Služby v kostole

Zodpovední za služby pri liturgii

"Pri liturgických sláveniach nech každý, či vysvätený služobník, alebo veriaci, koná pri plnení svojej funkcie len to a všetko to, čo mu podľa povahy veci a liturgických predpisov patrí. Aj miništranti, lektori, komentátori a členovia speváckeho zboru konajú opravdivú liturgickú službu. Preto nech plnia svoju úlohu s úprimnou nábožnosťou a náležite, ako sa patrí pri takej vznešenej službe a ako si to Boží ľud od nich právom žiada." (SSC 28-29)

Sme vďační za služby, ktoré naši dobrovoľníci vykonávajú pri liturgických sláveniach.

Kostolníci

 • Jozef Mikula, Jozef Franek a Pavol Tatarka - služba v našom kostole
 • Pavol Tatarka - kaplnka na Kudlove
 • Dominik Bulava - Dom nádeje

Hudba pri liturgii

 • Ján Stenchlák, Dalibor Romer a Peter Tomica- organisti
 • Marta Brázdová - žalmisti (rozpis lektorov a žalmistov)
 • Martin Stenchlák - zbor Fidelis

Liturgické služby

 • Zuzana Takáčová - lektori
 • Jozef Franek, Jozef Mikula, Pavol Tatarka, Peter Potočár, Stanislav Gonščák a Ľubomír Truchlík - akolyti
 • Milan Majchrák st., Michal Takáč, Vladimír Krčmárek st., Stanislav Potočár a Tomáš Konečný - mimoriadni rozdávatelia svätého prijímania
 • Milan Kubalík, Tibor Filo a Anna Majchráková - premietanie piesní

Starostlivosť o náš kostol

 • Rodina Krčmáreková - Betlehem, Boží hrob, oltárne plachty...
 • Peter Potočár - kosenie trávy

Služba modlitby

Farnosť je miesto modlitby. Ako učí sv. Ján Zlatoústy: „Môžeš sa modliť aj doma. Nemôžeš sa však modliť tak ako v kostole, kde sa schádza veľký počet otcov, kde sa jednomyseľne vysiela volanie k Bohu… Tu je niečo navyše, totiž svornosť a jednomyseľnosť, puto lásky a modlitby kňazov.“ (KKC 2017)

Modlitba posvätného ruženca pred svätými omšami

Pondelok
 • 11:30 Mária Čanecká
Utorok
 • 06:20 Michal Jargaš
Streda
 • 07:00 Michal Jargaš
 • 16:50 Agnesa Gocálová (v kaplnke)
 • 16:40 Alžbeta Štrkáčová (v kostole)
Štvrtok
 • 16:40 Mária Plačková
Piatok
 • 06:20 Michal Jargaš
 • 16:40 Alžbeta Štrkáčová
Sobota
 • 06:20 Anna Ramšáková
Nedeľa
 • 06:20 Michal Jargaš
 • 08:05 Mária Čanecká
 • 09:35 Alžbeta Štrkáčová