Príspevky

Oznamy, 22.5.2022

Obraz
  Prosebné dni : Nasledujúce tri dni (pondelok, utorok, streda) sú prosebnými dňami za úrodu. Na tento úmysel budeme sláviť omšový formulár v pondelok. Stred a: V stredu bude celodenná adorácia a aj Nikodémova noc od 20:00 do 22:00. Štvrtok : Vo štvrtok máme slávnosť Nanebovstúpenia Pána, ktorý je zároveň prikázaným sviatkom. Sväté omše z tejto slávnosti budú: v stredu večer vigilná sv. omša o 17:20 na Kudlove a vo štvrtok ráno o 7:30 pre cirkevnú školu a potom sv. omše o 12:15 a o 17:20. Piatok : V piatok sa začíname modliť deviatnik k Duchu Svätému. Cez týždeň sa ho bude modliť kňaz po sv. omši. Seminár Otcovo srdce : Máte problém uveriť alebo žiť pravdu, že ste milované Božie dieťa? Nezažili ste nikdy vo svojom živote Božiu lásku? Máte problémy so zraneniami , neodpustením alebo so seba prijatím? Práve Vám ponúkame seminár Otcovo srdce, ktorý bude naša farnosť organizovať spolu s tímom prednášateľov a modlitebníkov. Seminár sa uskutoční v budove cirkevnej školy v dňoch 3.-5.6 (piat

Seminár Otcovo srdce

Obraz
  Drahí farníci, máte problém uveriť alebo žiť pravdu, že ste milované Božie dieťa? Nezažili ste nikdy vo svojom živote Božiu lásku? Máte problémy so zraneniami , neodpustením alebo so seba prijatím? Práve Vám ponúkame seminár Otcovo srdce, ktorý bude naša farnosť organizovať spolu s tímom prednášateľov a modlitebníkov. Seminár sa uskutoční v budove cirkevnej školy v dňoch 3.-5.6. (piatok-nedeľa). Nebude treba nikde cestovať, iba si treba vyhradiť tento víkend na výborné prednášky, ktoré nám poodhalia viac z toho, ako nás Boh miluje. Seminár je bezplatný. Záujemci, nech sa prihlásia v sakristii. Viac informácii o seminári sa dozviete na stránke  www.seminarotcovosrdce.sk PROGRAM  SKALITÉ   (Budova ZŠ na Cupli) Piatok 3.6.2022 17:20 Svätá omša v kostole Presun do školy a večera (z vlastných zásob) 19:00 Úvodné informácie 19:30 Úvodná prednáška 20:45 Predpokladaný záver Sobota 4.6.2022 8:30 Spoločná modlitba 9:00 Predpoludňajší blok (prednášky s prestávkami, modlitba) 12:30 Ob

Oznamy, 15.5.2022

Obraz
Misijné združenie : Misijné združenie Ducha Svätého pozýva na stretnutie v pondelok po svätej omši v kostole. Streda : V stredu bude celodenná adorácia a aj Nikodémova noc od 20:00 do 22:00. Poďakovanie : Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na dnešnej slávnosti Prvého svätého prijímania. Zvlášť ďakujeme obetavým rodičom za prípravu a upratovanie kostola, hudobníkom za sprievod, pani učiteľkám, kostolníkom a miništrantom. Nech je Vám odmenou dobrý Boh. Púť Turzovka - Živčáková: . Odchod autobusu bude v sobotu od Kožakovho mosta o 07:00 hod. Autobus bude stáť na autobusových zastávkach. Upratovanie kostola : Ďakujeme za upratovanie a výzdobu kostola rodičom prvoprijímajúcich detí. Budúci týždeň bude mať službu upratovacia skupina č. 23 (Novostavby v Cupli, Bytovky poza školu).

Nedeľa Dobrého pastiera

Obraz
  Drahí veriaci, reportáž aj s fotkami z návštevy našich seminaristov si môžete pozrieť tu: https://www.ksnr.sk/nedela-dobreho-pastiera-v-zilinskej-dieceze/

Oznamy, 8.5.2022

Obraz
  Nedeľa: Dnešná nedeľa je nedeľou, ktorú nazývame aj nedeľou Dobrého pastiera. Modlíme sa za duchovné povolania. Dnešná návšteva našich seminaristov vyvrcholí slávnostnými vešperami o 16:30, ktorým bude predsedať otec biskup Tomáš Galis. Dnes máme aj zbierku na seminár. Zároveň dnešný deň slávime ako Deň matiek. Všetky matky našej farnosti zverujeme pod ochranu Panny Márie. Pri tejto príležitosti vás obec Skalité srdečne pozýva na kultúrny program, ktorý bude o 14:00 hod v amfiteátri Skalité. Bližšie informácie nájdete na plagáte. Budúca nedeľa : Na budúcu nedeľu máme vo farnosti slávnosť Prvého sv. prijímania. Sv. omša pre tretiakov z cirkevnej školy bude o 9:00 a sv. omša pre deti zo školy na Kudlove bude o 11.00. Prosíme farníkov, ktorí nemajú v rodine túto slávnosť, aby využili sv. omše v sobotu večer a v nedeľu o 7.05 nakoľko ostatné sv. omše budú rezervované pre deti a ich rodiny. Ďakujeme za porozumenie a ústretovosť. Sv. spoveď pre prvoprijímajúce deti bude v sobotu o 9.00

FARSKÝ TÁBOR 2022

Obraz
Pozývame všetky deti od 6-13 rokov na farský tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch od 11.júla do 15.júla 2022. Deti sa môžu tešiť na bohatý program - kúpalisko, turistiku, nočnú hru a iné dobrodružstvá. Cena tábora je 90€. V cene tábora je nocľah, strava, vstupy na rôzne atrakcie a kúpalisko. Tábor sa uskutoční v  Poprade, cestovať sa bude vlakom.   Prihlasovanie: Prihlasovanie bude prebiehať ONLINE na farskej stránke. Prihlasovanie sa spustí 29.mája o 7:30 ráno. Kapacita tábora je 30 detí, ak sa prihlási viac detí budú zaradení do zoznamu náhradníkov. Informácie o tom, či je vaše dieťa účastník alebo náhradník, Vám prídu v spätnom maily v priebehu dňa. Pri prihlasovaní bude stačiť uviesť meno zákonného zástupcu, emailovú adresu, telefónne číslo a počet detí, ktoré chce prihlásiť na tábor. Viac informácií s inštrukciami Vám príde v spätnom emaily po prihlásení!   V prípade ďalších otázok kontaktujte: Alojzia Oravcová – 0948237706 Martina Štafenová - 0904373272

Fotky z Ríma

Obraz
  Milí pútnici, fotky z Ríma sme uložili na nasledovný link: https://drive.google.com/drive/folders/1Ibyk38p5TMDOpBo0O6Ck0PhGLOJHdrH0 Môžete si ich posťahovať. 

Oznamy, 1.5.2022

Obraz
  Modlitby za duchovné povolania: Nasledujúci týždeň je týždňom modlitieb za duchovné povolania. Aj z tohto dôvodu bude vo štvrtok po svätej omši krátka adorácia za kňazské a duchovné povolania. Ten, kto sa nábožne zúčastní verejnej pobožnosti za kňazské a duchovné povolania, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Zbierka: Budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár. Streda: V stredu bude celodenná adorácia a aj Nikodémova noc od 20:00 do 22:00. Sv. omše v kaplnke na Kudlove: Od 1. mája budú opäť bývať sväté omše opäť v kaplnke na Kudlove a to vždy v stredu o 17:20. Prvý piatok: Spovedanie v tomto týždni bude v prvopiatkovom režime, v piatok od 15:00 bude adorácia a po svätých omšiach prvopiatková pobožnosť. V piatok navštívime aj chorých. Prvá sobota: Pozývame na pobožnosť fatimskej soboty, ktorej bude predsedať kňaz a ktorá začne o 6:25 hod. Program návštevy seminaristov: O týždeň na Nedeľu Dobrého pastiera (8.5. 2022) prídu do našej farnosti seminaristi, ktorí

Oznamy, 24.4.2022

Obraz
Nedeľa Božieho milosrdenstva:  Dnes slávime Nedeľu Božieho milosrdenstva. Každý, kto si dnes nábožne uctí verejne vystavený obraz Božieho milosrdenstva, môže za obvyklých podmienok získať pre seba alebo pre duše v očistci úplné odpustky. Potrebné je byť vyspovedaný, prijať Eucharistiu a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca. Zároveň po tretej sv. omši budeme mať adoráciu. Od 13.00 budeme spovedať a o 15:00 sa spolu pomodlíme korunku Božieho milosrdenstva. Misijné združenie : Misijné združenie Ducha Svätého pozýva na stretnutie v pondelok po svätej omši v kostole. Streda: V stredu bude celodenná adorácia a aj Nikodémova noc od 20:00 do 22:00. Púť do Ríma : V stredu večer o 20.00 odchádzame na ďakovnú púť do Ríma. Prosíme o modlitby za ochranu Panny Márie a zároveň Vás uisťujeme, že na svätých miestach sa budeme modliť za celú farnosť. Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať Martin Straka a Patrícia Majchráková z Farnosti Skalité. Prosíme o modlitbu za týchto budúcich kresťanských manžel

Cesta do neba

Obraz
                                 Ahojte skalitskí pátrači. Je pre vás pripravená ďalšia pátracia akcia, v ktorej nájdete svätcov na apríl a máj. Keďže ide o jednu z posledných pátračiek, tak to nebude jednoduché. Úlohy sú hneď vedľa hlavnej cesty, v okolí maličkého, preskleného domčeka s číslom 2003, v ktorom býva krásna pani v modrobielych šatách. Domček má vyzdobený kvetmi, pretože ich má veľmi rada a namiesto nočnej lampy jej pred oknom svietia občas sviečky. Dúfam, že to miestečko nájdete. Cesta do neba – APRÍL O tejto svätej ste pravdepodobne počuli málo. Je to možno tým, že nekonala žiadne zázračné veci a zároveň nežila až tak dávno. Narodila sa presne pred 100 rokmi, v Taliansku, čo je oproti iným svätcom celkom nedávno. Pápež Pavol VI. ju opísal ako „mladú matku z milánskej diecézy, ktorá obetovala svoj život, aby ho mohla dať svojej dcére.“ Keď čakala svoje tretie dieťatko, ochorela, ale veľmi prosila Boha, aby jej dieťa prežilo a narodilo sa zdravé. Jej želanie sa jej

Novéna pred nedeľou Božieho milosrdenstva

Obraz
"Túžim," - povedal Pán Ježiš Sestre Faustíne - " aby si počas deväť dní privádzala duše k prameňu môjho milosrdenstva, aby načerpali silu, úľavu a všetky milosti, ktoré budú potrebovať v ťažkostiach života, a zvlášť v hodine smrti. Každý deň privedieš do môjho srdca inú skupinu duší a ponoríš ich do mora môjho milosrdenstva. A ja všetky tieto duše privediem do domu môjho Otca... Každý deň budeš prosiť môjho Otca pre moje bolestné umučenie o milosti pre tieto duše." (Denníček 1209) V nedeľu Božieho milosrdenstva (24.4.) bude v našej farnosti po 3. svätej omši vystavená Sviatosť Oltárna .  V čase od 13.00 do 14.30 bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a o 15:00 sa budeme modliť Korunku Božieho milosrdenstva . Všetkých Vás pozývame duchovne sa pripraviť na nedeľu Božieho milosrdenstva modlitbou Novény k Božiemu milosrdenstvu. Novéna trvá 9 dní, začína sa od Veľkého piatku.  Text Deviatnika je dostupný na:  https://www.chcemsamodlit.sk/deviatnik-k-boziemu-milo

Hľa, tajomstvo...

Obraz
Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania 6. týždeň pôstneho obdobia 5. týždeň pôstneho obdobia Vo 4. týždni pôstneho obdobia  V 3. týždni pôstneho obdobia Po 1. a 2. týždni pôstneho obdobia Detská pôstna aktivita je ukončená. Deťom sa podarilo vytvoriť mozaiku a spolu s nimi môžeme volať: Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja. Od stredy 2.3. sme vstúpili do pôstneho obdobia roku 2022. Pre deti sme pripravili pôstnu aktivitu s názvom  Pôstna mozaika alebo Hľa, tajomstvo... Deti budú počas najbližších týždňov plniť pôstne úlohy klasickej pôstnej trojice - pôst, modlitba, dobročinnosť (almužna). Každý týždeň sa budeme venovať jednej z nich, teda buď sa budeme viac postiť, viac modliť alebo budeme viac konať dobro. Samozrejme, ak chceme byť dobrí vo všetkom, môžeme si toho "pridať" viac.  Pri lurdskej kaplnke nášho kostola každú pôstnu nedeľu doložíme kartičky, ktoré si deti vezmú domov. Po splnení pôstneho týždňového záväzku kartičku vymaľujú podľa naznačenej legendy a v

Oznamy, 17.4.2022

Obraz
Veľkonočná nedeľa: Dnes je Veľkonočná nedeľa. Je to najväčší cirkevný sviatok. Pri svätých omšiach je veľkonočná ofera. Dnes pri sv. omšiach požehnávame veľkonočné jedlá. Streda: V stredu bude celodenná adorácia. Keďže sme vyspovedaní, Nikodémova noc tento týždeň nebude. Počas týždňa budeme spovedať iba na individuálne požiadanie. Púť do Ríma: V stredu po večernej sv. omši pozývame pútnikov do Ríma na organizačné stretnutie, kde si povieme bližšie pokyny. Nedeľa Božieho milosrdenstva: Budúca nedeľa je Nedeľa Božieho milosrdenstva. Po tretej sv. omši budeme mať vyloženú sviatosť a o 15.00 sa spolu pomodlíme korunku Božieho milosrdenstva. Hudobníci z Ruska: Na budúcu nedeľu nás budú spevom pri liturgii sprevádzať umelci Mikuláš a Katarína. Zájazd : Základná organizácia záhradkárov v Skalitom organizuje autobusový zájazd na výstavu Flora Olomouc dňa 22 apríla 2022 t.j. v piatok. Nakoľko je ešte niekoľko miest voľných, záujemcovia sa môžu prihlásiť na tel. čisle 0948 039 930. Poďako

Oznamy, 10.4.2022

Obraz
  Zmena slávenia sv. omše: Kvôli spovedaniu pred Veľkou nocou v Čadci budú sv. omše v pondelok a utorok o 12:00. Obe sv. omše budú pohrebné. V pondelok nebude otvorená farská kancelária. Svoje záležitosti si môžete vybaviť po sv. omšiach. Kto si nevykonal sv. spoveď má možnosť sa ešte vyspovedať vo farskom kostole v Čadci v pondelok a utorok. Streda: V stredu bude celodenná adorácia. Nikodémova noc tento týždeň nebude. Slávenie Veľkonočného trojdnia: Vo štvrtok predpoludním sa my kňazi zúčastníme sv. omše svätenia olejov a zároveň si obnovíme kňazské sľuby pred svojim diecéznym biskupom v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline. Na zelený štvrtok bude sv. omša začínať v riadnom čase o 17:20. Po sv. omši bude adorácia do 22.00. Na Veľký piatok sa budeme modliť krížovú cestu o 9:00 v kostole a budú sa ju modliť matky. Obrady Veľkého piatku sa začnú o 15:00. Súkromná poklona sv. krížu bude do 22:00. Večer o 22:15 sa budú chlapi modliť cestu Sedembolestnej v areáli kostola. Na bielu

Rodinkovo

Obraz
V dňoch 1.4.2022 a 3.4.2022 sme absolvovali víkendový pobyt v Rodinkove v Beluššských Slatinách spolu s rodinami, ktoré slúžia a pomáhajú pri detských sv. omšiach v nedeľu. O témach manželskej komunikácie a odpustení nám prednášal pán Mgr.  Marián Schwarz, PhD. Z Trnavskej univerzity, ktorý sa venuje manželskému poradenstvu. S  pánom farárom sme sa pri slávení sv. omší zamýšľali nad témou ako nesúdiť ľudí. Naši animátori pripravili pre deti bohatý program plný hier, šantenia a súťaženia. Zaujímavé boli aj tímové hry, pri ktorých súťažili jednotlivé rodiny. Počas programu sme si našli čas aj na vzájomné rozhovory, spoznávanie sa i na sv. spoveď či súkromnú modlitbu v kaplnke. Ďakujeme Pánovi za tento vzácny čas a pekné spomienky na spoločné zážitky.