KrstKrst detí do 7.roku života:
 • zvyčajne vysluhujeme v našej farnosti dva krát v mesiaci v sobotu o 11:00 hod.
 • krst dieťaťa má byť vo vlastnej farnosti, teda v tej farnosti, v ktorej rodičia bývajú
 • krst dieťaťa je potrebné vopred nahlásiť v úradných hodinách v kancelárii farského úradu, nahlásiť krst môžete ešte pred narodením dieťaťa
 • k nahláseniu krstu prosíme priniesť kópiu rodného listu dieťaťa 
 • krst nahlasuje aspoň jeden z rodičov (nie iný príbuzný dieťaťa)
 • najbližšie termíny rok 2023:  14.1., 28.1., 11.2., 25.2., 11.3., 25.3., 22.4., 6.5., 20.5., 17.6., 1.7.
Krstná náuka pre rodičov a krstných rodičov:
 • v rámci katecheticko-pastoračnej prípravy sa rodičia a budúci krstní rodičia stretnú s niektorým z duchovných našej farnosti na krstnej náuke
 • stretnutie sa koná spravidla v piatok pred vysluhovaním sviatosti krstu o 18.00 v pastoračnej miestnosti na cirkevnej škole

Podmienky pre krstných rodičov:
 • minimálny vek 16 rokov
 • pokrstený človek, ktorý prijal Eucharistiu a sviatosť birmovania a pravidelne prijíma sv. zmierenia a zúčastňuje sa na nedeľných a sviatočných sv. omšiach
 • ak žije v manželstve – sviatostné manželstvo

Krstnými rodičmi nemôžu byť:
 • rozvedení a znovu zosobášení;
 • tí, ktorí žijú len v civilnom manželstve alebo vo voľnom partnerskom vzťahu

Deti v školskom veku:
 • deti príjmu krst po náležitej príprave, súčasťou ktorej je aj školská katechéza (vyučovanie náboženstva/náboženskej výchovy)
 • mladšie deti spravidla prijímajú krst v treťom ročníku spolu s prvým svätým prijímaním.

Krst dospelých:
 • príprava krstu prebieha 2 roky individuálnou alebo skupinovou formou v závislosti od počtu záujemcov a po dohode kňaza s katechumenom
 • v prípade záujmu nás kontaktujte osobne v kancelárii farského úradu alebo emailom

Veci potrebné ku krstu:
 • krstná košieľka
 • krstná svieca