Nedeľné zamyslenie: 20.09.2020

25. nedeľa v Cezročnom období: Dosiahnuť cieľ (44.)

Boha možno nájsť (Iz 55, 6). Boh je blízky všetkým, čo ho vzývajú (Ž 145, 18). Žiť s Kristom je cestou i cieľom života (Flp 1, 21. 23). 

Ak si tieto myšlienky osvojíme, ak ich budeme uskutočňovať, tak v dnešnom evanjeliu objavíme veľkosť Božieho srdca: „Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe“ (Mt 20, 14). To nás môže priviesť k tomu, že Božie myšlienky sa stanú našimi myšlienkami a Božie cesty našimi cestami. Lebo budeme mať Boha v sebe!

Ozaj, vieš, že Boh v tebe prebýva? Od krstu. Záleží len od teba, či je v tebe Pánom, alebo väzňom. Ako to zistíš? Pozri sa na svoje zmýšľanie. Hľadáš Boha? Je to pre teba najdôležitejšia úloha? Vzývaš ho, voláš k nemu vo dne i v noci? Je tvoj život zameraný na Krista?

Cieľom života kresťana je zjednotenie s Bohom. Nielen raz vo večnosti, ale už tu. No na to, aby sa to mohlo diať, je potrebné, aby tento cieľ bol našou prioritou. Pri každom našom konaní. Aj tom najvšednejšom. Pri umývaní riadu, pri cestovaní, pri opatere detí či starých rodičov... 

Nie je to v našich silách. Ale ak Boh v nás prebýva, on toto dielo uskutoční. Len sa mu dajme k dispozícii (toto je v našich silách). Aktívne odmietajme všetko v sebe, čo tomuto cieľu odporuje. A vnímajme, že Boh je v nás. Verme. Hoci nás city, okolnosti, svet budú presviedčať, že Boh je ďaleko, že Boh sa nestará, dokonca že nie je. 

Vyznávajme: „Bože, verím, že si dobrý a že si so mnou. Že od krstu žiješ vo mne. Odpusť mi, že som ťa často v sebe uväznil svojimi hriechmi. Ďakujem ti za tvoje milosrdenstvo a ustanovujem ťa, prijímam ťa za Pána svojho života. Prosím, nech sa vo mne rozvíja tvoj božský život, aby sme mohli prežívať čoraz plnšie zjednotenie. V mene Ježiša Krista. Amen.“