Kňazi vo farnosti


ThLic. Jozef Možiešik PhD.
farár

nar. 1979, ord. 2005, vo farnosti od r. 2015
predchádzajúce pôsobenie: Rajec, Raková, Žilina - mesto

Kontakty:
moziesik@gmail.com, 0911063268
blog    web    fb/moziesikMgr. Štefan Richtárik
kaplán

nar. 1992, ord. 2017, vo farnosti od r. 2020
predchádzajúce pôsobenie: Predmier

Kontakty:
Farnosť je určité spoločenstvo veriacich, natrvalo ustanovené v partikulárnej cirkvi, o ktoré pastoračná starostlivosť je pod autoritou diecézneho biskupa zverená farárovi ako jeho vlastnému pastierovi. Vždy, keď je to na náležité plnenie pastoračnej starostlivosti o farnosť nevyhnutné alebo vhodné, farárovi možno prideliť jedného alebo viacerých kaplánov, ktorí ako spolupracovníci farára a účastní na jeho starostlivosti majú pomáhať v pastoračnej službe spoločnou radou a spoločným úsilím s farárom a pod jeho autoritou. (CIC 515 a 545)