Farská ročenka 2019/2020

Malé ohliadnutie sa za uplynulým školským rokom v našej farnosti... Aký bol? Bohatý na udalosti, príjemné, dôležité, aj ťažké. Zvlášť výnimočné boli dve: Ľudové misie v našej farnosti s pátrami redemtoristami, ktoré verím priniesli veľkú milosť našej farnosti a COVID-19, pandémia, ktorá nás zrejme ovplyvní na dlhé roky.