Príspevky

Oznamy, 14.4.2024

Obraz
Zmena sv. omší : Na budúci týždeň budú sv. omše od po-pia iba ráno o 7.05. Zmena je kvôli tomu, že dávame duchovné obnovy triedam na CZŠ. Z tohto dôvodu bude zatvorená v pondelok aj farská kancelária. Misijné združenie : Misijné združenie Ducha Svätého pozýva na stretnutie v pondelok po rannej svätej omši v kostole. Na budúcu nedeľu máme zbierku na seminár. Týždeň modlitieb za duchovné povolania : V týždni pred Nedeľou Dobrého pastiera sa zvlášť modlíme a vyprosujeme nové duchovné povolania. Streda : V stredu bude celodenná adorácia a aj Nikodémova noc od 20:00 do 22:00. Piatok : V piatok večer o 18.00 bude nácvik piesní detí pre 1SP v budove CZŠ. Chvály : V sobotu po večernej sv. omši Vás pozývame na modlitbu chvál. Púť na Živčákovú : Ružencové bratstvo pozýva 1.5.2024 na jarnú púť k Márii Matke Cirkvi na Živčákovú. Autobus pôjde v sobotu ráno o 7.00 od Kožákovho mosta a postupne po zastávkach bude brať pútnikov. Pútnici sa vyvezú až na horu. Cena za púť je 10 eur a zapisuje a platí

Oznamy, 7.4.2024

Obraz
Nedeľa Božieho milosrdenstva: Dnes je Nedeľa Božieho milosrdenstva. Po tretej sv. omši budeme mať adoráciu. Od 14.00 bude sv. spoveď o 15:00 sa spolu pomodlíme korunku Božieho milosrdenstva. Každý, kto si dnes pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo, môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci. Piatok: V piatok po večernej sv. omši pozývame deti na nácvik piesní k 1SP do budovy školy 1-3. Taktiež v piatok večer po sv. omši pozývame rodičov birmovancov na organizačné stretnutie ohľadom sviatosti birmovania, ktorá sa nám blíži. V piatok o 19.00 pozývame na stretnutie ekonomickú radu farnosti do pastoračnej miestnosti.   Mariánske večeradlo : V piatok o 16.15 pozývame na modlitbu mariáns

Pozvánka na chvály a zmena termínu na 20.4.

Obraz
 

Ježiš vstal z mŕtvych

Obraz
 

Oznamy, 31.3.2024

Obraz
Veľkonočná nedeľa: Dnes je Veľkonočná nedeľa. Je to najväčší cirkevný sviatok. Pri svätých omšiach je výročitá veľkonočná ofera. Dnes pri sv. omšiach požehnávame veľkonočné jedlá. Streda : V stredu bude celodenná adorácia. Keďže sme vyspovedaní, Nikodémova noc tento týždeň nebude. Spovedať tento týždeň budeme pol hodinu pred sv. omšami. Chorých tento mesiac nebudeme navštevovať, keďže sú vyspovedaní. V stredu budú sv. omše:  iba ráno školská a pohrebná o 14.00. Večerná sv. omša nebude. V stredu o 16.00 bude v kostole modlitba SJVS. Nedeľa Božieho milosrdenstva: Budúca nedeľa je Nedeľa Božieho milosrdenstva. Po tretej sv. omši budeme mať vyloženú sviatosť a o 15.00 sa spolu pomodlíme korunku Božieho milosrdenstva. Na budúcu nedeľu nebude prvonedeľná zbierka, nakoľko bola veľkonočná. Poďakovanie : Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o dôstojnú oslavu veľkonočných sviatkov. Ďakujeme kostolníkom, organistom, žalmistom, lektorom, spevákom, asistencii, miništrantom, upratovacím skupinám,

Kráľ spí...

Obraz
  Zo starobylej homílie na svätú a veľkú sobotu Pánovo zostúpenie do ríše zosnulých Čo sa to deje? Aké je dnes veľké ticho na zemi! Veľké ticho a osamelosť. Veľké ticho, lebo Kráľ spí. Zem sa zľakla a zatíchla  ( Ž 76,9 ) , lebo Boh v tele zaspal a zobudil tých, čo spali od vekov. Boh v tele zomrel a otriasol ríšou zosnulých. Isto ide hľadať prvého otca ako stratenú ovcu  (porov.  Lk 15,3-4 ) . Určite chce navštíviť tých, čo sedia vo tme a v tôni smrti  (porov.  Lk 1,79 ) . Áno, Boh a jeho Syn idú vyslobodiť z múk uväzneného Adama a s ním uväznenú Evu  (porov.  Gn 3,15 ) . Pán k nim prišiel s víťaznou zbraňou kríža v náručí. Len čo ho zbadal prvý otec Adam, od úžasu sa bil do pŕs a zavolal na všetkých: „Môj Pán so všetkými.“ A Kristus odpovedá Adamovi: „I s duchom tvojím.“ Berie ho za ruku, budí ho a hovorí: „‚Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a zažiari ti Kristus.‘  ( Ef 5,14 ) Ja som tvoj Boh a kvôli tebe som sa stal tvojím synom, kvôli tebe a kvôli tým, čo vzídu z teba, teraz

Požehnanie veľkonočného jedla

Obraz
Pri sv. omšiach na Veľkonočnú nedeľu 31.3.2024 budeme požehnávať veľkonočné jedlá. Svoje košíky pred sv. omšami zaneste k bočnému oltáru ku Panne Márii a na konci každej sv. omše jedlo požehnáme. Prinesením požehnaného jedla do svojich domovov si chceme uvedomiť a poďakovať Božej prozreteľnosti, ktorá sa o nás stará.   S vätý Duch nám pripomína: „Nepohŕdaj tým, čo rozprávajú múdri starci, ale máš sa zapodievať ich múdrymi výrokmi“ (Sir 8, 9).  Viac v článku:  https://svetkrestanstva.postoj.sk/128025/preco-pozehnavame-velkonocne-jedla-a-co-symbolizuju Obrázok: internet 

Prihlasovanie na farský Tábor 2024

Obraz
Vážení rodičia a milé deti, S radosťou vás pozývame na letný detský tábor plný zábavy a dobrodružstva! Tento rok sa tábor uskutoční na malebnom Liptove v termíne 29.7 - 2.8. Deti môžu očakávať bohatý program plný zábavných súťaží, turistiky, kúpania a ďalších skvelých aktivít. Prihlasovanie bolo oficiálne ukončené. V prípade otázok nás môžete kontaktovať na emailovej adrese: letnytaborskalite@gmail.com alebo na telefónom čísle z plagátu, ktorý nájdete na farskej výveske.    Tešíme sa na spoločné letné dobrodružstvo! S pozdravom, Spoločenstvo Horizont a spol.

Služba pri Božom hrobe

Obraz
" Súčasťou koloritu veľkonočných sviatkov je aj Boží hrob. Boží hrob patrí podľa experta na liturgiu Pavla Zvaru medzi špecifiká niektorých stredoeurópskych regiónov. Ide predovšetkým o krajiny bývalého Rakúsko-Uhorska, prípadne na juhu Európy (napr. na Sicílii). Už od počiatku kresťanstva mali veriaci vo veľkej úcte hrob Ježiša Krista v Jeruzaleme.  V stredoveku si veriaci chceli viac sprítomňovať udalosti posvätného trojdnia, a preto si začali v kostoloch pripravovať Boží hrob. Zrejme sa takéto hroby pripravovali už v 9. storočí, avšak prvý zachovaný dokument, ktorý hovorí o tomto zvyku, pochádza z Anglicka z 10. storočia. Na územní Slovenska nachádzame prvú písomnú zmienku o Božom hrobe z roku 1341, avšak zrejme sa táto tradícia vyskytovala už od 12. storočia. Pravdepodobne v 18. storočí sa zvyk vykladať do Božieho hrobu Oltárnu sviatosť rozšíril na celé územie Slovenska a zachoval sa až dodnes. V 19. storočí sa pridáva socha s Kristom ležiacim v hrobe s prebodnutým bokom a ruk

Veľkonočné chvály

Obraz
 

Oznamy, 24.3.2024

Obraz
Zmena slávenia sv. omše : Kvôli spovedaniu pred Veľkou nocou v Čadci bude sv. omša v pondelok ráno o 7:05. Z tohto dôvodu nebude v pondelok otvorená farská kancelária. Svoje záležitosti si môžete vybaviť po sv. omšiach. Streda : V stredu bude celodenná adorácia. Nikodémova noc tento týždeň nebude, keďže sme vyspovedaní. Slávenie Veľkonočného trojdnia : Vo štvrtok doobeda sa my kňazi zúčastníme sv. omše svätenia olejov a zároveň si obnovíme kňazské sľuby pred svojim diecéznym biskupom v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline. Na zelený štvrtok bude sv. omša začínať v riadnom čase o 17:20. Po sv. omši bude adorácia do 20.00. Na Veľký piatok sa budeme modliť krížovú cestu o 9:00 v kostole a budú sa ju modliť deti. Obrady Veľkého piatku sa začnú o 15:00. Súkromná poklona sv. krížu bude až do 20:00. Na bielu sobotu začneme poklonu pri Božom hrobe ráno o 9:00 a bude pokračovať až do večerných obradov, ktoré začnú o 19:00. Na večerné obrady si nezabudnite doniesť sviecu. Pôst : Pripomíname,

Chlapské krížové cesty

Obraz
Milostivý a milosrdný Ježišu Kriste! Tvoje nekonečnej velebnosti obetujem túto pobožnosť  krížovej cesty ... Fotografie z chlapskej krížovej cesty 

Duchovná obnova manželov - Čas pre lásku

Obraz
Duchovnú obnovu manželov sme začali sv. omšou. V rámci homílie nás pán kaplán Štefan Richtárik upriamil na tri body, ktoré pomáhajú starostlivosti o manželstvo. Sú nimi spoločná modlitba, odpustenie a obetavá láska. Téme odpustenia, komunikácie, spracovania emócií a naplnení potrieb sa venoval prednášajúci Mgr. Mário Schwarz PhD. počas troch hodinových blokov.  Kým sa rodičia venovali budovaniu komunikačných zručností, sebapoznaniu, dôležitosti spätnej väzby, ich deti boli pod patronátom animátoriek a strávili príjemný čas hrami. Ďakujeme všetkým, ktorí sa spolupodieľali na organizácii duchovnej obnovy vrátane poľovníkov s ich gulášom. 

Pôstna polievka

Obraz
Ďakujeme Farskej charite Skalité za prípravu pôstnej polievky. Tento rok to bola gulášová a nechýbali ani koláčiky. Výťažok z tejto akcie vo výške 3138,40 e poputuje núdznym v našej farnosti.

Oznamy, 17.3.2024

Obraz
Misijné združenie Ducha Svätého sa stretne v pondelok po sv. omši na spoločných modlitbách. Streda : V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00. Veľkonočné spovedanie : Nikodémova noc v tomto týždni nebude, keďže vo štvrtok budeme mať v našej farnosti spoločnú spoveď pred Veľkou nocou. Spovedať bude 14 kňazov v čase od 15:30 do 18:00. Prosíme, aby ste využili túto možnosť a pripravili si srdce na slávenie veľkonočných sviatkov. Úprava sv. omší : Z dôvodu spovedania po dekanáte bude v stredu a vo štvrtok sv. omša iba ráno. V stredu 7:30 – školská svätá omša, a vo štvrtok o 7.05. Krížová cesta : V piatok začneme modlitbu krížovej cesty o 16:40. V nedeľu krížová cesta začne o 11.00 a budeme sa ju modliť podľa stavov. Budúcu nedeľu sa budú predmodlievať učitelia z našej farnosti (Cirkevná škola i Kudlov). Krížová cesta pre mužov : Pozývame na tzv. chlapskú krížovú cestu. Stretneme sa iba muži a chlapci v piatok o 19:00 na parkovisku pri kostole. Nezabudnite si čelovku a čaj v termo