Kňazi vo farnosti


 PaedDr. ThDr. Martin Danišek, PhD. 
farár

nar. 1982, ord. 2012, vo farnosti od r. 2021
predchádzajúce pôsobenie: Žilina - Vlčince a Žilina - mesto

Kontakty: martin.danisek@gmail.com
                   0414376136


Mgr. Štefan Richtárik
farský vikár

nar. 1992, ord. 2017, vo farnosti od r. 2020
predchádzajúce pôsobenie: Predmier

Kontakty: 0414376136
Farnosť je určité spoločenstvo veriacich, natrvalo ustanovené v partikulárnej cirkvi, o ktoré pastoračná starostlivosť je pod autoritou diecézneho biskupa zverená farárovi ako jeho vlastnému pastierovi. Vždy, keď je to na náležité plnenie pastoračnej starostlivosti o farnosť nevyhnutné alebo vhodné, farárovi možno prideliť jedného alebo viacerých kaplánov, ktorí ako spolupracovníci farára a účastní na jeho starostlivosti majú pomáhať v pastoračnej službe spoločnou radou a spoločným úsilím s farárom a pod jeho autoritou. (CIC 515 a 545)