Príspevky

Chvály

Obraz
                           Ahojte, týmto videom, by sme vás chceli všetkých pozvať na chvály v predvečer 3. adventnej nedele - Domenica guadete, nedeľa, v ktorej sa máme radovať. Veríme, že sa pridáte a budeme môcť spoločne chváliť a vyvyšovať Boha v sobotu 10. decembra  po skončení  sobotnej večernej sv. omše v  našom kostole. Tešíme sa na vás a ešte viac na veci, ktoré má pre nás pripravené Pán https://www.youtube.com/shorts/GNqpJsGHBzI

Kríž stojí, kým sa svet otáča

Obraz
" Po odstránení líp spred vchodu do kostola vynikol dovtedy trochu skrytý kríž, ktorý sa od svojho postavenia nazýva železničiarsky. Teraz budú možno viacerí ľudia vnímať jeho existenciu a niektorých bude aj zaujímať jeho význam." Týmito slovami začal pán Pavol Laš svoje rozprávanie o histórii železného kríža pred naším kostolom.  Z jeho ďalšieho rozprávania je zrejmé, že naši predkovia  mali k železnici od začiatku kladný vzťah.  "Nenašli sa žiadne záznamy o sporoch pri vykupovaní pozemkov pod trať alebo počas stavby.  Ba naopak. Mnohí naši predkovia na stavbe železnice pracovali manuálne i s povozmi. Prví skalitskí železničiari preto postavili pred vchodom do kostola železný kríž na podstavci.  Kríž je obrátený smerom k železnici ako výraz vďaky za to, že im železnica priniesla zamestnanie a možno aj za to, že pri stavbe železnice nezahynul nikto z obce, aspoň sa o tom nenašli záznamy. Postavili ho pri uvedení železnice do prevádzky v roku 1884, kedy je aj kríž datovan

Oznamy, 4.12.2022

Obraz
Poďakovanie : Veľmi pekne ďakujeme všetkým bohuznámym darcom, ktorí prispeli svojimi výrobkami do stánku farskej charity. Výťažok 1871,21 eur bude použitý pre tých, ktorí to najviac potrebujú v našej farnosti. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí podporili núdznych. Nech Vám Vašu štedrosť odmení dobrý Boh.   Prvá nedeľa : Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca. Budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka na potreby chrámu. Pondelok: Nácvik detí na jasličkovú pobožnosť bude v pondelok o 15:15 v pastoračnej miestnosti. Nezabudnite si prezuvky. Streda : V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00 a aj posledná Nikodémova noc v tomto roku od 20.00 do 22.00. V ďalších týždňoch už nás bude čakať spovedanie po farnostiach. Na Skalitom bude sv. spoveď 15.12. 2022 od 15:30 do 18.00. Štvrtok : Vo štvrtok máme slávnosť a zároveň prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sv. omše budú: v stred

Oznamy, 27.11.2022

Obraz
Zbierka : v dnešnú nedeľu sa koná zbierka na charitu. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať! Streda : V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00 a Nikodémova noc od 20.00 do 22.00. Roráty : Rorátne sv. omše budú bývať v utorok, piatok a v sobotu o 6:05. Pred sv. omšami budeme aj spovedať. Na sv. omše si prineste lampášiky, ktoré symbolizujú Krista ako svetlo, ktoré prichádza na svet. Deti po skončení rorátnych sv. omší pozývame do pastoračnej miestnosti na raňajky. Prosím obetavé ženy, ktoré pripravovali toto pohostenie pre deti, aby ma kontaktovali. Prvý piatok : Spovedanie v tomto týždni bude v prvopiatkovom režime, v piatok od 15:00 bude adorácia a pri sv. omšiach prvopiatková pobožnosť. Chorých navštívime nie na prvý piatok, ale v piatok 9.12., aby mali bližšie spoveď k Vianociam. Prosíme, aby ste v sakristii nahlásili chorých, ktorých treba vyspovedať k Vianociam. Sobota : V sobotu bude farská charita prevádzkovať stánok na adventných trhoch. Svoje výrobky môžete nosi

Oznamy, 20.11.2022

Obraz
Misijné združenie : Misijné združenie Ducha Svätého pozýva na stretnutie v pondelok po svätej omši v kostole. Streda : V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00 a Nikodémova noc od 20.00 do 22.00. Organový koncert : Minulý rok sme realizovali opravu organa. Pri príležitosti Nedele Krista Kráľa sme pre Vás pripravili o 14.00 organový koncert, pri ktorom budeme mať možnosť počuť tóny nášho organa pri skladbách známych autorov ako Bach, Peeters, Vivaldi. Na organe bude hrať Mgr. Art. Marta Gáborová, profesorka organa z Konzervatória v Žiline, ktorá bola aj profesorkou nášho pána kaplána Štefana počas jeho štúdií organa na konzervatóriu. Srdečne Vás pozývame na tento koncert, ktorým si chceme uctiť Krista Kráľa a zároveň aj našich predkov na Skalitom, vďaka ktorým máme organ. Katarínska zábava : Spoločenstvo rodičov ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité vás srdečne pozýva na Katarínsku zábavu 26. 11. 2022 o 19,00 hod. v hoteli Koloniál. Bližšie informácie na plagátoch a web s

Ďakovná púť k našim bohoslovcom a muzikál Povolanie pápež

Obraz
  V Nedeľu Dobrého pastiera (12.4.2022) našu farnosť navštívili bohoslovci Žilinskej diecézy. Ich návštevu sme opätovali v dňoch 12.-13.11.2022. Prvou zastávkou bola Farnosť Nitra – Klokočina, kde je farárom náš rodák Jožko Tomica. Na pôde klokočinského pastoračného centra nás pozdravil aj Otec biskup Viliam Judák, rodák z Kysúc. Po krátkom stretnutí naše kroky viedli do Divadla Andreja Bagara v Nitre, kde sme si pozreli muzikál POVOLANIE PÁPEŽ. V sobotu 12.11. to už bola 101. repríza diela tešiaceho sa vysokému záujmu s pôsobivým stvárnením života a poslania pápeža sv. Jána Pavla II. Silné myšlienky, odkazy a životný príbeh hlavnej postavy muzikálu podporil excelentý výkon hercov   a spevákov. Nočné prístrešie nám poskytli naši bohoslovci v seminári. V nedeľu sme mali spoločný program: ranné chvály, raňajky, modlitbu Anjel Pána v kaplnke seminára, svätú omšu v Katedrále sv. Emeráma v Nitre. Hlavný celebrantom bol Mons. Marian Šuráb, rodák z Krásna nad Kysucou.  Cestou zo sv.

Oznamy, 13.11.2022

Obraz
Streda: V stredu bude aj celodenná adorácia od 8.00 do 17.00 a aj Nikodémova noc od 20.00 do 22.00. Keďže som tento týždeň vo farnosti sám a zastupujem aj Svrčinovec, školská sv. omša ráno nebude. Štvrtok: Vo štvrtok je štátny sviatok. Svätá omša bude iba ráno o 7:05. Žalmisti: Stretnutie žalmistov-detí aj s rodičmi bude v stredu po sv. omši v pastoračnej miestnosti v škole. Stretnutie žalmistov-dospelých bude v piatok po večernej sv. omši v pastoračnej miestnosti. Večeradlo: Modlitba večeradla bude v piatok o 16:20 v kostole. Nedeľa Krista Kráľa: Na sviatok Krista Kráľa po sv. omši o 10.00 bude modlitba Zasvätenia Najsv. Srdcu Ježišovmu. Pri tejto modlitbe možno za obvyklých podmienok získať odpustky. V sobotu 19. 11. 2022 budeme v našej diecéze sláviť už 37. svetový deň mládeže počas tzv. "Kráľovského dňa". Všetkých mladých otec biskup pozýva na stretnutie do diecézneho centra (biskupský úrad) a Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline. Program a podrobnejšie inform

Oznamy, 6.11.2022

Obraz
Prvá nedeľa : Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca. Dnes je prvonedeľná zbierka na potreby chrámu. Streda : V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00 a aj Nikodémova noc od 20.00 do 22.00. Jasličková pobožnosť : Nácvik detí, ktoré rady spievajú a chcú sa zapojiť do jasličkovej, bude v pondelok, 7. 11. o 15.15 v pastoračnej miestnosti. Zoberte si so sebou prezuvky. Teší sa na Vás p. uč. Vlaďka. Katarínska zábava : Spoločenstvo rodičov ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité vás srdečne pozýva na Katarínsku zábavu 26. 11. 2022 o 19,00 hod. v hoteli Koloniál. Bližšie informácie na plagátoch a web stránke školy. Púť do Nitry : Prihláseným pútnikom do Nitry pripomíname, že odchod autobusu bude v sobotu o 13.00. Autobus pôjde od Kožákovho mosta a bude brať pútnikov po zastávkach. Cena za púť (lístky do divadla +autobus +ubytovanie a strava) je 80 eur. Sumu budeme vyberať v autobuse

Organový koncert

Obraz
 

S birmovancami v Kláštore pod Znievom

Obraz
V sobotu 29.10. sme s  birmovancami v rámci ich prípravy na sviatosť birmovania navštívili Komunitu Dobrého pastiera v Kláštore pod Znievom. Zariadenie Dobrý pastier   je dôkaz toho, že ak človek využije všetky svoje dary, ktoré mu Boh dá a nebojí sa ísť ťažkou cestou, plný dôvery tak mu Boh požehná. Spoločne sme strávili príjemný deň v atypickom prostredí s ľuďmi, ktorí mali úsmev na tvári i napriek ťažkým životným osudom. Sú pre nás povzbudením, že každý človek  má v Božích očiach úžasnú hodnotu a hlavne šancu začať odznova. Ďakujeme p. farárovi Maslákovi za prijatie a prajeme mu veľa síl do ďalších aktivít.

Oznamy, 30.10.2022

Obraz
Poďakovanie : Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomohli pri zbierke na misie. Zbierka v kostole činila 1751 eur. Na misijných čokoládkach sa prispelo sumou 1229,85 eur v kostole a predaj čokoládok v škole bol 475 eur. Pri káve, ktorú pre nás pripravili rodičia z cirkevnej školy sa vybralo ďalších 744,57 eur. Utorok : V utorok máme slávnosť Všetkých svätých, ktorá je prikázaným sviatkom. Sv. omše budú tak ako v nedeľu. Pobožnosť na cintoríne : Na slávnosť Všetkých svätých budeme mať dušičkovú pobožnosť na oboch cintorínoch o 15.00. Streda : V stredu na Spomienku všetkých verných zosnulých bude večerná sv. omša o 17.20 v dome nádeje za Riekami. V stredu bude aj celodenná adorácia od 8.00 do 17.00 a aj Nikodémova noc od 20.00 do 22.00.O 15:30 v kostole bude spoločná modlitba Služobníkov Ježišovho Veľkňazského Srdca. Odpustky : Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Ver