Upratovanie kostola

"Laici sa tiež môžu cítiť povolaní alebo sú povolaní spolupracovať s duchovnými pastiermi v službe cirkevnému spoločenstvu na jeho raste a životnosti tým, že vykonávajú najrozličnejšie služby podľa milosti a chariziem ktoré im Pán bude chcieť udeliť." (KKC 910)

V starostlivosti o chrám sa striedajú všetci veriaci, respektíve zástupcovia všetkých katolíckych rodín v našej farnosti. Služby sú rozdelené podľa miesta bydliska (pľacov) do 26. skupín. Každý týždeň zabezpečuje upratovanie iná skupina.

Skupina Dátum Sviatky
1. u Greguša, u Filipa, u Šimurdy za štrekou 15.05.2021 Veľká noc 2017
2. na Potôčku, u Taraby, u Papíkov, Krupov 22.05.2021 Veľká noc
3. od Kristianov, od Cerchlanov, od Lukany, od Ramse 29.05.2021 Vianoce 2016
4. od Kravjory, od Labasa, Kolónia 12.06.2021 Vianoce 2016
5. Rieky, od Martiniaka, od Gerčaka 19.06.2021 Veľká noc 2016
6. od Čaňa, od Kepusa, celá Poľana 26.06.2021 Veľká noc 2016
7. od Migasa, od Kocurkov, od Tomasa, od Rokyčaka, od Pľaskora, od Vempľa 03.07.2021 Vianoce 2015
8. od Fedora, od Krčmarika, od Kaplnky, od Dostala10.07.2021 Vianoce 2015
9. z Grapy, od Strakov, od Jargašov, z Juraškového, od Kríža, od Polákov 17.07.2021 Veľká noc 2015
10. Krčmisko, od Kreány po Kožakov most 24.07.2021 Veľká noc 2015
11. za Mostom, za Kocurami, u Gamrota, Bory31.07.2021 Veľká noc 2022
Vianoce 2014
12. u Chabiniaka, u Serafína, u Kocurka, u Francoka 07.08.2021 Veľká noc 2022
Vianoce 2014
13. od Husara, od Potočára, od Tvardoša, u Cecha, u Kožaka 14.08.2021 Vianoce 2020
Veľká noc 2014
14. z Bulavovky, z Chajsovky, Novostavby po školu21.08.2021 Vianoce 2020
Veľká noc 2014
15. Čanecký potok, Briežok 28.08.2021 Veľká noc 2021*
Vianoce 2013
16. od Tatarkov, od Kurňavy, u Cecha na Bory, u Hondruši, u Kudla 04.09.2021 Veľká noc 2021*
Vianoce 2013
17. od Choluja, od Vyšných Firkov, od Gocala, od Vrany, od Koričárov 11.09.2021 Vianoce 2019
Veľká noc 2013
18. od Mikulov, Nižné Firky, spod Cesty 18.09.2021 Vianoce 2019
Veľká noc 2013
19. Triciatok, Kavalov potok, Sihly, od Sventka 25.09.2021 Veľká noc 2019
20. od Rucka,spod Ruckov, od Malíka, spod Malíkov, od Buroňa 09.10.2021 Veľká noc 2019
21. od Lašov, od Gonščákov, Bory po kostol, od Kultána 16.10.2021 Vianoce 2018
22. od Chovanca, Potok 23.10.2021 Vianoce 2018
23. Novostavby v Cupli, Bytovky poza školu 17.04.2021 Veľká noc 2018
24. od Petřka, od Krupeľa24.04.2021 Veľká noc 2018
25. od Tomice, z Pikety, spod Križného 01.05.2021 Vianoce 2017
26. Fuckov potok, od Šimurdov 08.05.2021 Vianoce 2017
Rodičia prvoprijímajúcich 05.06.2021
Birmovanci 02.10.2021
* Veľká noc 2020 - upratovanie presunuté kvôli COVID-19.