Príspevky

Duchovná obnova birmovancov II.

Obraz
Počas tohto víkendu (23.-25.2.2024) sa konala duchovná obnova pre birmovancov zo ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité v Diecéznom centre pre mládež v Zákopčí. Obnova sa realizovala v spolupráci so spoločenstvom Horizont zo Skalitého. Počas víkendovky sme spoznávali témy o identite človeka o falošných predstavách o Bohu aj o potrebe spoločenstva. S birmovancami sme si urobili aj krátky výlet a putovali ku Kaplnke Božského Srdca Ježišovho v Zákopčí. Ďakujeme Pánovi za spoločný čas.  

Putovná kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily - Kaplnka prvej pomoci

Obraz
  Na budúcu nedeľu (3.3.) pri sv. omši o 10.00 požehnáme ešte jednu putovnú kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily. Táto kaplnka bude uchovávaná v sakristii, nebude putovať podľa zoznamu, ale bude k dispozícii pre veriacich, ktorých zastihne nejaká ťažká životná situácia (napr. náhle úmrtie v rodine, ťažká operácia a pod.) Veriaci si ju budú môcť vziať do rodiny na jeden týždeň a potom ju vrátia do sakristie.

Oznamy, 25.2.2024

Obraz
Streda : V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00 a aj Nikodémova noc od 20.00 do 22.00. Krížová cesta : V piatok začneme modlitbu krížovej cesty o 16:40. V nedeľu krížová cesta začne o 11.00 a budeme sa ju modliť podľa stavov. Budúcu nedeľu sa bude predmodlievať spoločenstvo modlitieb matiek. Krížová cesta pre mužo v: Pozývame na tzv. chlapskú krížovú cestu. Stretneme sa iba muži a chlapci v piatok o 19:00 na parkovisku pri kostole. Nezabudnite si čelovku a čaj v termoske. Krížové cesty pre det i: Spoločenstvo rodičov pozýva na detské krížové cesty. Stretneme sa každú pôstnu nedeľu o 14.00 na parkovisku pri kostole a vyrazíme objavovať krížové cesty v okolí. Treba si zabezpečiť odvoz. Text krížovej cesty sa budú predmodlievať deti. Prvý piatok : Spovedanie v tomto týždni bude v prvopiatkovom režime, v piatok od 15:00 bude adorácia a pri sv. omšiach prvopiatková pobožnosť. Chorých nenavštívime na prvý piatok, ale až budúci týždeň. Prosíme, aby ste chorých na sv. spoveď pred V

Duchovná obnova birmovancov

Obraz
Počas tohto víkendu sa konala duchovná obnova pre birmovancov zo ZŠ Kudlov v Diecéznom centre pre mládež v Zákopčí. Obnova sa konala v spolupráci so spoločenstvom Efata z Považskej Bystrice. Počas víkendovky sme spoznávali témy o identite človeka a Boha a o potrebe spoločenstva. Ďakujeme Pánovi za pekne strávený čas.

Prvá pôstna nedeľa

Obraz
Charita : Dnes sa v chrámoch koná zbierka na charitu "moja almužna". Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať! Kántrové dni : V stredu, v piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Ich obsah je príprava na pokánie a sviatosť zmierenia. Na tento úmysel budeme sláviť omšový formulár v piatok. Streda : V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00 a aj Nikodémova noc od 20.00 do 22.00. Krížová cesta : V piatok začneme modlitbu krížovej cesty o 16:40. V piatky sa bude krížovú cestu modliť kňaz. V nedeľu krížová cesta začne o 11.00 a budeme sa ju modliť podľa stavov. Budúcu nedeľu sa budú predmodlievať akolyti. Krížová cesta pre mužov : Pozývame na tzv. chlapskú krížovú cestu. Stretneme sa iba muži a chlapci v piatok o 19:00 na parkovisku pri kostole. Nezabudnite si čelovku a čaj v termoske. Pôstne aktivity : V pôstnom období sme pre vás pripravili aktivitu Vlož (sa) do Ježišovho srdca. V strednej časti kostola bude umiestnený obraz tŕním korunovaného Pána Ježiša a srdce, do ktoréh

Vlož (sa) do Ježišovho srdca

Obraz
  V Pôstnom období sme pre vás pripravili aktivitu Vlož (sa) do Ježišovho srdca . V strednej časti kostola je umiestnený obraz tŕním korunovaného Pána Ježiša a srdce, do ktorého môžete vkladať svoje napísané prosby, radosti, trápenia, očakávania, dary... do písania sa môžu zapojiť všetci bez ohľadu na vek. Počas Pôstneho obdobia vždy v nedeľu na svätej omši o 8.30 prinesú dobrovoľníci toto srdce a spolu naše úmysly odovzdáme Pánovi na oltár.

Oznamy, 11.2.2024

Obraz
Popolcová streda : Popolcová streda je dňom pokánia v celej Cirkvi. Pri sv. omšiach bude značenie popolom. Pripomíname, že v stredu je deň prísneho pôstu a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Pôst v tento deň nie je možné nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť, pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa. Streda : V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00 a aj Nikodémova noc od 20.00 do 22.00. Mariánske večeradlo : Modlitba Mariánskeho večeradla bude v stredu v kostole o 16.15. Štvrtok : Vo štvrtok bude sv. omša iba ráno o 7.05. Cez deň sa kňazi zúčastňujeme celodiecéznych rekolekcií v Žiline.   Krížová cesta : V piatok začneme modlitbu krížovej cesty o 16:40. V piatky sa bude krížovú cestu modliť kňaz. V nedeľu krížová cesta začne o 11.00 a budeme sa ju modliť podľa stavov. Budúcu nedeľu sa budú predmodlievať členovia farskej charity. Krížová cesta pre mužov : Pozývame na tzv. chlapskú krížovú cestu. Stretneme sa iba muži a c

Extrémna krížová cesta

Obraz
Spoločenstvo Extrémnej Krížovej Cesty – Považská Bystrica, Vás pozýva dňa: 22.03.2024, na možnosť prežitia krížovej cesty v celonočnej modlitbe, pri náročných podmienkach, kde účastníci rozjímajú pri 14-tich zastaveniach. Extrémna Krížová Cesta sa začína večernou svätou omšou o 18:00 hodine v Považskej Bystrici, v kostole Navštevy Panny Márie. Tohto roku sa uskutoční v našom meste po druhýkrát. Celkovo sa na Slovensku koná už na 22 trasách. Trasa musí spĺňať potrebné štandardy: - začína svätou omšou, - dĺžka trasy je 40km, alebo minimálne 30km už s potrebným prevýšením 500m, - trasou sa prechádza v noci, z väčšej časti po lesných a poľných cestách, - na trase je 14 zastavení, pri ktorých účastník rozmýšľa nad jednotlivými rozjímaniami, - doba prechodu je minimálne 8 hodín, - trasou sa prechádza v tichosti a v malých skupinkách. Cieľom je siahnuť na dno svojích síl a zažiť Božiu prítomnosť. V Extrémnej Krížovej Ceste, ide o prekonanie vlastnej komfortnej zóny a odhodlanie prijať ťažkú v

Chvály 10.2.2024

Obraz
 

Oznamy, 04.02.2024

Obraz
Prvá nedeľa : Dnešná nedeľa je prvou v mesiaci. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca. Dnes je prvonedeľná zbierka na potreby chrámu a na dokončenie múru pred kostolom. Misijné združenie Ducha Svätého : Pozýva všetkých na spoločnú modlitbu, ktorá bude v pondelok po sv. omši. Streda : V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00 a aj Nikodémova noc od 20.00 do 22.00. O 16:15 v kostole bude spoločná modlitba Služobníkov Ježišovho Veľkňazského Srdca. Chvály : Pozývame Vás na otvorenú modlitbu chvál, ktorá bude v sobotu po večernej sv. omši o 18.15. Príďte sa modliť spolu s nami a zažite uzdravenie svojho srdca. Muzikál : Stredná pedagogická škola v Čadci ponúka ešte voľné miesta na muzikál Na skle maľované, ktorý bude dňa 26.4.2024 o 19.00. Vstupné aj s dopravou je 60 eur. Môžete sa zapísať na zoznam v sakristii. Viac informácii podá pani Marta Brázdová. Upratovanie : Ďakujeme za upratovanie kostola skupine č. 25.

Oznamy, 28.1.2024

Obraz
Streda : V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00 a aj Nikodémova noc od 20.00 do 22.00. Prvý piatok : Spovedanie v tomto týždni bude v prvopiatkovom režime, v piatok od 15:00 bude adorácia a pri sv. omšiach prvopiatková pobožnosť. Chorých navštívime v piatok. Obetovanie Pána : V piatok na sviatok Obetovania Pána budeme požehnávať hromničné sviece. Fatimská sobota : Na prvú sobotu v mesiaci o 6:25 sa budeme modliť spoločne s kňazom fatimskú pobožnosť. V spoločnej modlitbe budeme na príhovor Panny Márie vyprosovať potrebné milosti. V sobotu ráno pri sv. omši budeme udeľovať blažejské požehnanie hrdla. Prvá nedeľa : Budúca nedeľa bude prvá v mesiaci. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca. Budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka na potreby chrámu a na dokončenie múru pred kostolom. Upratovanie : Ďakujeme za upratovanie kostola skupine č. 24. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 25 (od Tomice, z Pik

Oznamy, 21.1.2024

Obraz
Streda:   V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00 a aj Nikodémova noc od 20.00 do 22.00.  Piatok : V piatok bude sv. omša iba ráno. Večer o 17:20 bude iba bohoslužba slova s rozdaním sv. prijímania. Upratovanie: Ďakujeme za upratovanie kostola skupine č. 23.  Na budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 24 ( od Petřka, od Krupeľa ).

Oznamy, 14.01.2024

Obraz
Misijné združenie: Misijné združenie Ducha Svätého pozýva na stretnutie v pondelok po svätej omši v kostole. Streda : V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00. Nikodémova noc v stredu večer nebude.  Sv. omše : V stredu bude sv. omša iba ráno školská a pohrebná o 13.00. V piatok bude sv. omša iba večer o 17.20. Týždeň za jednotu kresťanov : 18. januára začne Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý každoročne vrcholí 25. januára, sviatkom obrátenia sv. apoštola Pavla. Prosíme o modlitby na tento úmysel. Chvály : Spoločenstvo Horizont Vás pozýva na otvorenú modlitbu chvál, ktorá bude v sobotu po večernej sv. omši. Štúdium teológie : Mladí muži, ktorí v sebe cítia povolanie ku kňazstvu, sa môžu formou prihlášky uchádzať o prijatie do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre a zároveň na 6-ročné denné štúdium študijného odboru Katolícka teológia, určené kandidátom kňazstva. Prihlášky sa podávajú do 30. apríla 2024. Dobrá novina : Ďakujeme farnosti Skalité za účasť v Dobrej no

Štúdium teológie pre kandidátov kňazstva

Obraz
Mladí muži, ktorí v sebe cítia povolanie ku kňazstvu, sa môžu formou prihlášky uchádzať o prijatie do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre a zároveň na 6-ročné denné štúdium študijného odboru Katolícka teológia, určené kandidátom kňazstva na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského.  Záujemcovia o prípravu na kňazstvo nech spolu so svojím duchovným otcom osobne navštívia biskupa v termíne, ktorý si dohodnú do 31. januára 2024 prostredníctvom jeho tajomníka.  Podmienky prijatia do kňazského seminára a na štúdium katolíckej teológie: - mravný a bezúhonný život kresťana; - ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou; - znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka (angličtina, nemčina, taliančina, francúzština); - odporúčanie farára v mieste trvalého bydliska; - dobrý zdravotný stav pre výkon povolania (lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti). Uchádzači sa prihlasujú na štúdium cez AIS2, resp. cez portál eprihlas elektronicky a aj písomne v papierovej

Jasličková pobožnosť 2023

Obraz
Zo srdca ďakujeme všetkým účinkujúcim i tým, ktorých nie je vidieť, no bez ich pomoci by sme nedokázali tak krásnu a veľkú vec. S radosťou, láskou a pokorou sme oslávili Ježiškovo narodenie. Nech radosť, láska a pokoj týchto dní sprevádza naše životy. Veronika a Michaela Za foto ďakujeme Dominike a Patrícii Všetky fotografie si môžete pozrieť, prípadne stiahnuť z: https://we.tl/t-OdoFTFdO1G funkčné do 14.1.2024  alebo  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.727162012738580&type=3