Príspevky

Chvály

Obraz
                           Ahojte, týmto videom vás všetkých chceme pozvať na chvály.  Pridajte sa k nám a spoločne zažime chválu Boha piesňami a modlitbami. Chváľme Boha svojím životom.   Začíname po skončení  sobotnej večernej sv. omše 11.2.2023 v  našom kostole.  Tešíme, že spoločne strávime čas s našim Pánom. https://www.youtube.com/watch?v=3gspir7u3uI

OZNAMY, 5.2.2023

Obraz
Streda : V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00 a aj Nikodémova noc od 20.00 do 22.00. Sobota : V sobotu je svetový deň chorých. Pri sv. omši ráno sa bude udeľovať sviatosť pomazania chorých, tým, ktorí spĺňajú podmienky. Túto sviatosť môže prijať ten, kto je vážne chorý, zoslabnutý starobou, prípadne je pred vážnejšou operáciou. Chvály : Spoločenstvo Horizont Vás pozýva na otvorenú modlitbu chvál, ktorá bude v sobotu po večernej sv. omši. Združenie Zázračnej medaily : Zapisovanie na putovanie kaplnky bude do 12.2.2023. Sestry Vincentky ďakujú za milodar 1066 eur, ktorý bude použitý na apoštolát zázračnej medaily. Viacerí ste sa pýtali, či sú medaily, ktoré rozdávali sestry požehnané. Áno, čiže ich nemusíte nosiť znovu na požehnanie. Ďakujeme.   Upratovanie kostola : Ďakujeme za upratovanie skupine č. 5 a za milodar 150 eur. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 6 (od Čaňa, od Kepusa, celá Poľana).

Poďakovanie

Obraz
 

Združenie zázračnej medaily - úvodné stretnutie

Obraz
  Ďakujeme sestrám Vincentkám Gemme a Alene, že nám prišli predstaviť pobožnosť putujúcej kaplnky Panny Márie. Môžete ju prijať do svojej rodiny 2x do roka na týždeň. Spoločne sa pri nej modliť a obnoviť si svoju vieru. Do zoznamu je možné sa zapísať v kostole.  Viac info:  https://www.zzm.sk/podomova-navsteva-panny-marie/

OZNAMY, 29.01.2023

Obraz
Dobrá novina : Pozývame všetkých koledníkov Dobrej noviny na pokolednícke stretko, ktoré bude o 14:00 v pastoračnej miestnosti. Prineste si so sebou hry a dobrú náladu, o občerstvenie sa postarajú Vaši animátori. Tešíme sa na Vás! Streda : V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00 a aj Nikodémova noc od 20.00 do 22.00. . O 16:20 v kostole bude spoločná modlitba Služobníkov Ježišovho Veľkňazského Srdca. Obetovanie Pána: Vo štvrtok na sviatok Obetovania Pána budeme požehnávať hromničné sviece. V tento sviatok je pridaná jedna sv. omša a to o 12.15. Združenie Zázračnej medaily : Rehoľné sestry Vincentky pozývajú na stretnutie všetkých, ktorí sa chcú viac dozvedieť o Združení Zázračnej medaily a túžia prijímať do svojej domácnosti kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily. Stretnutie bude dnes o 14:00 hod. vo farskom kostole v Skalitom. Prvý piatok : Spovedanie v tomto týždni bude v prvopiatkovom režime, v piatok od 15:00 bude adorácia a pri sv. omšiach prvopiatková pobožnosť. Chorýc

Oznamy, 22.1.2023

Obraz
! Úprava svätých omši v tomto týždni : V piatok bude iba ranná svätá omša. Svätá omša večer o 17:20 bude tento týždeň zrušená. Streda : V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00 a aj Nikodémova noc od 20.00 do 22.00. Združenie Zázračnej medaily : Rehoľné sestry Vincentky pozývajú na stretnutie všetkých, ktorí sa chcú viac dozvedieť o Združení Zázračnej medaily a túžia prijímať do svojej domácnosti kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily. Stretnutie bude budúcu nedeľu, 29. januára o 14:00 hod. vo farskom kostole v Skalitom. Pre miništrantov : Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre pozýva na Deň otvorených dverí pre miništrantov, ktorý bude v sobotu 25. februára 2023. Súčasťou programu je duchovný a zábavný program, prehliadka seminára, hry a tiež stretnutie s bohoslovcami a predstavenými. Miništranti, ktorí sa chcú zúčastniť sa môžu zapísať v sakristii. Upratovanie kostola : Ďakujeme za upratovanie skupine č. 3 a za milodar 150 eur. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 4 (

Duchovná obnova pre slobodných 25+

Obraz
  Školské sestry sv. Františka v Žiline pozývajú na jednodňovú duchovnú obnovu  pre slobodných mužov a ženy 25+ Príďte, čaká vás: • prednáška o. Petra Kuchára, SDB na tému: Vnútorné zranenia, • svedectvo manželov Bohuša a Aleny Živčákovcov, • modlitba chvál, • stretnutie a rozhovory s novými ľuďmi, • dozviete sa niečo viac o sebe a o kráčaní s Bohom.   Program zahŕňa aj:  zdieľanie, ticho, modlitbu, rozhovory, sv. omšu, sv. spoveď... Kde?        kláštor Školských sestier sv. Františka, J. M. Hurbana 44, Žilina Kedy?      25.2.2023     8.30 – 9.00 registrácia                   9.00 – 17.30 program Prihlásiť sa môžete do 19.2.2023 cez prihlasovací  formulár na  https://skolskesestry.sk/  alebo na linku:   https://forms.gle/jXmPZaan3QZAbea68 Ďalšie informácie: obnova25plus@gmail.com

Združenie zázračnej medaily - pozvánka

Obraz
Združenie Zázračnej medaily, je vetva vincentskej rodiny, ktorej hlavným cieľom je úcta a šírenie posolstva Zázračnej medaily pre osobné posvätenie a prehĺbenia sa vo viere, aj pre duchovnú pomoc rodinám a ich záchranu pre večný život.   Apoštolátom tohto združenia je šírenie Zázračnej medaily a Podomová návšteva Panny Márie Zázračnej medaily. Socha Panny Márie je umiestnená v kaplnke a putuje po rodinách. Rodina sa doma stretá na spoločnej modlitbe, aby si tak pri Panne Márii, ktorá ich navštívila, uvedomili Jej živú prítomnosť, našli čas na Pána Boha, na seba navzájom a tak sa prostredníctvom Panny Márie vrátil do rodín duch modlitby a kresťanský život.   Je to medzinárodné združenie schválené pre celú cirkev v r. 1909. Na Slovensku sa postupne rozvíja dvanásty rok. Šíria sa vo farnostiach skupinky všeobecných členov modliacich sa v rodine /apoštolát vo svojej rodine/. Panna Mária takto putuje vo vyše 240 farnostiach po Slovensku vo všetkých diecézach. Od roku 2015 prebiehajú aj form

Oznamy, 15.1.2023

Obraz
Týždeň za jednotu kresťanov: 18. januára začne Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý každoročne vrcholí 25. januára, sviatkom obrátenia sv. apoštola Pavla. Prosíme o modlitby na tento úmysel. Misijné združenie: Misijné združenie Ducha Svätého pozýva na stretnutie v pondelok po svätej omši v kostole. Streda: V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00 a aj Nikodémova noc od 20.00 do 22.00. V stredu večer po sv. omši sa uskutoční organizačné stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. Piatok: V piatok po večernej sv. omši sa uskutoční stretnutie pastoračnej rady v pastoračnej miestnosti. Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie skupine č. 2 a za milodar 250 eur. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 3  (od Kristianov, od Cerchlanov, od Lukany, od Ramse).

Dobrá novina

Obraz
Ďakujeme deťom a mladým za účasť v Dobrej novine 2022/2023 formou koledovania a všetkým podporovateľom za vyzbieraný príspevok 6610€. Svojimi darmi ste podporili projekt ekologického farmárčenia v regióne Samburu (Keňa): tréningy organického poľnohospodárska nové techniky farmárčenia vlastné i spoločné záhrady boj proti hladu posilňovanie postavenia žien a detí zmenu púšte na záhradu 20-C+M+B-23

Spomienkové video na púť do Talianska

Obraz
Milí farníci, na tomto linku si môžete pozrieť spomienkové video z našej púte do Talianska. Pekné spomínanie:) https://www.youtube.com/watch?v=2L5Uh2i4K0c

Oznamy, 8.1.2023

Obraz
Koniec vianočného obdobia : Dnešnou nedeľou sa končí vianočné obdobie. Vianočná výzdoba môže v kostole ostať až do 2. februára. Dobrá novina : Ďakujeme všetkým dobrodincom za milodary, ktoré ste venovali na zbierku dobrá novina. Spolu sa vyzbieralo 6610 eur. Streda : V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00 a aj Nikodémova noc od 20.00 do 22.00. Štvrtok : Vo štvrtok sa v našej farnosti uskutočnia rekolekcie dekanátu Čadca. Sv. omša začne o 10.00. Večerná sv. omša vo štvrtok nebude. Večeradlo : Modlitba večeradla bude v piatok o 16:15 v kostole. Chvály : Spoločenstvo Horizont Vás pozýva na otvorenú modlitbu chvál, ktorá bude v sobotu po večernej sv. omši. Upratovanie kostola : Ďakujeme za upratovanie skupine č. 1 a za milodar 260 eur. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 2 (na Potôčku, u Taraby, u Papíkov, Krupov).

Miništranti v Laser Aréne v Žiline

Obraz
V mesiacoch október - december sa uskutočnila miništrantská súťaž.  Dnes vycestovali miništranti spolu s pánom kaplánom Štefanom do Laser Arény v Žiline za odmenu účasti v tejto súťaži a zažili príjemné predpoludnie.  Ďakujeme všetkým miništantom za ich obetavú službu a modlíme sa za nich. 

Múdrosti predkov

Obraz
 Drahí farníci, v kostolnej veži sa našiel takýto dokument. Môže poslúžiť ako inšpirácia do nového roka:) Veríme, že sa pri čítaní pobavíte a poučíte.  Prajeme všetkým požehnaný nový rok:)

Stretnutie pri jasličkách

Obraz
  "I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ,..."  Lk 2,7a Po dvoch rokoch obmedzení vo verejnom slávení Vianoc sme mohli pokračovať v tradícií farského stretnutie pri jasličkách.  Veľké poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim a tiež všetkým bohuznámym, ktorí stáli v pozadí a pomáhali s nácvikmi, scenárom, výzdobou, prípravou interiéru kostola, technickým zabezpečením ozvučenia, prenosu cez internet a tiež fotografkám. Snáď sme na nikoho nezabudli, ak by áno, ďakujeme. Nech Pán štedro odmení vašu námahu. Viac fotografií si môžete pozrieť na:   https://www.facebook.com/media/set/?set=a.534177052037078&type=3