Upratovanie kostola

"Laici sa tiež môžu cítiť povolaní alebo sú povolaní spolupracovať s duchovnými pastiermi v službe cirkevnému spoločenstvu na jeho raste a životnosti tým, že vykonávajú najrozličnejšie služby podľa milosti a chariziem ktoré im Pán bude chcieť udeliť." (KKC 910)

V starostlivosti o chrám sa striedajú všetci veriaci, respektíve zástupcovia všetkých katolíckych rodín v našej farnosti. Služby sú rozdelené podľa miesta bydliska (pľacov) do 26. skupín. Každý týždeň zabezpečuje upratovanie iná skupina.

Skupina Dátum Sviatky
1. u Greguša, u Filipa, u Šimurdy za štrekou 11.07.2020 Veľká noc 2017
2. na Potôčku, u Taraby, u Papíkov, Krupov 18.07.2020 Veľká noc
3. od Kristianov, od Cerchlanov, od Lukany, od Ramse 25.07.2020 Vianoce 2016
4. od Kravjory, od Labasa, Kolónia 01.08.2020 Vianoce 2016
5. Rieky, od Martiniaka, od Gerčaka 08.08.2020 Veľká noc 2016
6. od Čaňa, od Kepusa, celá Poľana 15.08.2020* Veľká noc 2016
7. od Migasa, od Kocurkov, od Tomasa, od Rokyčaka, od Pľaskora, od Vempľa 22.08.2020 Vianoce 2015
8. od Fedora, od Krčmarika, od Kaplnky, od Dostala 29.08.2020 Vianoce 2015
9. z Grapy, od Strakov, od Jargašov, z Juraškového, od Kríža, od Polákov 12.09.2020 Veľká noc 2015
10. Krčmisko, od Kreány po Kožakov most 19.09.2020 Veľká noc 2015
11. za Mostom, za Kocurami, u Gamrota, Bory 26.09.2020 Veľká noc 2022
Vianoce 2014
12. u Chabiniaka, u Serafína, u Kocurka, u Francoka 10.10.2020 Veľká noc 2022
Vianoce 2014
13. od Husara, od Potočára, od Tvardoša, u Cecha, u Kožaka 17.10.2020 Vianoce 2020
Veľká noc 2014
14. z Bulavovky, z Chajsovky, Novostavby po školu 24.10.2020 Vianoce 2020
Veľká noc 2014
15. Čanecký potok, Briežok 31.10.2020 Veľká noc 2021*
Vianoce 2013
16. od Tatarkov, od Kurňavy, u Cecha na Bory, u Hondruši, u Kudla 07.11.2020 Veľká noc 2021*
Vianoce 2013
17. od Choluja, od Vyšných Firkov, od Gocala, od Vrany, od Koričárov 14.11.2020 Vianoce 2019
Veľká noc 2013
18. od Mikulov, Nižné Firky, spod Cesty 21.11.2020 Vianoce 2019
Veľká noc 2013
19. Triciatok, Kavalov potok, Sihly, od Sventka 28.11.2020 Veľká noc 2019
20. od Rucka,spod Ruckov, od Malíka, spod Malíkov, od Buroňa 12.12.2020 Veľká noc 2019
21. od Lašov, od Gonščákov, Bory po kostol, od Kultána 02.01.2020 Vianoce 2018
22. od Chovanca, Potok 09.01.2021 Vianoce 2018
23. Novostavby v Cupli, Bytovky poza školu 16.01.2021 Veľká noc 2018
24. od Petřka, od Krupeľa 23.01.2021 Veľká noc 2018
25. od Tomice, z Pikety, spod Križného 30.01.2021 Vianoce 2017
26. Fuckov potok, od Šimurdov 06.02.2021 Vianoce 2017
Rodičia prvoprijímajúcich

Birmovanci
* Veľká noc 2020 - upratovanie presunuté kvôli COVID-19.