Príspevky

Rodinná adventná taštička

Obraz
  Charakteristika: Adventné obdobie je veľmi vzácne. Všetci sme pozvaní pripraviť si v prvom rade svoje srdce na narodenia Ježiša. Rodinná adventná taštička je určená pre rodiny s deťmi. Adventná aktivita ponúka námety, ako si nájsť čas na Pána Ježiša, na svoju rodinu, modlitbu aj na pomoc druhým. Ústrednú úlohu zohráva biela svieca, ktorú si deti počas celého adventného obdobia pripravujú a v závere má byť symbolom Krista, ktorý prišiel medzi nás ako Svetlo sveta. Pomôcky: Taštička, adventný kalendár s úlohami, biblické verše na každý deň, kocka, obálka s listom, biela svieca, darčeková krabička Všetko potrebné na túto aktivitu sa dá získať na: https://drive.google.com/file/d/13xVhCowV3YQEYdnQqduVkTwX_bDLc0z-/view?usp=sharing

Adventné včielky

Obraz
  Charakteristika Aktivita je určená pre rodiny s deťmi, farské spoločenstvo alebo na hodiny náboženskej výchovy v školách. Sprevádza deti, rodičov alebo obdobím prípravy na Pánov príchod a umožňuje im spoločne pobudnúť v modlitbe, pri speve a malej tvorivej chvíľke. Stavia na symbolike svetla a sviec, vyrobených z vosku usilovných včiel. V advente sa deti stanú včielkami, modlitbou a piesňou budú prispievať k tvorbe vosku na výrobu sviečok. Sviece ožiaria narodenému Ježišovi cestu k nášmu srdcu. Pomôcky Plagátik s piesňou a modlitbou včielky Obrázky plástu, včielok a kvietkov (všetko nájdete v prílohe) Štyri poháre a sviece Modlitba včielky Včelička Tvoja som malá a šikovná, je mojím veľkým snom byť, kde som potrebná. V lete vosk vytvorím na adventné sviece, kým každá z nich zahorí, pripravím si srdce. Pre koho a ako? Nech sa v ňom narodí Boží Syn - Ježiško. Dobrom mu ho ozdobím. Láskou si srdce zapálim, nech hreje a svieti mi, by Ježiš môj malý neplakal v tme zimy. Včelička Tvoja som

Oznamy, 28.11.2021

Obraz
Liturgický kalendár: Utorok: sv. Ondreja, apoštola, sviatok Piatok: sv. Františka Xaverského, kňaza, prvý piatok v mesiaci COVID-19 : V dôsledku prudkého šírenia pandémie, so snahou zabrániť kolapsu nemocníc, platí na Slovensku od 25. 11. 2021 opäť núdzový stav a s ním spojený aj zákaz vychádzania. Z tohto dôvodu je dočasne pozastavené verejné slávenie svätých omší. Farská kancelária: Počas lockdownu si svoje záležitosti vybavíte iba telefonicky alebo emailom.  Svätá omša: Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis udeľuje veriacim katolíkom, ktorí sa nachádzajú na území Žilinskej diecézy, dišpenz od povinnosti zúčastniť sa na svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok (kán. 1247). Svätú omšu budeme sláviť v našom kostole každý deň iba súkromne, teda bez účasti ostatných veriacich. V nedeľu o 10:00 bude počas lockdownu svätá omša z nášho kostola streamovaná. Individuálna pastorácia: V rámci aktuálnych opatrení je povolená iba individuálna pastorácia. Každú nedeľu v čase od 08:00 do 09:30 bud

LOCKDOWN NA SLOVENSKU

Obraz
V dôsledku prudkého šírenia pandémie so snahou zabrániť kolapsu nemocníc platí na Slovensku od 25. 11. 2021 opäť núdzový stav a s ním spojený aj zákaz vychádzania. Z tohto dôvodu bude dočasne pozastavené verejné slávenie svätých omší . Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis udeľuje veriacim katolíkom, ktorí sa nachádzajú na území Žilinskej diecézy, dišpenz od povinnosti zúčastniť sa na svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok (kán. 1247). Povolená je iba individuálna pastorácia. V rámci nej bude v našom kostole možnosť individuálne pristúpiť v nedeľu k svätému prijímaniu v čase od 08:00 do 10:00 hodiny. O ďalších zmenách vás budeme priebežne informovať.  Prosíme všetkých o zodpovednosť aj o vzájomnú modlitbu.

Oznamy, 21. 11. 2021

Obraz
Modlitba zasvätenia: Vo všetkých farských kostoloch sa dnes pred vyloženou Oltárnou sviatosťou koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. My tak urobíme po svätých omšiach. Pri verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. COVID-19: Od pondelka, 22.11.2021 je platný nový covid automat, ktorý sa týka aj slávenia bohoslužieb. V čiernej farbe, v ktorej sa nachádza aj náš okres Čadca, je možné zúčastniť sa svätej omše v režime plne zaočkovaní, v maximálnom počte 50 ľudí. Preto sa nám nedeľné sväté omše, aj v sobotu večer, znížia na počet 50. V týždni budú sväté omše pre režim OP tiež s maximálnym počtom 50 ľudí. Neočkovaní môžu požiadať o individuálnu službu. V predsieni sú lístky na nedeľné sväté omše, ktoré slúžia ako vstupenka, ktorá sa bude pri vchode kontrolovať. Na zadnú stranu vstupenky napíšte svoje meno a telefónne číslo. Prosíme, aby ste sa vystriedali. V kostole je povinný

Oznamy, 14.11.2021

Obraz
COVID-19: Verejné slávenie bohoslužieb pre okresy v treťom stupni ohrozenia (čierna), v ktorom sa nachádza aj Čadca, sa riadi usmerneniami covid semaforu. V čiernej farbe sme nariadeniami povinní organizovať sv. omše v upravenom režime. Počas týždňa budú bývať sv. omše v režime OTP (max.1 osoba na 15 m2, pre náš kostol to znamená 26 ľudí). V nedeľu budú bývať sv. omše nasledovne: sobotná večerná sv. omša bude pre režim plne zaočkovaní (max. 100 ľudí), v nedeľu ráno o 7.05 pre režim plne zaočkovaní (max. 100 ľudí), sv. omša o 8:30 bude pre režim plne zaočkovaní (max. 100 ľudí). Keby sme chceli organizovať nedeľnú sv. omšu pre základ (neočkovaní), do vnútra kostola by mohla ísť iba jedna osoba na 25 m2 t. j. 15 ľudí. Mnoho veriacich by nemalo možnosť prísť, preto sme sa rozhodli, že o 10.00 nebude slávená sv. omša, ale budeme v kostole rozdávať sv. prijímanie všetkým, ktorí budú chcieť (aj neočkovaní). Rozdávať sv. prijímanie budeme v čase o 10.00, 10.15,10.30,10.45. Spoločne s kňazom

Cesta do neba-november

Obraz
Ahoj pátrač. Ako sa ti darí na tvojej ceste do neba? Dúfam, že všetko ide ako má. Počas mesiaca november ti odporúčam ísť si oddýchnuť na miestečko, kde si môžeš posedieť a uhasiť smäd. Práve tam nájdeš novú úlohu. Neboj sa, nepotrebuješ prejsť celé Skalité krížom-krážom. Spomenuté miesto je hneď vedľa hlavnej cesty. Už vieš, kde to je? PS: Zober si so sebou pero alebo ceruzku. Určite sa ti zíde.

Oznamy, 07.11.2021

Obraz
COVID-19: Verejné slávenie bohoslužieb pre okresy v treťom stupni ohrozenia (čierna), v ktorom sa nachádza aj Čadca, sa riadi usmerneniami covid semaforu. V čiernej farbe sme nariadeniami povinní organizovať sv. omše v upravenom režime. Počas týždňa budú bývať sv. omše v režime OTP (max.1 osoba na 15 m2, pre náš kostol to znamená 26 ľudí). V nedeľu budú bývať sv. omše nasledovne: sobotná večerná sv. omša bude pre režim plne zaočkovaní (max. 100 ľudí), v nedeľu ráno o 7.05 pre režim plne zaočkovaní (max. 100 ľudí), sv. omša o 8:30 bude pre režim plne zaočkovaní (max. 100 ľudí). Keby sme chceli organizovať nedeľnú sv. omšu pre základ (neočkovaní), do vnútra kostola by mohla ísť iba jedna osoba na 25 m2 t. j. 15 ľudí. Mnoho veriacich by nemalo možnosť prísť, preto sme sa rozhodli, že o 10.00 nebude slávená sv. omša, ale budeme v kostole rozdávať sv. prijímanie všetkým, ktorí budú chcieť (aj neočkovaní). Rozdávať sv. prijímanie budeme v čase o 10.00, 10.15,10.30,10.45. Spoločne s kňazom

Pán dekan Peter Černo

Obraz
Pán je môj pastier, nič mi nechýba: pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje. Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu. I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prút a tvoja palica, tie sú mi útechou. Prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov. Leješ mi olej na hlavu a kalich mi napĺňaš až po okraj. Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.      (Žalm 23) Drahí farníci, počas týchto dní navštevujeme cintoríny a modlíme sa za duše našich drahých príbuzných. Vo farskom archíve som našiel zaujímavé, historické fotky pána dekana Petra Černa, ktorý pôsobil na Skalitom dlhé roky a sprevádzal mnohých svojou kňazskou službou. Pamätajme počas týchto dní v modlitbe aj na kňazov, ktorí už odpočívajú v pokoji a venujme im modlitbu a tichú spomienku. 

Ježiš a Shema Yisrael

Obraz
Modlitba Shema Yisrael sprevádza minimálne dvakrát denne každého zbožného žida. Text modlitby Počuj Izrael - Shema Yisrael pozostáva z veršov kníh  Deuteronómium 6,4-9   a   11,13-21 a Numeri 15,37-41 patriacich do Starého Zákona. Obsahom modlitby je pripomenutie si povinnosti lásky k jedinému Bohu, ktorého má žid milovať celým svojím srdcom, dušou a silou. „Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný! A ty budeš milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou. A tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem, nech sú v tvojom srdci, poúčaj o nich svojich synov a sám uvažuj o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš na ceste, či budeš ležať alebo stáť. Priviaž si ich ako znamenie na ruku, nech sú ako znaky medzi tvojimi očami, a napíš si ich na veraje svojho domu a na dvere.“  (katolícky preklad, Spolok sv. Vojtecha) Ježiš v Markovom evanjeliu odpovedá zákonníkovi na jeho otázku o najdôležitejšom prikázaní slovami modlitby Shema a dodáva, že druh

Oznamy, 31.10.2021

Obraz
  COVID-19: Verejné slávenie bohoslužieb pre okresy v treťom stupni ohrozenia (čierna), v ktorom sa nachádza aj Čadca, sa riadi usmerneniami covid semaforu. V čiernej farbe sme nariadeniami povinní organizovať sv. omše v upravenom režime. Počas týždňa budú bývať sv. omše v režime OTP (max.1 osoba na 15 m2, pre náš kostol to znamená 26 ľudí). V nedeľu budú bývať sv. omše nasledovne: sobotná večerná sv. omša bude pre režim plne zaočkovaní (max. 100 ľudí), v nedeľu ráno o 7.05 pre režim plne zaočkovaní (max. 100 ľudí), sv. omša o 8:30 bude pre režim plne zaočkovaní (max. 100 ľudí). Keby sme chceli organizovať nedeľnú sv. omšu pre základ (neočkovaní), do vnútra kostola by mohla ísť iba jedna osoba na 25 m2 t. j. 15 ľudí. Mnoho veriacich by nemalo možnosť prísť, preto sme sa rozhodli, že o 10.00 nebude slávená sv. omša, ale budeme v kostole rozdávať sv. prijímanie všetkým, ktorí budú chcieť (aj neočkovaní). Rozdávať sv. prijímanie budeme v čase o 10.00, 10.15,10.30,10.45. Spoločne s kňazom

Oznamy, 24.10.2021

Obraz
  COVID-19 : Verejné slávenie bohoslužieb pre okresy v treťom stupni ohrozenia (čierna), v ktorom sa nachádza aj Čadca, sa riadi usmerneniami covid semaforu. V čiernej farbe sme nariadeniami povinní organizovať sv. omše v upravenom režime. Počas týždňa budú bývať sv. omše v režime OTP (max.1 osoba na 15 m2, pre náš kostol to znamená 26 ľudí). V nedeľu budú bývať sv. omše nasledovne: sobotná večerná sv. omša bude pre režim plne zaočkovaní (max. 100 ľudí), v nedeľu ráno o 7.05 pre režim plne zaočkovaní (max. 100 ľudí), sv. omša o 8:30 bude pre režim plne zaočkovaní (max. 100 ľudí). Keby sme chceli organizovať nedeľnú sv. omšu pre základ (neočkovaní), do vnútra kostola by mohla ísť iba jedna osoba na 25 m2 t. j. 15 ľudí. Mnoho veriacich by nemalo možnosť prísť, preto sme sa rozhodli, že o 10.00 nebude slávená sv. omša, ale budeme v kostole rozdávať sv. prijímanie všetkým, ktorí budú chcieť (aj neočkovaní). Rozdávať sv. prijímanie budeme v čase o 10.00, 10.15,10.30,10.45. Spoločne s kňazo

Oznamy, 17.10.2021

Obraz
COVID-19: Verejné slávenie bohoslužieb pre okresy v treťom stupni ohrozenia (čierna), v ktorom sa nachádza aj Čadca, sa riadi usmerneniami covid semaforu. V čiernej farbe sme nariadeniami povinní organizovať sv. omše v upravenom režime. Počas týždňa budú bývať sv. omše v režime OTP (max.1 osoba na 15  m 2 , pre náš kostol to znamená 26 ľudí). V nedeľu budú bývať sv. omše nasledovne: sobotná večerná sv. omša bude pre režim plne zaočkovaní (max. 100 ľudí), v nedeľu ráno o 7.05 pre režim plne zaočkovaní (max. 100 ľudí), sv. omša o 8:30 bude pre režim plne zaočkovaní (max. 100 ľudí). Keby sme chceli organizovať nedeľnú sv. omšu pre základ (neočkovaní), do vnútra kostola by mohla ísť iba jedna osoba na 25  m 2  t. j. 15 ľudí. Mnoho veriacich by nemalo možnosť prísť, preto sme sa rozhodli, že o 10.00 nebude slávená sv. omša, ale budeme v kostole rozdávať sv. prijímanie všetkým, ktorí budú chcieť (aj neočkovaní). Rozdávať sv. prijímanie budeme v čase o 10.00, 10.15,10.30,10.45. Spoločne s k

Cesta do neba - úloha

Obraz