Príspevky

Oznamy, 16.6.2024

Obraz
Misijné združenie : Misijné združenie Ducha Svätého pozýva na stretnutie v pondelok po svätej omši v kostole. Streda : V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00. Nikodémova noc bude od 20.00 do 22.00. Zbierka školských pomôcok : Farská charita Skalité organizuje zbierku školských pomôcok. V uličke ku kaplnke Panny Márie bude pripravená krabica, do ktorej môžete dať školské pomôcky. Krabica sa bude priebežne vyprázdňovať. Zbierka trvá od 1.6.2024 a potrvá do 15.9.2024. Za vaše dary úprimné Pán Boh zaplať! Personálne zmeny vo farnosti : Z rozhodnutia otca biskupa Tomáša Galisa dochádza k 01.07. v našej farnosti k personálnym zmenám. Pán biskup vymenoval za nového farského vikára novokňaza vdp. Jakuba Galmiša.  Doterajší farský vikár vdp. Štefan Richtárik odchádza z farnosti a bude pôsobiť vo Farnosti Turzovka. S pánom vikárom Štefanom sa rozlúčime pri slávnostnej hodovej sv. omši dňa 30.6.2024 o 10.00. Upratovanie kostola : Ďakujeme za upratovanie skupine č. 18. Budúci týždeň p

Modlitba za novokňazov

Obraz
Pozývame vás na modlitbu vigílie za novokňazov našej diecézy do kaplnky na Kudlove v stredu 12.6. o 20.00. Po vigílii bude nasledovať celonočná adorácia, ktorú ukončime vo štvrtok ráno sv. omšou o 7.05. Novokňazi budú svätení v sobotu o 10.00 v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Martine-Sever. Zdroj foto:  https://svetkrestanstva.postoj.sk/156418/pozrite-si-koho-vysvatia-tento-rok-vo-vasej-dieceze-foto-a-terminy-primicii

Oznamy, 9.6.2024

Obraz
Streda : V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00. Nikodémova noc tento týždeň nebude. Namiesto nej sa budeme v Kaplnke na Kudlove v stredu o 20.00 modliť vigíliu za novokňazov našej diecézy. Tí budú svätení v sobotu o 10.00 v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Martine-Sever. Po vigílii bude nasledovať celonočná adorácia, ktorú ukončime vo štvrtok ráno sv. omšou o 7.05. Keďže vo štvrtok máme aj rekolekcie dekanátu Čadca, tak sv. omša vo štvrtok večer v kostole už nebude. Piatok : V piatok o 12.15 bude sv. omša, pri ktorej poďakujeme darcom krvi. Upratovanie kostola : Ďakujeme za upratovanie skupine č. 17. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 18 (od Mikulov, Nižné Firky, spod Cesty).

Púť do Rajeckej Lesnej

Obraz
Pane, nauč nás modliť sa… Púť do Rajeckej Lesnej na fatimskú sobotu.  Cestou späť sme sa zastavili v Čičmanoch a Tepličke nad Váhom.

Oznamy, 2.6.2024

Obraz
Prvá nedeľa : Dnes je prvá v mesiaci. Po tretej svätej omši bude adorácia. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca. Dnes je prvonedeľná zbierka na potreby chrámu a na dokončenie múru pred kostolom. Za Vaše milodary úpriné Pán Boh zaplať! Streda : V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00. Nikodémova noc bude od 20.00 do 22.00. V stredu o 16.15 v kaplnke na Kudlove sa uskutoční modlitba SJVS. Prvý piatok : Spovedanie v tomto týždni bude v prvopiatkovom režime, v piatok od 15:00 bude adorácia a pri sv. omšiach prvopiatková pobožnosť. Chorých navštívime v piatok. Ohlášky : Sviatosť manželstva chcú uzavrieť: Anton Laš z farnosti Skalité a Ivana Koniarová z farnosti Klokočov. Prosíme o modlitbu za týchto budúcich kresťanských manželov.   Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie skupine č. 16.   Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 17 (od Choluja, od Vyšných Firkov, od Gocala, od Vrany, od Koričárov).      

Oznamy, 26.5.2024

Obraz
Deň rodiny : Dnes máme vo farnosti deň rodiny. Program začne o 13.00. Svoj stánok bude mať aj farská charita. Srdečne Vás všetkých pozývame. Streda : V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00. Nikodémova noc bude od 20.00 do 22.00. Štvrtok : Vo štvrtok máme slávnosť Najsv. Kristovho Tela a Krvi, ktorý je zároveň aj prikázaným sviatkom. Sv. omše z tejto slávnosti budú: na Kudlove v stredu večer o 17.20, vo štvrtok bude ráno sv. omša o 7:30 pre cirkevnú školu, ďalej o 12.15 a večer o 17.20, ktorá bude spojená s tzv. oltárikmi. Prosíme upratovaciu skupinu č 16, aby pripravili oltáriky a prvoprijímajúce deti, aby si pripravili lupene kvetov do košíkov. Fatimská sobota : Otec biskup Tomáš Galis pozýva 1.6.2024 čadčiansky dekanát na fatinskú sobotu do Rajeckej Lesnej. Ružencové bratstvá organizujú spoločný autobus, ktorý pôjde v sobotu o 7.00 od Kožákovho mosta. Cena za autobus je 10 eur. Zapísať sa môžete v sakristii. V kostole sa budeme ruženec modliť spolu s kňazom o 6.25 ráno. Pr

Svätá omša pri príležitosti MM

Obraz
                                       Sv. omša so zdieľaním spôsobu fungovania Modlitieb matiek.  Celebroval vdp. Miroslav Klobučník, kaplán, ktorý MM uviedol vo farnosti Skalité pred takmer 10 rokmi. “…veď tvoja námaha dostane odmenu…” Jer 31,16

Oznamy, 19.5.2024

Obraz
Misijné združenie : Misijné združenie Ducha Svätého pozýva na stretnutie v pondelok po svätej omši v kostole. Streda : V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00. Nikodémova noc bude od 20.00 do 22.00. Modlitby matiek : Modlitbové spoločenstvo matiek pozýva v stredu večer všetky matky na slávnostnú sv. omšu, pri ktorej budeme ďakovať za milosti, ktoré sme si od Pána vyprosili pre deti. Pozývame všetky nové záujemkyne, ktoré by sa chceli zapojiť do týchto spoločných modlitieb. Sv. omšu bude sláviť bývalý kaplán vdp. Miroslav Klobučník, ktorý stál pri zrode tohto spoločenstva. Z tohto dôvodu bude v stredu večer sv. omša iba v kostole a nie v kaplnke na Kudlove. Deň rodiny : Na budúcu nedeľu pozývame všetky rodiny na Deň rodiny, ktorý začne sv. omšou za rodiny o 10.00. Program bude pokračovať celé popoludnie. Viac informácií nájdete na výveske. Ohlášky : Sviatosť manželstva chcú uzavrieť Michal Petrák a Lenka Bardyová, obaja zo Skalitého. Prosíme o modlitbu za týchto budúcich manže

Svätá omša s pozvaním na modlitbu matiek a vznik nových skupiniek MM

Obraz
 

Po stopách sv. Brigity

Obraz
  Hlavnými cieľmi púte boli mesto Vadstena ,  v minulosti kráľovské sídlo a významné cirkevné stredisko, kde v 14. stor. pôsobila sv. Brigita, prvá švédska svätica, zakladateľka rehoľného Rádu Božského Vykupiteľa, spolupatrónka Európy.  Navštívili sme opátstvo a Kostol s pozostatkami sv. Brigity. Jedným z odkazov, ktorý nám sv. Brigita zanechala, je pozvanie k modlitbe sv. Brigity.  V Osle  bol cieľom našej cesty Katedrálny chrám sv. Olafa .   Okrem týchto miest sme si obhliadli množstvo iných kostolov, kaplniek. Prezreli sme si historicky významné stavby a mohli sme obdivovať krásu severskej prírody ako dielo nášho Stvoriteľa. Ďakujeme za možnosť byť na tejto púti, za všetky impulzy do duchovného života a znovu uvedomenie si, že sme živým farským spoločenstvom s rôznorodosťou darov a chariziem... Velebiť Tvoj majestát, Pane, chceme nielen, keď vznášame sa vysoko od zeme. Nie iba na púti, ale v každej chvíli života nech duša nám do výšav k Tebe zalieta v modlitbe, ľútosti, prosbách, v