Sobáš

Kresťanské manželstvo

Budeme poctení, ak sa rozhodnete pre slávenia manželstva v našej farnosti. Sláveniu tejto sviatosti je u nás vyhradený priestor zvyčajne v sobotu popoludní (13:00-16:00) v Kostole svätého Jána Krstiteľa v Skalitom.

Príprava na manželstvo

Na mnohých miestach na Slovensku i v zahraničí sa stala forma kurzov osvedčeným spôsobom prípravy na manželstvo zvlášť akceptovaným zo strany snúbencov. Metodika kurzov, ktoré vám odporúčame, je vypracovaná v rámci projektu Pastoračného plánu Katolíckej cirkvi na Slovensku na roky 2007-2013 predloženého Konferenciou biskupov Slovenska a inšpirovaná dokumentom Pápežskej rady pre rodinu: Príprava na sviatosť manželstva (1996) ako aj mnohými domácimi i zahraničnými materiálmi a skúsenosťami. Tento spôsob preferujeme aj v našej farnosti. Podrobné informácie, termíny a registrácia sú dostupné na stránke www.domanzelstva.sk.

Krok za krokom

1. Nahlásenie sobáša. Ohláste na farskom úrade svoj úmysel vstúpiť do manželstva minimálne tri mesiace pred plánovaným termínom svadby. Pri hlásení sobáša si dohodnite dátum a čas svadby a termín spísania sobášnej zápisnice.

2. Sobášna zápisnica. V dohodnutom termíne spíšte s niektorým z kňazov farnosti sobášnu zápisnicu. Pri zápise sú potrební obaja snúbenci.

  • Prineste si so sebou občianske preukazy a údaje o svedkoch (meno, priezvisko, adresa).
  • Ak ste pokrstení v inej farnosti, prineste so si krstný list. Vystavia vám ho vo farnosti krstu.
  • Ak ani jeden z vás nepatrí do našej farnosti, vyžiadajte si od svojho farára licenciu k sobášu. Pozor: príslušnosť k farnosti je nezávislá od miesta trvalého pobytu. Kresťan katolík patrí do farnosti, na území ktorej žije minimálne tri mesiace (aj keď tam nie je prihlásený na pobyt).

3. Príprava na manželstvo. Absolvujte prípravný kurz pred manželstvom. Podrobnosti dohodneme pri prvom stretnutí. Ak prejdete diecéznym kurzom (www.domanzelstva.sk), prineste potvrdenie o jeho absolvovaní.

4. Liturgická príprava. V týždni pred slávením sobáša sa stretneme na liturgickej katechéze, pri ktorej si priblížime priebeh sobášneho obradu, spolu vyberieme vhodné liturgické texty a dohodneme sa na ďalších podrobnostiach. Termín tohto stretnutia si určíme pri spisovaní zápisnice.

5. Otázky? Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme. Pokojne nás kontaktujte.