Katechéti a animátori


"Keďže laici majú účasť na Kristovom kňazskom, prorockom a kráľovskom poslaní, majú aktívny podiel na živote a činnosti Cirkvi. V rámci cirkevných spoločenstiev je ich činnosť natoľko potrebná, že bez nej by ani apoštolát duchovných pastierov zväčša nemohol dosiahnuť plnú účinnosť. Veď laici, ktorí majú naozaj apoštolského ducha, podľa vzoru tých mužov a žien, ktorí pomáhali Pavlovi pri šírení evanjelia, dopĺňajú to, čo chýba ich bratom, a sú na posilnenie ducha tak duchovným pastierom, ako aj ostatnému veriacemu ľudu. Živení aktívnou účasťou na liturgickom živote svojho spoločenstva, starostlivo sa zúčastňujú i na jeho apoštolských podujatiach. Privádzajú do Cirkvi ľudí, ktorí sú azda od nej vzdialení. Obetavo spolupracujú na hlásaní Božieho slova, najmä vyučovaním katechizmu." (AA 10)

Školské vyučovanie náboženstva 

Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov:
 • Marta Vojčiňáková
 • Jana Budošová
 • Kristína Golisová (z farnosti Raková)
Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta:
 • Katarína Konečná
 • Eva Gončárová (z farnosti Raková)
 • Vladimír Švancár (z farnosti Čierne)
Pôsobenie mimo farnosti Skalité:
 • Mária Padyšáková
 • Margita Vranová
 • Miroslava Gašparínová (MD)
 • Kristína Truchlíková (vo farnosti Oščadnica)
 • Lucia Krčmáreková (vo farnosti Abrahám)

Animátori

Prvé sväté prijímanie:
 • Marta Vojčiňáková
 • Ľubka Franeková
 • Ivana Špiláková
 • Stanislava Serafínová
Birmovanci:
 • Lucia Krčmáreková
Kurzy:
 • Veronika Šmatlavová (Objav Krista)
 • Lenka Lašová (Objav Krista)
 • Lucia Krčmáreková (Objav Krista)
 • Marián a Mária Vojtášovci (Manželské večery)
 • Michal a Zuzana Takáčovci (Manželské večery)
 • Michal a Gabriela Ivanovci (Rodičovský kurz)
 • Katarína Ferjancová (Rodičovský kurz)
 • Katarína Konečná  (Objav Krista)
 • Juraj a Katarína Vojtášovci (Manželské večery)
Horizont:
 • Alojzia Oravcová
 • Hanka Tomicová
 • Natália Majchráková
 • Milan Majchrák 
 • Dominika Petráková
Krstné katechézy:
 • Vladimír a Marta Krčmárekovci
 • Maroš a Anna Horeličanovci
 • Jozef a Michaela Hluškovci
 • Juraj a Katarína Vojtášovci
 • Miroslav a Marta Vojčiňákovci
 • Tomáš a Katka Koneční
 • Juraj a Martina Tatarkovci
 • Tomáš a Katarína Koneční
Dobrá novina: