Birmovka

BIRM20: Príprava v školskom roku 2019/2020

Vlastnú prípravu sme ukončili. V závislosti od nového termínu birmovky vám poskytneme informácie o bezprostrednej príprave na slávnosť birmovania.

BIRM21: Príprava v školskom roku 2020/2021

V októbri 2020 otvárame nový kurz prípravy mládeže na prijatie sviatosti birmovania. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu nie je možné v tejto chvíli zostaviť presný harmonogram, pretože prípravu musíme prispôsobovať aktuálnym podmienkam. Najnovšie informácie pre birmovancov nájdete tu
  • Stretnutia nad Evanjeliom podľa Marka. Začíname 17. októbra, stretnutia budú prebiehať online. Informácie sú uvedené v tomto článku.
  • Stretnutie pre rodičov záujmencov o birmovku. Úvodné stretnutie prebehlo 24.08. o 18:00 v kostole a zúčastnilo sa ho 23 rodičov.