Birmovka


Pozývame birmovancov na stretnutie, ktoré bude 25.09.2021 o 10.00 hod.,  na ktorom bude liturgický nácvik slávenia sviatosti birmovania. Svätá spoveď pre birmovancov a ich rodinných príslušníkov bude v sobotu 02.10.2021 o 9.00 hod a samotná slávnosť sviatosti birmovania bude 03.10.2021 o 10.00 hod. Tešíme sa na vašu účasť.