Prvé sv. prijímanie
Prvé sväté prijímanie deti:

  • do prípravy na prvé sväté prijímanie môžu vstúpiť deti v treťom ročníku základnej školy
  • v našej farnosti preferujeme prípravu v líniách: rodina, farnosť, škola.
    • vzdialenú prípravu v rodine (modlitba, čítanie Božieho slova, pravidelná účasť na sviatočných svätých omšiach)
    • v škole (vyučovanie náboženstva alebo náboženskej výchovy) považujeme za nutný predpoklad a samozrejmosť. Školskú katechézu v tretích ročníkoch na Skalitom vedú kňazi.
    • do bezprostrednej prípravy vstupujú deti vo farnosti