Farský relikviár

Slovo relikvia pochádza z latinského reliquiae, čo znamená "pozostatky" alebo "niečo zanechané". Relikvie sa delia na tri stupne. Závisia od ich súvislostí so svätcom. Do prvého stupňa sa radia relikvie z kostí a krvi svätcov, do druhej kategórie patria súčasti ich odevu a tretiu tvoria veci, ktorých sa dotýkali. Relikvie sú umiestňované do malých puzdier. Ich pravosť potvrdzuje dokumentom postulátor. Na zadnej strane sú zapečatené. V prípade, že postulátor už nežije a niekto by chcel relikviu sfalšovať, pravosť sa dá skontrolovať pomocou pečate.

V našom kostole Narodenia sv. Jána Krstiteľa uchovávame viacero relikvií všetkých troch kategórií. Relikvie si možno uctiť vo Farskom relikviári a verejne aj v príslušný deň liturgickej spomienky.

Svätá Cera Írska

Svätý Severín

  • * 410 † 482; lit. slávenie: 8.1.; životopis: Sv. Severin

Ctihodná Mária Elekta

Svätá Dorota

  • † 1663; lit. slávenie: 06.02.; životopis: Sv. Dorota

Svätý Mansuet

Svätá Lujza de Marillac

  • * 12.08.1591 † 15. 03.1660; lit. slávenie: 15.03.; životopis: Sv. Lujza

Svätý Ján Sarkander

Svätý František Caracciolo

Svätý Prosper Aquitanský

  • † 463; lit. slávenie: 25.06.; životopis: Sv. Prosper

Svätý Anton Mária Zaccaria

  • * 1502 † 05. 07.1539; lit. slávenie: 07.07.; životopis: Sv. Anton Zaccaria; relikvia per contactum: textília, ktorá sa dotkla kostí sv. Antona.

Svätý Alfonz Mária de’ Liguori

  • * 27.09.1696 † 1.08.1787; lit. slávenie: 01.08.; životopis: Sv. Alfonz

Svätí Košickí mučeníci

Svätý Peter Claver

Svätý Pacifik

  • * 01.03.1653 † 24.09.1721; lit. slávenie: 24.09.; životopis: Sv. Pacifik

Svätý Kozma

  • † 282/283; lit. slávenie: 26.09.; životopis: Sv. Kozma

Svätý Vincent de Paul

Svätá Kandida

  • † 300 (?); lit. slávenie: 03.10.; životopis: Sv. Kandida

Svätý Martin de Porres

  • * 09.12.1579 † 03.11.1639; lit. slávenie: 03.11.; životopis: Sv. Martin