Oznamy 27.09.2020 - aktualizácia


Aktuálne obmedzenia: Od prvého októbra vstupujú do platnosti nové obmedzenia pre hromadné akcie, vrátanie slávenia svätých omší. Počet účastníkov je stanovený na maximálne 50, nerozhoduje, či sa akcia koná vonku, alebo v interiéry. Preto zavádzame nasledovný model pastoračnej služby:
 • Prihlasovanie na svätú omšu. Od štvrtku môže byť na svätej omši, pohrebe, sobáši a podobne, najviac 50 osôb, vrátane kňaza, miništrantov, kostolníka a podobne. Na svätú omšu sa treba prihlásiť cez farskú stránku www.farnostskalite.sk.
 • Svätá omša pre seniorov. Obnovíme svätú omšu pre seniorov. Veriacim nad 65 rokov pred odporúčame, aby radšej zostali doma a svätú omšu sledovali prostredníctvom médií. Pre tých, ktorí predsa len prídu, sme vyhradili svätú omšu v nedeľu o 11:30.
 • Vstup do kostola je voľný štvrť hodinu pred omšou. Ak idete na spoveď, príďte samozrejme skôr. Počas dňa je kostol otvorený ako zvyčajne.
 • Priamy prenos zo svätej omše. Obnovujeme aj streamovanie nedeľnej svätej omše o 10:00. Viac informácií nájdete na farskej stránke. 
 • Spovedáme. Sviatosť zmierenia vysluhujeme hodinu pred svätou omšou (štvrtok a piatok ráno), v piatok popoludní od 15:00, v sobotu pol hodinu. V ďalšom týždni ako zvyčajne, pol hodinu pred omšou. Podľa počasia spovedáme vonku pri kostole, alebo v kostole.
 • Spovedanie chorých. Chorých a nevládnych v tomto týždni spovedať nebudeme.
 • Príprava na sviatosti (krst, sobáš, birmovka, prijímanie) a slávenie krstu budú zatiaľ prebiehať v upravenom režime, informácie budú zverejnené na www.farnostskalite.sk.
 • Dišpenz. Otcovia biskupi udelia veriacim, ktorí sa nemôžu zúčastniť na svätej omši, dišpenz od povinnosti slávenia.
Birmovka: Slávenie birmovania 04.10.2020 je v našej farnosti zrušené. Birmovku presunieme na neskorší termín, o podrobnostiach budeme všetkých včas informovať. Prosím birmovancov, ich rodiny a všetkých, ktorí sa na slávnosť intenzívne pripravovali a tešili, o trpezlivosť a pochopenie.

* * *

Ďakujeme: 

 • Do zbierky na seminár prispela naša farnosť sumou 1110€. 
 • Vďaka ochotným mužom za pomoc pri rekonštrukcii oplotenia pred kostolom, pomoc potrebujeme aj v budúcom týždni.
 • Ďakujeme veriacim zo skupiny č. 11 za sobotňajšie upratovanie a milodar 100€.
 • Veľká vďaka patrí aj veriacim, ktorí po všetkých svätých omšiach dezinfikujú priestory kostola.
 • Srdečná vďaka záhradkárom a dobrovoľníčke za výzdobu kostola a prípravu poďakovania za úrodu.

Kalendáriky: Po svätej omši si môžu deti prísť zobrať pred oltár kalendárik a nálepku. Tretiaci už kalendáriky majú.

Prvý piatok: V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Zvlášť pozývame na svätú spoveď a svätú omšu v piatok našich štvrtákov. Medzi darčekmi, ktoré dostali pri prvom svätom prijímaní je aj kalendárik, do ktorého si môžu poznačiť dátum svätého prijímania na prvý piatok. Pripomíname, že veriaci, ktorí idú na sväté prijímanie na prvý piatok neprerušene deväť mesiacov po sebe, získavajú vzácne milosti. Viac o prisľúbeniach nájdete na farskej stránke.

Birmovanci: Budúcu nedeľu budeme sláviť sviatosť birmovania. Birmovať príde generálny vikár Mons. Marek Hriadel. 

 • Vo štvrtok pozývame na adoráciu za birmovancov, po svätej omši, cca. o 18:00.
 • V sobotu o 09:00 bude v kostole nácvik na birmovku a spoveď pre birmovancov, po ktorej si prevezmú birmovné lístky. Prosíme, aby sviatosť zmierenia prijali aj všetci birmovní rodičia a k spovedi povzbudzujeme aj rodiny birmovancov. Využite príležitosti počas týždňa (každý deň hodinu pred omšou, v piatok už od 15:00), prípadne v sobotu dopoludnia.
 • Birmovka bude pri svätej omši o 11:30. Väčšina miest na sedenie bude vyhradená pre birmovancov a birmovných rodičov, ostatné pre rodičov birmovancov. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu prosíme, aby ostatní príbuzní prišli na svätú omšu v inom čase.
 • Birmovancov a ich rodiny prosíme o zabezpečenie upratovania a výzdoby kostola.

Modlitba posvätného ruženca: V októbri vás zvlášť pozývame na modlitbu posvätného ruženca v rodinách, aj pred svätou omšou. Pre rodičov a starých rodičov to môže byť aj dobrá príležitosť, aby priviedli svoje deti a vnúčatá na svätú omšu aj v týždni. 

BHD: Spoločenstvo Ladislava Hanusa srdečne pozýva na kresťansko-akademický festival Bratislavské Hanusove Dni, ktorý sa koná už od 25. septembra do 2. októbra. Podujatia vysielajú aj naživo prostredníctvom internetu. Cez internetovú stránku bhd.sk sa môžete zúčastniť diskusie o ochrane života, ktorej sa zúčastní Vladyka Cyril Vasiľ alebo prednášky o šírení kresťanstva medzi neveriacimi od Sophie Kuby.

TKK ZA: Inštitút Communio pozýva na Týždeň kresťanskej kultúry s témou Rešpektovať a prekračovať hranice. Viaceré podujatia budú dostupné online cez stránku tkkza.sk, napríklad rozhovor s  košickým arcibiskupom Cyrilom Vasiľom alebo generálnym biskupom evanjelickej cirkvi Ivanom Eľkom.

Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU I. s témou PRIJATIE a ODPUSTENIE sa uskutoční 23.-25. októbra 2020 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Obnova je určená pre rozvedených, ktorí žijú po rozvode sami. Je možné vziať so sebou aj deti, o ktoré sa postarajú animátori. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je na internetovej stránke rodinkovo.sk.