Oznamy 20.09.2020


Ďakujeme: Do zbierky na Boží hrob prispela naša farnosť sumou 950€. Veriaci zo skupiny č. 10 podporili farnosť sumou 100€. Vďaka tiež za upratovanie a výzdobu kostola. Veriaci na Kudlove sa postarali o dôstojné slávenie hodov v Kaplnke Povýšenia svätého kríža.

Zbierka na seminár: Dnes je po svätých omšiach zbierka na seminár. Vopred vďaka za vašu štedrosť.

Miništranti: Popoludní pozývame miništrantov na futbal. Zraz o 14:00 pri kostole.

Misijné združenie: Misijné združenie Ducha Svätého pozýva na spoločnú modlitbu v pondelok po svätej omši v kostole.

Oprava múru: V utorok začnú práce na rekonštrukcii múru pred kostolom. Prosíme ochotných mužov o pomoc pri odstraňovaní starého betónového oplotenia. Stačí prísť o pol deviatej a robota sa určite nájde. Dobrovoľníkov budeme potrebovať aj na ďalšie dni. Vopred vďaka za vašu ochotu.

Upratovanie kostola: V sobotu prosíme o upratovanie kostola veriacich zo skupiny č. 11. (za mostom, za Kocurami, u Gamrota, Bory). Vo štvrtok po večernej svätej omši vás pozývame na modlitbu za obyvateľov týchto pľacov.

Birmovanci: V sobotu dopoludnia pozývame našich birmovancov na poslednú katechézu v rámci ich prípravy. Stretnutie bude v kostole, prvá skupina o 09:00, druhá o 10:30. Podrobnejšie informácie sú zverejnené na farskej stránke.

Poďakovanie za úrodu: Budúcu nedeľu budeme pri svätej omši sláviť poďakovanie za úrodu. Aj keď je tento rok úroda slabšia a výstava ovocia a zeleniny nebude, patrí sa, aby sme boli vďační Pánovi za požehnanie.

Prvé sväté prijímanie: Od októbra začneme nový kurz prípravy detí na svätú spoveď a prijatie Eucharistie. V týždni pošleme rodičom tretiakov z našich škôl prostredníctvom detí list s informáciami o priebehu projektu.

Protipandemické opatrenia: V rámci protipandemických opatrení vznikol tzv. semafor pre farnosti. Zatiaľ sme v zelenej zóne, a to znamená, že zostávame pri aktuálnych opatreniach. Postup v prípade zhoršenia situácie je podrobne popísaný na farskej stránke. Birmovku budeme sláviť v dohodnutom termíne.

Stojany na časopisy: V zadnej časti kostola máme dva stojany na časopisy. Prosíme, aby ste na nich, ani na iných miestach v kostole, nenechávali svoje knihy, časopisy, letáky či šeky. Ak sa chcete s niekým podeliť o dobré čítanie, urobte to prosím osobne. Ak už nemáte pre starú knihu, časopis  alebo šek upotrebenie, ich miesto je separovanom zbere. Nepoužiteľnú knihu Svätého písma alebo požehnanú modlitebnú knižku spáľte.