Nedeľné zamyslenie 06.09.2020

23. nedeľa v Cezročnom období: Nesmiem mlčať, keď Boh hovorí (38.)

„Bezbožný, zomrieš!“ 
Kto je bezbožný? Ten, kto neverí v Boha?
Nie. Je to ten, ktorý prekrúca právo a zákon, ktorý hovorí falošne („na jazyku samé úlisnosti“), ktorý sa vysmieva úbohému, ktorý vystavuje na obdiv svoju zbožnosť, no doma terorizuje manželku i deti, ktorý má tvrdé srdce, keď treba dať... Poznáš bezbožných ľudí? 
Ak si teraz povedal áno, tak máš pred sebou úlohu – počúvať Boha, či ťa neposiela napomenúť ich, aby nezomreli ani oni, ale ani ty. 
Ako riešenie nášho strachu, obáv, nepočutia nám Cirkev ponúka slová žalmistu: „... kľaknime na kolená pred Pánom“ (Ž 95, 6b). Kľaknime a prosme o milosrdenstvo – pre nás, čo nevieme počúvať, priamo napomenúť bezbožného, aby sme mu zachránili život, i pre bezbožných, ktorí nie sú ochotní počuť Božiu výstrahu: „Bezbožný, zomrieš!“ (Ez 33, 8).
Ježiš v evanjeliu povedal to isté, ale už bez podmienky „keď budeš počuť z mojich úst slovo“ (Ez 33, 7): „Napomeň!“ A iste nie náhodou po týchto slovách hovorí o sile spoločnej modlitby. Lebo pre všetky tie ťažké situácie, keď vidíme zlo a hriech, no cítime sa bezmocní a slabí, potrebujeme pomoc spoločenstva, pomoc ľudí, ktorí rovnako zmýšľajú a hľadajú nielen svoju spásu, ale aj spásu, záchranu všetkých ľudí, s ktorými žijú. Preto kľaknime na kolená pred Pánom a prosme o lásku k blížnym, aby im naše mlčanie pri ich bezbožnom (hriešnom) konaní nebolo dôvodom k záhube. 
„Niekto raz uvidel Cigáňa mrieť. Pýtal sa: ‚Budeš ty Ježiša zrieť?‘
‚Kto je to?‘ bolestne Cigán zalkal. ‚Nikto mi o ňom nič nepovedal.‘
Každému vrav, všade to hlás, Ježiš že za hriešnych život svoj dal.
Nikto nech na súde nežaluje, že si mu o ňom nič nepovedal.“
Slová tejto dávnej piesne mi často chodia po mysli. Sú pre mňa výčitkou, ale aj povzbudením nemlčať. 
„Bože, Otec náš, kľačím pred tebou a prosím o schopnosť napomínať tých, čo konajú bezbožne. O schopnosť počuť tvoje naliehanie na moje hovorenie a poslúchnuť ťa. A ak by som konal bezbožne ja, pošli mi ľudí, ktorí ma napomenú. Nech si vtedy nezatvrdzujem srdce. Amen.“