávička : Spoločenstvo rodičov pri základnej cirkevnej škole vás pozýva v

Jarná púť na Butkov

Obraz
 

Zbierka na lieky pre Dominiku a jej malých pacientov

Obraz
 

Oznamy, 14.5.2023

Obraz
Prosebné dni: Pondelok, utorok a streda sú prosebnými dňami. Obsahom prosebných dní sú prosby za úrodu. V našom kostole sa za úrodu budeme modliť zvlášť pri sv. omši v pondelok o 12.15 hod. Streda: V stredu bude celodenná adorácia a aj Nikodémova noc od 20:00 do 22:00. V stredu ráno školská sv. omša nie je. Štvrtok : Vo štvrtok je slávnosť a prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sv. omše zo slávnosti budú: v stredu večer na Kudlove o 17.20. Vo štvrtok o 8:25 pre cirkevnú školu, o 12.15 a o 17.20. Zbierka : Budúca nedeľa je zbierka na katolícke masmédiá. Zbierka na lieky :  Rodáčka lekárka zo Skalitého Dominika Straková, ktorá pracuje na misiách v Afrike nás poprosila o pomoc. Dochádzajú im v misijnej stanici lieky pre deti a tak nás prosí o finančnú pomoc na nákup týchto liekov. Kto by chcel prispieť môže milodar dať do pokladničky Farskej charity, ktorá je pri kaplnke Panny Márie. Obnos jej potom pošleme. Zbierka bude trvať do budúcej nedele. Ohlášky : Sviatosť manželstva chcú uzav

Púť na horu Živčáková

Obraz
  Začal máj, mesiac úcty k Panne Márii a my, ruženčiari, sme sa nemohli dočkať soboty 6.5.2023, aby sme mohli zase putovať na horu Živčáková za našou nebeskou Matkou Pannou Máriou.  Spoločne sme sa modlili, spievali, slávili sv. omšu, ktorú celebroval náš pán farár Martin Danišek. Navštívili sme kaplnku zjavenia, predniesli svoje prosby a vďaky, načerpali liečivej vody z prameňov. Posilnení a naplnení požehnaním sme sa vrátili domov, aby sme pozdrav a požehnanie Panny Márie rozdávali všetkým našim drahým. Ďakujeme za pekný, pokojný a požehnaný spoločne strávený čas.   Marta Brázdová

Oznamy, 7.5.2023

Obraz
Prvá nedeľa : Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca. Dnes je prvonedeľná zbierka na potreby chrámu. Pondelok : V pondelok je deň pracovného pokoja. Sv. omša bude iba ráno o 7.05. Po sv. omši bude upratovanie kostola pred slávnosťou Prvého svätého prijímania. Streda : V stredu bude celodenná adorácia a aj Nikodémova noc od 20:00 do 22:00. V stredu ráno školská sv. omša nie je. Piatok : V piatok po sv. omši bude spoločná sv. spoveď detí a ich príbuzných k 1SP. Chvály : Spoločenstvo Horizont Vás pozýva na otvorenú modlitbu chvál, ktorá bude v sobotu po večernej sv. omši. Budúca nedeľa : Na budúcu nedeľu sa v našej farnosti uskutoční slávnosť 1SP. Sv. omše budú ráno o 7.05 pre farnosť a o 9.00 pre deti zo ZŠ na Kudlove a o 11.00 pre CZŠ. Farské potulky : Prihlasovanie na detský tábor a viac informácii nájdete na farskej stránke. Ohlášky : Sviatosť manželstva chcú uzavrieť Peter Klobučník z Púc

Májové kvetinky

Obraz
 

Oznamy, 30.4.2023

Obraz
Zbierka : Dnešnú nedeľu je zbierka na kňazský seminár. Streda : V stredu bude celodenná adorácia a aj Nikodémova noc od 20:00 do 22:00. Sv. omše v kaplnke na Kudlove : Od 1. mája budú opäť bývať sväté omše opäť v kaplnke na Kudlove a to vždy v stredu o 17:20. O 16:20 v kaplnke bude spoločná modlitba Služobníkov Ježišovho Veľkňazského Srdca. Máj : V pondelok začíname mesiac máj, ktorý je zasvätený Panne Márii. Po sv. omšiach sa budeme modliť Loretánske litánie. Keďže je v pondelok štátny sviatok, farská kancelária bude zatvorená. Prvý piatok : Spovedanie v tomto týždni bude v prvopiatkovom režime, v piatok od 15:00 bude adorácia a po svätých omšiach prvopiatková pobožnosť. V piatok navštívime aj chorých. Prvá sobota : Pozývame na pobožnosť fatimskej soboty, ktorej bude predsedať kňaz a ktorá začne v sobotu o 6:25 hod. Prvá nedeľa : Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca. Budúcu ne

Farské Potulky 2023

Obraz
Farnosť Skalité v spolupráci so spoločenstvom Horizont pozýva všetky deti od 6-13 rokov na Potulky, ktoré sa uskutočnia prvý týždeň prázdnin od 3.7 do 7.7.2023. Deti sa môžu tešiť na bohatý program, výlety, turistiku či kúpalisko. Z ponúknutých dni sa môžete prihlásiť na akýkoľvek deň prvý, druhý či tretí alebo na celé potulky: Pondelok (3.7.2023) - Výlet Trenčín 22€ Utorok (4.7.2023) - Putovanie za pokladom (Trojmedzie, piknik, hry) 7€ Streda (5.7.2023) - Kúpalisko Žilina 7€ Štvrtok-Piatok (6-7.7.2023) - Olympiáda, spoločné hry a prespávačka 4€ Bližšie informácie k jednotlivým dňom vám po vyplnení formulára prídu do e-mailu. Tešíme sa na Vás ! Prihlasovací formulár nájdete tu: https://forms.gle/vbwLdgDSPSheyXtVA  

Oznamy, 23.4.2023

Obraz
Týždeň modlitieb za duchovné povolania : V týždni pred Nedeľou Dobrého pastiera sa zvlášť modlíme a vyprosujeme nové duchovné povolania. Na budúcu nedeľu je zbierka na seminár v Nitre.  Streda : V stredu bude celodenná adorácia a aj Nikodémova noc od 20:00 do 22:00. Púť na Živčákovú: Ružencové bratstvo pozýva 6.5.2023  na jarnú púť k Márii Matke Cirkvi na Živčákovú. Autobus pôjde v sobotu ráno o 7.00 od Kožákovho mosta a postupne po zastávkach bude brať pútnikov. Pútnici sa vyvezú až na horu. Cena za púť je 10 eur a zapisuje a platí sa v sakristii u kostolníkov. Ohlášky : Sviatosť manželstva chcú uzavrieť Petr Navrátil  z Ostravy a Michaela Buryová z Ostravy. Prosíme o modlitbu za týchto budúcich novomanželov. Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie skupine č. 14 a za milodar 40 eur.  Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu 15 (Čanecký potok, Briežok).    

Púť k Panne Márii Matke Cirkvi - pozvanie

Obraz
 

Oznamy, 16.4.2023

Obraz
Nedeľa Božieho milosrdenstva : Dnes je Nedeľa Božieho milosrdenstva. Po tretej sv. omši budeme mať adoráciu. Od 14.00 bude sv. spoveď o 15:00 sa spolu pomodlíme korunku Božieho milosrdenstva. Každý, kto si dnes pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo, môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci. Misijné združenie: Misijné združenie Ducha Svätého pozýva na stretnutie v pondelok po svätej omši v kostole. Streda : V stredu bude celodenná adorácia a aj Nikodémova noc od 20:00 do 22:00. Sv. omša : V piatok bude sv. omša iba ráno o 7:05. Ohlášky : Sviatosť manželstva chcú uzavrieť Marcel Kubica z Čadce a Kristína Tomaníčková z Čadce. Prosíme o modlitbu za týchto budúcich novomanželov. U

Oznamy, 9.4.2023

Obraz
Veľkonočná nedeľa : Dnes je Veľkonočná nedeľa. Je to najväčší cirkevný sviatok. Pri svätých omšiach je veľkonočná ofera. Dnes pri sv. omšiach požehnávame veľkonočné jedlá. Streda : V stredu bude celodenná adorácia. Keďže sme vyspovedaní, Nikodémova noc tento týždeň nebude. Spovedať tento týždeň budeme iba individuálne. Nedeľa Božieho milosrdenstva : Budúca nedeľa je Nedeľa Božieho milosrdenstva. Po tretej sv. omši budeme mať vyloženú sviatosť a o 15.00 sa spolu pomodlíme korunku Božieho milosrdenstva. Poďakovanie : Ďakujeme všetkým , ktorí sa pričinili o dôstojnú oslavu veľkonočných sviatkov. Ďakujeme kostolníkom, organistom, žalmistom, lektorom, spevákom, asistencii, miništrantom, upratovacím skupinám, rod. Krčmárekovej, pani Janke Majchrákovej a Evke Majchrákovej za službu varenia pri spoločnej spovedi a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom ochotne zapojili do prípravy slávenia. Zároveň ďakujem bohuznámemu darcovi, ktorý daroval chrámu nové sviece na hlavný oltár Chvály : Spoločenst