Deväť prvých piatkov

Čo by ste povedali na to, keby vám niekto sľúbil, že prinesie do vašej rodiny pokoj, poteší vás vždy, keď vám bude ťažko, bude vždy pri vás, a nie je nič, čo by vám neodpustil? Presne toto a ešte oveľa viac sľubuje Ježiš každému, kto si vykoná pobožnosť deviatich prvých piatkov.

Čo to presne znamená?

Pán Ježiš sľúbil, že ak deväť mesiacov po sebe, vždy v prvý piatok mesiaca, pôjdeš na sväté prijímanie, štedro ťa obdaruje:
 • Dám ti všetky milosti, potrebné tvojmu životnému stavu.
 • Tvojej rodine udelí pokoj.
 • Poteší ťa vo všetkých protivenstvách.
 • V živote, ale hlavne pri zomieraní bude pre teba istým útočišťom.
 • Vyleje hojnosť požehnania na všetky tvoje podujatia.
 • Nech by si bol akýmkoľvek hriešnikom, v jeho Srdci nájdeš zdroj milosti a nekonečné more milosrdenstva.
 • Ak by bola tvoja duša vlažná, prebudí v tebe horlivosť.
 • Ak si horlivý človek, tvoja duša dosiahne vďaka jeho milosti veľkú dokonalosť.
 • Ježiš tiež sľubuje, že požehná dom, v ktorom bude vystavený a uctievaný obraz jeho Najsvätejšieho Srdca.
 • Kňazom sľubuje moc obrátiť aj najzatvrdlivejšie srdcia.
 • Hovorí, že mená tých, čo budú šíriť úctu k jeho Srdcu, budú zapísané v jeho Srdci a nebudú z neho nikdy vymazané.
 • Ale najlepší je posledný prísľub. Pán Ježiš hovorí: "Všetkým, ktorí pristúpia k svätému prijímaniu na prvý piatok počas deviatich mesiacov nepretržite po sebe, sľubujem milosť, že nezomrú bez mojej milosti, ani bez prijatia sviatostí. Moje Srdce im bude bezpečným útočišťom v posledných chvíľach života."
Všetko toto prisľúbil Ježiš prostredníctvom svätej Margity Márie Alacoque (1647-1690). Ak začneš už tento mesiac, na začiatku júna 2021 pobožnosť ukončíš. Stačí prísť na svätú omšu a sväté prijímanie v piatok 2.10., 4.11., 4.12., 1.1., 5.2., 5.3., 2.4., 7.5. a 4.6. a je to :-) Odporúča sa sväté prijímanie a obetovať na odčinenie hriechov, ktoré zraňujú Srdce Ježišovo. Napríklad modlitbou, ktorú uvádzame nižšie. A samozrejme svätá spoveď krátko pred tým, obetovaná na odčinenie hriechov, ktoré zraňujú Božské Srdce Ježišovo. Ak prerušíš deväťmesačnú pobožnosť, je lepšie začať ju odznova. No a pretože sme slabí ľudia a nemáme istotu, či sme podmienky naozaj verne zachovali, môžeme si ju pobožnosť vykonať aj viackrát v živote. Napríklad so svojimi deťmi či vnúčatami.

Niečo pre prvoprijímajúcich

Deväť prvých piatkov je vzácny dar. Zvlášť povzbudzujeme rodičov a starých rodičov našich štvrtákov, aby im ho pomohli získať tým, že ich budú privádzať k pravidelnej spovedi a prvopiatkovému svätému prijímaniu.
Pre deti máme aj malú súťaž. V balíčku darčekov z prvého svätého prijímania dostali aj kalendárik, do ktorého si môžu zaznačiť každé sväté prijímanie na prvý piatok. V júni odmeníme tých, ktorí pobožnosť úspešne ukončia. Určite si pamätáte ich tablo zo slávnosti prvého svätého prijímania. Každý má na ňom srdiečko so svojím menom. Kto pobožnosť ukončí, môže si svoje srdiečko zobrať na pamiatku.

Modlitba k Božskému Srdcu na prvý piatok v mesiaci

Božský Spasiteľ, na Tvoju žiadosť sa dnes – na prvý piatok mesiaca – skláňame k Tvojim nohám. S hlbokou úctou a poklonou Ti obetujeme toto naše sväté prijímanie na zmierenie za našu vlažnosť a za všetky urážky, ktorými sme my alebo iní urazili Tvoje najsvätejšie Srdce v tejto vznešenej Sviatosti.

Ľ: Najsvätejšie Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami.

Obetujeme Ti toto sväté prijímanie ako zmierenie, odprosenie a náhradu za všetky krivdy a svätokrádeže, ktorými mnohí ľudia znevažujú Tvoje najsvätejšie Srdce v Oltárnej sviatosti, v tomto veľkom tajomstve Tvojej lásky.

Ľ: Najsvätejšie Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami.

Božský Spasiteľ, milostivo prijmi túto náhradu pokorných a kajúcich tvojich verných a daj, aby sa na nich hojne splnil Tvoj potešujúci prísľub. Dúfame v to pre Tvoje nesmierne milosrdenstvo a pre Tvoju všemohúcu lásku.

Ľ: Srdce Ježišovo, horiace láskou k nám, zapáľ naše srdce láskou k Tebe.

Nech nám je Tvoje Božské Srdce istým útočiskom v hodine smrti, aby sme posilnení sviatosťami kajúcne zakončili svoj život, ozdobení posväcujúcou milosťou prišli k Tebe do neba a v blaženej láske a radosti spočinuli na Tvojom Srdci. Lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Amen.

Viac o prisľúbeniach i o svätej Margite si môžete prečítať napríklad tu.