Birmovka

BIRM21: Príprava v školskom roku 2020/2021

Aktuálny kurz na prijatie sviatosti sme otvorili v októbri 2020 a predchádzalo mu stretnutie s rodičomi budúcich birmovancov. Kvôli aktuálnej pandémii sme boli nútení zmeniť harmonogram aj formu. Podľa situácie sa stretnutia birmovancov konajú online prostredníctvom videohovoru alebo fyzicky pri svätej omši pre birmovancov. V júni čaká birmovancov hodnotiaci pohovor, ktorému predchádzajú dve videokatechézy. Prípravu zavŕšime dvomi stretnutiami v septembri a slávením sviatostí zmierenia, Eucharistie a birmovania začiatkom októbra.