Príspevky

Oznamy, 19.3.2023

Obraz
Misijné združenie : Misijné združenie Ducha Svätého pozýva na stretnutie v pondelok po svätej omši v kostole. Streda : V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00 a aj Nikodémova noc od 20.00 do 22.00. Krížová cesta : V piatok začneme modlitbu krížovej cesty o 16:40. V nedeľu bude krížová cesta o 11.00. Modliť sa ju budú muži z farnosti. Krížová cesta pre mužov : Pozývame na tzv. chlapskú krížovú cestu. Stretneme sa iba muži a chlapci v piatok o 19:00 na parkovisku pri kostole. Nezabudnite si čelovku a čaj v termoske. Divadlo : Pre veľký záujem ponúkame možnosť ísť na muzikál Povolanie pápež do divadla v Nitre dňa 5.4.2023. Odchod autobusu bude v ten deň o 13.45 od Kožákovho mosta. Cena za lístok aj autobus je spolu 40 eur. Prihlasovať a platiť môžete u pánov kostolníkov. Viac informácií poskytne pani Marta Brázdová. Zmena času : Na budúci týždeň v noci z 25. na 26. marca sa mení čas. O 02.00 hodine stredoeurópskeho času posúvame hodiny na tretiu hodinu letného času. Pohľadnic

Pôstna polievka

Obraz
  Skutky kresťanskej lásky môžu mať rozličnú podobu. Ďakujeme farskej charite, že nám dnes jej členovia dvojnásobne poslúžili. Niektorí sme plody dobrých skutkov charity ochutnali vo forme pôstnej polievky, tento rok to bola hrstková polievka. Niektorí budú potešení výťažkom z tohto charitného diela, ktorý poputuje núdznym v našej farnosti. Zo zákulisia sme sa dozvedeli, že okrem strukovín rôzneho druhu prihodili do veľkého kotla aj niekoľko hrstí lásky, porozumenia, ochoty. Polievku dochutili súcitom, pochopením a vzájomnou oporou. A celý kotlík bol okrem dymu z dreva zahalený aj vôňou láskavej modlitby. Tešíme sa o rok.

Chvály

Obraz
                           Ahojte, týmto videom vás všetkých chceme pozvať na chvály.  Pridajte sa k nám a spoločne zažime chválu Boha, chvíle úplného odovzdania sa nášmu Bohu.    Začíname po skončení  sobotnej večernej sv. omše 18.3.2023 v  našom kostole.  Tešíme, že spoločne strávime čas s naším Pánom. https://youtube.com/shorts/uNSc09ryQIM?feature=share

Oznamy, 12.03.2023

Obraz
Pôstna polievka : Dnes po sv. omšiach farská charita ponúka pôstnu polievku. Výťažok bude poskytnutý núdznym. Streda : V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00 a aj Nikodémova noc od 20.00 do 22.00. Krížová cesta : V piatok začneme modlitbu krížovej cesty o 16:40. V nedeľu krížová cesta nebude. Krížová cesta pre mužov : Pozývame na tzv. chlapskú krížovú cestu. Stretneme sa iba muži a chlapci v piatok o 19:00 na parkovisku pri kostole. Nezabudnite si čelovku a čaj v termoske. Mariánske večeradlo : Modlitba večeradla bude vo štvrtok 16.3.2023 o 16.20. Chvály : Spoločenstvo Horizont Vás pozýva na otvorenú modlitbu chvál, ktorá bude v sobotu po večernej sv. omši.  Tryzna : Budúcu nedeľu sa bude v našom kostole konať tryzna za dekana Petra Černa farára v rokoch 1938-1974. Sv. omšu o 10. hodine bude celebrovať Jeho Excelencia Peter Beňo pomocný biskup Nitrianskej diecézy, ktorý je rodákom pána dekana. Pri tejto príležitosti sa bude od soboty 11.marca v kostole konať otvorená v

Deň otvorených dverí a zápis do 1. ročníka našej cirkevnej školy

Obraz
Naša cirkevná škola vám predstavuje vzdelávaciu ponuku formou video prezentácie. Ste srdečne pozvaní na deň otvorených dverí 23.3.2023 a zápis žiakov do 1. ročníka, ktorý bude 4.4.2023. Viac informácií sa dozviete priamo vo videu. Nech sa páči...   https://youtu.be/uoJALKKDslk

Oznamy, 5.3.2023

Obraz
Prvá nedeľa : Dnešná nedeľa je prvá v mesiaci. Po tretej svätej omši bude modlitba krížovej cesty a po nej adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca. Dnes je prvonedeľná zbierka na potreby chrámu. Pondelok : V pondelok bude sv. omša ráno o 7.05. Predpoludním sa začne s prípravnými prácami na sanácii schodov. Prosíme obetavých chlapov, ktorí majú zdravý chrbát a v pondelok a utorok čas, aby prišli na brigádu ráno o 8.00 ku kostolu. Budeme rozoberať vrchnú dlažbu v mieste prác prvej etapy rekonštrukcie. Prosíme, aby ste si priniesli náradie na čistenie dlaždičiek. Tieto budeme ukladať na paletu a uschováme ich, aby sa opätovne použili pri dokončení schodiska. Za Vašu ochotu nech Vás odmení dobrý Boh. Taktiež ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorí prispeli na toto dielo. Ak chcete podporiť túto stavbu, môžete svoj milodar poslať na číslo farského účtu SK21 0200 0000 0016 9963 0659 alebo prispieť pri prvonedeľných zbierkach, ktoré budú použité na tento úč

Požehnanie putujúcich kaplniek Panny Márie

Obraz
  V nedeľu 26.2. slávnostne požehnal Jozef Noga CM, lazarista z Bratislavy, jedenásť kaplniek Panny Márie, ktoré počnúc dnešným dňom začínajú putovať naprieč našou farnosťou a navštívia 189 domácností.  Nech nám Panna Mária Zázračnej medaily vyprosí mnoho milostí a vypočuje naše modlitby, ktoré jej budeme s láskou a dôverou prednášať vo svojich domovoch. Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!

Deň otvorených dverí v seminári v Nitre

Obraz
Dnes 25.2. sme s našimi miništrantami navštívili Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre. Po príchode do seminára sme slávili sv. omšu s pomocným biskupom starobylej Nitrianskej diecézy Mons. Petrom Beňom. V kázni nás povzbudil, aby sme z miništrantskej služby mali radosť a vykonávali ju z lásky k Ježišovi. Po sv. omši nás čakalo množstvo aktivít, ktoré si pre nás nachystali naši bohoslovci. V seminárnej jedálni nám pripravili chutný obed. Popoludňajší program vyvrcholil spoločnou adoráciou za nové povolania. Návštevu Nitry sme ukončili prehliadkou katedrály na hradnom vŕšku. Cestou domov sme sa stavili v McDonalde a naplnili sme prázdne žalúdky.  Ďakujeme Pánovi za tento krásne strávený deň a veríme, že o rok sa vydáme znova na púť do NItry.