Príspevky

Oznamy, 3.7.2022

Obraz
Prvá nedeľa: Dnešná nedeľa je prvá v mesiaci. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca. Sv. Cyrila a Metoda : V utorok máme slávnosť sv. Cyrila a Metoda. Sv. omše budú ako v nedeľu. Streda : V stredu bude celodenná adorácia od 8:00 do 17:00. Nikodémova noc cez letné prázdniny nebude bývať. Adorácia: V stredu po sv. omši na Kudlove bude spoločná modlitba Služobníkov Ježišovho Veľkňazského Srdca. Obdobie dovoleniek : Počas dovoleniek sa navzájom zastupujeme aj s farnosťami Čierne a Svrčinovec. Prosíme o trpezlivosť, ak by v prípade viacerých pohrebov či sobášov došlo k zrušeniu nejakej sv. omše počas týždňa. O zmenách Vás budeme včas informovať. Zároveň aj Vám vyprosujeme pokojný čas oddychu a načerpanie duchovných síl. Ohlášky : Sviatosť manželstva chcú uzavrieť Martin Činger z Farnosti Čadca a Janka Časnochová z Farnosti Skalité, ďalej Pavol Rucek z Farnosti Skalité a Monika Jašurková z Farnosti Čierne, ďalej Adam Ga

Oznamy, 26.6.2022

Obraz
Poďakovanie : Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o dôstojný priebeh dnešnej hodovej slávnosti. Zároveň dnes máme aj hodovú zbierku. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať. Slávnosť sv. Petra a Pavla : V stredu máme slávnosť a zároveň prikázaný sviatok. Sv. omše budú ráno o 7:30 pre cirkevnú školu, ďalej o 12.15 a večer na Kudlove o 17.20. Pri sv. omšiach môžete prispieť na dobročinné dielo Sv. Otca, tzv. halier sv. Petra. Streda : V stredu bude celodenná adorácia a aj Nikodémova noc od 20:00 do 22:00. Te Deum : Vo štvrtok ráno o 8:00 budeme mať ďakovnú sv. omšu Te Deum pri príležitosti ukončenia šk. roka. Prvý piatok : Spovedanie v tomto týždni bude v prvopiatkovom režime, v piatok od 15:00 bude adorácia a pri sv. omšiach prvopiatková pobožnosť. V piatok navštívime chorých. Fatimská sobota : Na prvú sobotu v mesiaci o 6:25 sa budeme modliť spoločne s kňazom fatimskú pobožnosť. V spoločnej modlitbe budeme na príhovor Panny Márie vyprosovať potrebné milosti. Prv

Oznamy, 19.6. 2022

Obraz
Misijné združenie : Misijné združenie Ducha Svätého pozýva na stretnutie v pondelok po svätej omši v kostole. Streda : V stredu bude celodenná adorácia. Nikodémova noc bude od 20.00 do 22.00 hod. Farské hody : Vo piatok budeme sláviť Narodenie sv. Jána Krstiteľa, patróna nášho kostola. V nedeľu budeme pri všetkých svätých omšiach sláviť farské hody. Sv. omša o 10.00 bude slávnostná a hlavným celebrantom bude otec Ján Kulan, riaditeľ Arcidiecézneho centra pre mládež v Košiciach. Pri sv. omšiach bude hodová ofera. Pre rodiny : Drahé rodiny, na budúci týždeň sa uskutoční výnimočná udalosť pre rodiny: 10. Svetové stretnutie rodín v Ríme s pápežom Františkom. Ten si želá, aby sa na budúcu nedeľu stretli rodiny po celom svete aj v diecéznych mestách so svojimi biskupmi. Pozývam vás preto na diecézne stretnutie rodín, ktoré sa uskutoční v Žiline v kostole na Vlčincoch na budúcu nedeľu 26. júna. Začneme spoločným slávením Eucharistie o 11.00 a modlitbou Anjel Pána v spojení so Svätým Otcom a

Oznamy, 12.06.2022

Obraz
  Streda : V stredu bude celodenná adorácia. Nikodémova noc bude od 20.00 do 22.00 hod. Štvrtok : Vo štvrtok máme slávnosť Najsv. Kristovho Tela a Krvi, ktorá je zároveň aj prikázaným sviatkom. Sv. omše z tejto slávnosti budú: na Kudlove v stredu večer o 17.20, vo štvrtok bude ráno sv. omša o 7:30 pre cirkevnú školu, ďalej o 12.15 a večer o 17.20, ktorá bude spojená s tzv. oltárikmi. Prosíme ženy, ktoré v minulosti pripravovali oltáriky, aby pomohli s ich prípravou. Birmovka : Na budúci týždeň máme vo farnosti sviatosť birmovania, ktorá bude vysluhovaná na sv. omši o 10.00. Prosíme, aby ste túto sv. omšu nechali birmovancom. Sv. spoveď pre birmovancov a ich rodiny bude v sobotu o 9.00. Ohlášky : Sviatosť manželstva chcú uzavrieť Michal Lajčák a Miroslava Varmusová z Farnosti Skalité. Prosíme o modlitbu za týchto budúcich kresťanských manželov. Poďakovani e: Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o priebeh včerajšieho dňa rodiny. Zároveň ďakujeme za milodary na charit

Seminár Otcovo srdce

Obraz
Výborne strávený čas v milom spoločenstve pod vedením skúsených lektorov Otcovho srdca a hlavne čas s Bohom Otcom. Záver seminára padol presne na Turíce, čo nás ešte viac potešilo. Viac info o seminároch na https://seminarotcovosrdce.sk/   Drahí farníci, máte problém uveriť alebo žiť pravdu, že ste milované Božie dieťa? Nezažili ste nikdy vo svojom živote Božiu lásku? Máte problémy so zraneniami , neodpustením alebo so seba prijatím? Práve Vám ponúkame seminár Otcovo srdce, ktorý bude naša farnosť organizovať spolu s tímom prednášateľov a modlitebníkov. Seminár sa uskutoční v budove cirkevnej školy v dňoch 3.-5.6. (piatok-nedeľa). Nebude treba nikde cestovať, iba si treba vyhradiť tento víkend na výborné prednášky, ktoré nám poodhalia viac z toho, ako nás Boh miluje. Seminár je bezplatný. Záujemci, nech sa prihlásia v sakristii.  PROGRAM  SKALITÉ   (Budova ZŠ na Cupli) Piatok 3.6.2022 17:20 Svätá omša v kostole Presun do školy a večera (z vlastných zásob) 19:00 Úvodné informácie

Oznamy, 05.06.2022

Obraz
Prvá nedeľa: Dnešná nedeľa je prvá v mesiaci. Po svätých omšiach bude prvonedeľná zbierka na potreby chrámu. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca. Streda: V stredu bude celodenná adorácia a aj Nikodémova noc od 20:00 do 22:00. Zmena sv. omší: V tomto týždni dôjde k zmene sv. omší, nakoľko máme viacero akcií. Vo štvrtok bude sv. omša iba ráno o 7.05. Tento deň máme kňazi celodennú rekolekciu. Večerná sv. omša vo štvrtok večer nebude. V sobotu máme vo farnosti Deň rodiny, sv. omša v tento deň bude iba jedna a to slávnostná sv. omša o 9:00. Večerná sv. omša v sobotu nebude. Cesta do neba: Na budúcu nedeľu pri detskej sv. omši vyhodnotíme súťaž Cesta do neba. Prosíme deti, ktoré sa jej zúčastnili, aby si doniesli zbierku svätcov. Obnova: Služobníci Ježišovho Veľkňazského Srdca pozývajú na duchovnú obnovu, ktorá začne v piatok v kostole od 13:30. Deň rodiny: Obec Skalité a Farnosť Skalité Vás pozývajú v sobotu na celodenný

Deň rodiny

Obraz
Drahí farníci, pozývame Vás na spoločný Deň rodiny v sobotu 11. júna 2022. Začíname svätou omšou o 9.00 v našom farskom kostole. Je dôležité byť spolu a všetci spolu tvoriť rodinu.     

Pozývame vás na chvály

Obraz
Ahojte,  Týmto krátkym, ale výstižným videjkom, by sme vás chceli všetkých pozvať na chvály, ktoré možno zmenia práve aj Váš život. Veríme, že sa pridáte a budeme môcť spoločne chváliť a vyvyšovať Boha v sobotu 4. júna o 20:30 našom kostole.  Tešíme sa na vás a ešte viac na veci, ktoré má pre nás pripravené Pán. Link:   https://youtu.be/6HBsRs2Hnb0  

Oznamy, 29.5.2022

Obraz
  Zbierka : dnes máme zbierku na katolícke masmédiá. Kántrové dni : V stredu, v piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Ich obsah je modlitba za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania. Na tento úmysel budeme sláviť omšový formulár v stredu. Streda: V stredu bude celodenná adorácia a aj Nikodémova noc od 20:00 do 22:00. Adorácia : V stredu po sv. omši na Kudlove bude spoločná modlitba Služobníkov Ježišovho Veľkňazského Srdca. Prvý piatok : Spovedanie v tomto týždni bude v prvopiatkovom režime, v piatok od 15:00 bude adorácia a pri sv. omšiach prvopiatková pobožnosť. V piatok navštívime chorých. Fatimská sobota : Na prvú sobotu v mesiaci o 6:25 sa budeme modliť spoločne s kňazom fatimskú pobožnosť. V spoločnej modlitbe budeme na príhovor Panny Márie vyprosovať potrebné milosti. Chvály: V sobotu Vás pozývame na otvorenú modlitbu chvál, ktorá sa začne o 20:30 v kostole.  Prvá nedeľa : Budúca nedeľa bude prvá v mesiaci. Po svätých omšiach bude prvonedeľná zbierka na potreby chrám

Turzovka - Živčáková

Obraz
  V sobotu 21.5.2022 sme putovali na Živčákovú horu do chrámu Panny Márie Matky Cirkvi, kde nás so svojím požehnaním a milosťami čakala naša nebeská Matka. V homílii nám páter Ondreja Sabó pripomenul, že: „...sme darom pre druhých... Pán Ježiš je pred nami na ceste...“   Posilnení slovom i chlebom (aj zákuskami), zjednotení modlitbami a spevom sme sa vrátili spokojní domov.  Ďakujeme Pánovi a Panne Márii za tento krásny a požehnaný deň.  Ruženčiarov aj ostatných farníkov na púti sprevádzal p. kaplán Štefan Richtárik.  Pozn. O histórii sviatku Panny Márie Matky Cirkvi viac:  https://blog.postoj.sk/33417/slavime-spomienku-panny-marie-matky-cirkvi

Oznamy, 22.5.2022

Obraz
  Prosebné dni : Nasledujúce tri dni (pondelok, utorok, streda) sú prosebnými dňami za úrodu. Na tento úmysel budeme sláviť omšový formulár v pondelok. Stred a: V stredu bude celodenná adorácia a aj Nikodémova noc od 20:00 do 22:00. Štvrtok : Vo štvrtok máme slávnosť Nanebovstúpenia Pána, ktorý je zároveň prikázaným sviatkom. Sväté omše z tejto slávnosti budú: v stredu večer vigilná sv. omša o 17:20 na Kudlove a vo štvrtok ráno o 7:30 pre cirkevnú školu a potom sv. omše o 12:15 a o 17:20. Piatok : V piatok sa začíname modliť deviatnik k Duchu Svätému. Cez týždeň sa ho bude modliť kňaz po sv. omši. Zbierka: Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia.  Seminár Otcovo srdce : Máte problém uveriť alebo žiť pravdu, že ste milované Božie dieťa? Nezažili ste nikdy vo svojom živote Božiu lásku? Máte problémy so zraneniami , neodpustením alebo so seba prijatím? Práve Vám ponúkame seminár Otcovo srdce, ktorý bude naša farnosť organizovať spolu s tímom prednášateľov a modlitebníkov. Sem

Oznamy, 15.5.2022

Obraz
Misijné združenie : Misijné združenie Ducha Svätého pozýva na stretnutie v pondelok po svätej omši v kostole. Streda : V stredu bude celodenná adorácia a aj Nikodémova noc od 20:00 do 22:00. Poďakovanie : Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na dnešnej slávnosti Prvého svätého prijímania. Zvlášť ďakujeme obetavým rodičom za prípravu a upratovanie kostola, hudobníkom za sprievod, pani učiteľkám, kostolníkom a miništrantom. Nech je Vám odmenou dobrý Boh. Púť Turzovka - Živčáková: . Odchod autobusu bude v sobotu od Kožakovho mosta o 07:00 hod. Autobus bude stáť na autobusových zastávkach. Upratovanie kostola : Ďakujeme za upratovanie a výzdobu kostola rodičom prvoprijímajúcich detí. Budúci týždeň bude mať službu upratovacia skupina č. 23 (Novostavby v Cupli, Bytovky poza školu).

Nedeľa Dobrého pastiera

Obraz
  Drahí veriaci, reportáž aj s fotkami z návštevy našich seminaristov si môžete pozrieť tu: https://www.ksnr.sk/nedela-dobreho-pastiera-v-zilinskej-dieceze/

Oznamy, 8.5.2022

Obraz
  Nedeľa: Dnešná nedeľa je nedeľou, ktorú nazývame aj nedeľou Dobrého pastiera. Modlíme sa za duchovné povolania. Dnešná návšteva našich seminaristov vyvrcholí slávnostnými vešperami o 16:30, ktorým bude predsedať otec biskup Tomáš Galis. Dnes máme aj zbierku na seminár. Zároveň dnešný deň slávime ako Deň matiek. Všetky matky našej farnosti zverujeme pod ochranu Panny Márie. Pri tejto príležitosti vás obec Skalité srdečne pozýva na kultúrny program, ktorý bude o 14:00 hod v amfiteátri Skalité. Bližšie informácie nájdete na plagáte. Budúca nedeľa : Na budúcu nedeľu máme vo farnosti slávnosť Prvého sv. prijímania. Sv. omša pre tretiakov z cirkevnej školy bude o 9:00 a sv. omša pre deti zo školy na Kudlove bude o 11.00. Prosíme farníkov, ktorí nemajú v rodine túto slávnosť, aby využili sv. omše v sobotu večer a v nedeľu o 7.05 nakoľko ostatné sv. omše budú rezervované pre deti a ich rodiny. Ďakujeme za porozumenie a ústretovosť. Sv. spoveď pre prvoprijímajúce deti bude v sobotu o 9.00

FARSKÝ TÁBOR 2022

Obraz
Pozývame všetky deti od 6-13 rokov na farský tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch od 11.júla do 15.júla 2022. Deti sa môžu tešiť na bohatý program - kúpalisko, turistiku, nočnú hru a iné dobrodružstvá. Cena tábora je 90€. V cene tábora je nocľah, strava, vstupy na rôzne atrakcie a kúpalisko. Tábor sa uskutoční v  Poprade, cestovať sa bude vlakom.   Prihlasovanie: Prihlasovanie bude prebiehať ONLINE na farskej stránke. Prihlasovanie sa spustí 29.mája o 7:30 ráno. Kapacita tábora je 30 detí, ak sa prihlási viac detí budú zaradení do zoznamu náhradníkov. Informácie o tom, či je vaše dieťa účastník alebo náhradník, Vám prídu v spätnom maily v priebehu dňa. Pri prihlasovaní bude stačiť uviesť meno zákonného zástupcu, emailovú adresu, telefónne číslo a počet detí, ktoré chce prihlásiť na tábor. Viac informácií s inštrukciami Vám príde v spätnom emaily po prihlásení!   V prípade ďalších otázok kontaktujte: Alojzia Oravcová – 0948237706 Martina Štafenová - 0904373272