Bohoslužby


Svätá omša cez školský rok
M = modlitba Liturgie hodín, Š = školská omša, D = "detská "omša, K = svätá omša v kaplnke na Kudlove. Rozpis má informatívny charakter, prípadné zmeny zverejňujeme vo farských oznamoch.

Pondelok  12:15 M
Utorok    07:05
Streda    07:30 Š   17:20
Štvrtok   17:20 M
Piatok    07:05,    17:20
Sobota    07:05,    17:20
Nedeľa    07:05,    08:30 D    10:00

Spovedanie v bežnom týždni

Spovedáme vždy pol hodinu pred svätou omšou. Prípadné zmeny zverejňujeme vo farských oznamoch. L = počas letných prázdnin, Š = okrem letných prázdnin. 

Pondelok  11:45
Utorok    06:35
Streda    07:00,    16:50 
Štvrtok             16:50 
Piatok    06:35,    16:50 
Sobota    06:35,    16:50

Spovedanie v prvopiatkovom týždni

Pondelok  11:15
Utorok    06:05
Streda    06:30 Š    16:20 
Štvrtok              16:20 
Piatok    06:00,     15:00 
Sobota    06:35,     16:50

Spovedanie chorých

Chorých a nevládnych navštevujeme spravidla v prvopiatkovom týždni (v piatok dopoludnia), alebo podľa individuálnej dohody.