Príspevky

Oznamy, 25.9.2022

Obraz
Poďakovanie : Ďakujeme bohuznámym chlapom, ktorí včera pomáhali pri čistení kostola. Vašu ochotu nech odmení dobrý Boh. Pozvanie : Poľovnícke združenie Skaľanka Vás pozýva dnes do kostola o 14.00 na sv. omšu ku cti sv. Huberta. Slávnostným kazateľom bude bývalý správca farnosti vdp. Anton Duník. Po skončení sv. omše poľovníci pozývajú na agapé, kde sa bude podávať výborný guľáš. Streda : V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00. Nikodémova noc bude od 20.00 do 22.00.  Náboženstvo pre dospelých : Prihláseným na kurz pripomíname, že kurz býva vo štvrtok a začína sv. omšou. Teší sa na Vás bývalý farár vdp. Jozef Možiešik. Výročie založenia cirkevnej školy : Srdečne Vás pozývame v piatok na slávnostnú sv. omšu o 9.00, pri ktorej poďakujeme za 30 rokov existencie cirkevnej školy. Hlavným celebrantom bude žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Z tohto dôvodu v piatok ranná sv. omša nebude. Mesiac október : Začína mesiac október – mesiac modlitby sv. ruženca. Tento mesiac je možné získa

Záznam hodovej sv. omše

Obraz
Záznam z hodovej sv. omše si môžete pozrieť tu:   https://www.youtube.com/watch?v=C9ZAaReg7-c

Oznamy, 18.9.2022

Obraz
Poďakovanie : Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o dôstojný priebeh dnešnej slávnosti. Nech je Vám sám Pán odmenou . Zbierka : Dnes máme zbierku na Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre. Misijné združenie : Misijné združenie Ducha Svätého pozýva na stretnutie v pondelok po svätej omši v kostole. Kántrové dni: Na budúci týždeň sú jesenné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Formulár sv. omše na Poďakovanie za úrodu budeme slúžiť v sobotu ráno.  Nikodémova noc : Tento týždeň bude Nikodémova noc v  utorok od 20.00 do 22.00. Streda : V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00.  Náboženstvo pre dospelých : Prihláseným na kurz pripomíname, že začne tento štvrtok sv. omšou. Teší sa na Vás bývalý farár vdp. Jozef Možiešik. Sv. omša za účasti poľovníkov : Na budúcu nedeľu Vás srdečne pozývame na sv. omšu za účasti poľovníkov o 14.00 v kostole. Hlavným celebrantom bude vdp. Anton Duník. Po sv. omši Vás poľovníci pozývajú na spoločné agapé.  Púť : Ruženco

Sv. omša za účasti poľovníkov

Obraz
 

Požehnanie krížov - pozvanie

Obraz
 

Oznamy, 11.9. 2022

Obraz
Streda : V stredu bude celodenná adorácia od 8:00 do 17:00. Nikodémova noc bude v stredu od 20.00 do 22.00 hod. V stredu večer nebude sv. omša v kaplnke na Kudlove, ale bude na kopci Grúň pri nových krížoch, ktoré pri sv. omši o 17.20 požehnáme. Požehnané kríže boli od nepamäti symbolom Božej ochrany nad obcami a pomáhali upriamovať okoloidúcich na význam Ježišovho utrpenia. Štvrtok : Vo štvrtok máme slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. Sv. omše budú tak, ako v nedeľu. O 13.30 Vás srdečne požívame na tradičnú Mariánsku pieseň. Hlavnými účinkujúcimi budú Monika Kandráčová, Vlasta Mudríková a ďalší. Viac informácii nájdete na výveske i na našej farskej stránke. Večer o 20.00 sa spoločne pomodlíme cestu Sedembolestnej okolo kaplniek nad kostolom. Modlitbou nás prevedú naši chlapi, ale pozývame Vás všetkých. Začneme v kostole o 20.00. Modlitbu obetujeme za oslobodenie od závislostí v našej farnosti. Prosíme, aby ste si do procesie priniesli sviece.  Pri tejto príležitosti sa nanovo rozs

Mariánska pieseň

Obraz
 

Oznamy, 4.9.2022

Obraz
Prvá nedeľa : Dnešná nedeľa je prvá v mesiaci. Po svätých omšiach bude prvonedeľná zbierka na potreby chrámu. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca. Poďakovanie : Ďakujeme bohuznámemu darcovi za zemiaky, ktoré nám daroval na faru. Ďakujeme zároveň aj farníkom, ktorí včera pomáhali pri upratovaní pastoračnej miestnosti a kosení.  Nech je Vám sám Pán odmenou😊 Pondelok : Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta oznamuje, že školský rok sa začína v pondelok 5. septembra svätou omšou o 8,00 hod. vo farskom kostole. Prosíme všetkých žiakov (aj ročníky 5-9), aby sa zhromaždili o 7,45 hod. na námestí pred budovou školy pre 1. st. Na svätú omšu pôjdu v sprievode svojich triednych učiteľov. Žiaci prvého ročníka so svojimi rodičmi prídu na sv. omšu do kostola o 8,00 hod. Prosíme prváčikov, aby si so sebou priniesli školskú tašku a peračník. Po sv. omši sa uskutoční slávnostné otvorenie nového školského roka na námestí pr

Litmanová a Ľutina

Obraz
  Litmanová a Ľutina sa stali cieľmi farskej púte v pondelok 29.8.2022. Obom týmto miestam patrí prívlastok mariánske pútnické miesto.  Litmanovú sme navštívili ako prvú v poradí. Je mladším pútnickým miestom ako Ľutina. Viac o histórii tohto pútnického miesta si môžete prečítať:  https://horazvir.eu/historia-putnickeho-miesta-litmanova/ V liturgickom priestore Sanktuária Nepoškvrneného Počatia Presvätej Bohorodičky na Hore Zvir sme slávili svätú omšu. Pán farár Martin Danišek nám v homílii sprítomnil slová, ktorými sa Panna Mária prihovorila dievčatám Ivetke a Katke pri svojom poslednom zjavení v roku 1995. Záznam z tohto zjavenia je zverejnený:  https://www.youtube.com/watch?v=SZHXr2dk8jw .  Po pobyte v Litmanovej sme sa presunuli do Ľutiny, ktorá sa nachádza približne hodinu cesty z Litmanovej a hoci je pre mnohých menej známym pútnickým miestom, môžeme konštatovať, že veľmi príjemným, poskytujúcim mnoho duchovných impulzov. Celý komplex nám predstavil otec Jaroslav. Prerozprával ná

Nikodémova noc

Obraz
Nikodém je biblická postava Nového Zákona. Stretneme sa s ním trikrát v Jánovom evanjeliu. Bol to farizej, popredný muž medzi Židmi, ktorý navštívil Ježiša, aby mu položil niekoľko otázok. Nikodém prišiel za Ježišom v noci a oslovil ho: „Rabbi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nik nemôže robiť také znamenia, aké ty robíš, ak nie je s ním Boh.“   Jn 3,1-9 Ponúkame všetkým pracujúcim, ktorí pracujú na dlhé zmeny, všetkým, ktorým okolnosti neumožňujú prísť sa vyspovedať cez pracovný týždeň, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia alebo rozhovoru i vo večerných hodinách. Kostol bude otvorený každú stredu od 20:00 do 22:00 . Bude vystavená Sviatosť oltárna k tichej poklone a vždy bude v kostole prítomný kňaz pre možnosť sv. spovede, rozhovoru alebo modlitbu príhovoru. Tento čas je k dispozícii aj veriacim, ktorí by chceli stráviť čas v tichej nočnej poklone. Neváhajte prísť a klásť otázky. Sme tu pre Vás.                                                                    

Diecézna púť mužov

Obraz
 

Koščelisko

Obraz
  V sobotu 27.8.2022 sme sa spoločne s deťmi a rodinami lúčili s letom a prázdninami na mieste zvanom Koščelisko. Nenáročný výstup bol sprevádzaný aktivitami pre deti. Na Koščelisku sme slávili sviatok sv. Moniky a vyprosovali sme silu viery a modlitby pre naše mamy. Pán kaplán Štefan Richtárik nás v homílii povzbudil, aby sme sa nebáli rozvíjať svoje talenty a nenechávali si ich iba pre seba. Po svätej omši sme na ohnisku prichystali dobroty a spoločne sme strávili čas v priateľských rozhovoroch. Deti plnili hravé úlohy, ktoré pripravilo spoločenstvo Horizont. To, že vek nie je žiadna prekážka, dokázali aj miestni gentlemani, ktorí neváhali naštartovať traktory a poskytli vlečku pre každého, kto pociťoval problémy s chôdzou. Družne strávený prekrásny deň vzbudil v našich srdciach túžbu, aby sme sa na tomto mieste stretli aj o rok:) Ste vítaní aj vy, ktorí ste neboli.  Dovidenia o rok!