Bohoslužby

Svätá omša cez školský rok

M = modlitba Liturgie hodín, Š = školská omša, D = "detská "omša, K = svätá omša v kaplnke na Kudlove. Rozpis má informatívny charakter, prípadné zmeny zverejňujeme vo farských oznamoch.

Pondelok  12:15M
Utorok    07:05
Streda    07:30Š,   17:20
Štvrtok   17:20M
Piatok    07:05,    17:20
Sobota    07:05,    19:25
Nedeľa    07:05,    08:30D,    10:00

Svätá omša cez letné prázdniny

Pondelok  12:15 M
Utorok    07:05
Streda    18:30
Streda    18:30 M
Piatok    17:05,    18:30
Sobota    07:05,    19:25
Nedeľa    07:05,    08:30D,    10:00

Spovedanie v bežnom týždni

Spovedáme vždy pol hodinu pred svätou omšou. Prípadné zmeny zverejňujeme vo farských oznamoch. L = počas letných prázdnin, Š = okrem letných prázdnin. 

Pondelok  11:45
Utorok    06:35
Streda    07:00,    16:50 (18:00L)
Štvrtok             16:50 (18:00L)
Piatok    06:35,    16:50 (18:00L)
Sobota    06:35,    19:00

Spovedanie v prvopiatkovom týždni

Pondelok  11:15
Utorok    06:05
Streda    06:30Š,    16:20 (17:30L)
Štvrtok              16:20 (17:30L)
Piatok    06:00,     15:00 (16:00L)
Sobota    06:35,     19:00

Spovedanie chorých

Chorých a nevládnych navštevujeme spravidla v prvopiatkovom týždni (v piatok dopoludnia), alebo podľa individuálnej dohody.