PSP: Úvodné stretnutie s rodičmi tretiakov 10/2020

Upozornenie: V dôsledku sprísňovania opatrení sa mení čas stredňajšieho stretnutia, obidve stretnutia začínajú o 18:30. Vzhľadom na limit 50 osôb prosíme, aby ste nás včas informovali, ak chcete využiť termín druhej skupiny. Stretnutia budú v kostole, a pretože si vážime zdravie ostatných, rúška, dezinfekcia a šachovnicové sedenie sú samozrejmosťou.

***

Od októbra začneme nový kurz prípravy detí na svätú spoveď a prijatie Eucharistie. Koncom septembra sme rodičom tretiakov z našich škôl prostredníctvom detí poslali list s informáciami o priebehu projektu.

List pre rodičov

Milí rodičia tretiakov,

ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste prejavili našej Cirkvi a farnosti tým, že ste svoje dieťa prihlásili na vyučovanie náboženstva alebo náboženskej výchovy. Chápeme to ako prejav túžby, aby dieťa dostalo plnohodnotné vzdelanie a kvalitnú kresťanskú výchovu. Výchova detí je v prvom rade Vaším právom i úlohou a učitelia, katechéti ani kňazi vás v nej nemôžu nahradiť. Chceme Vám však ponúkať pomocnú ruku.

Tento školský rok je pre tretiakov mimoriadny, lebo v jeho závere mnohých z nich čakajú  slávnosti, spojené s prvou spoveďou a svätým prijímaním. Je to čas intenzívnejšej prípravy, ktorej súčasťou je i katechéza vo farnosti a vo vlastnej rodine. Ak sa chcete oboznámiť s formou prípravy v našej farnosti, pozývame Vás na prvé stretnutie:

  • v pondelok 05.10. o 18:30 pre rodičov žiakov 3.A a 3.B z CZŠ a
  • v stredu 07.10. o 18:30 pre rodičov žiakov 3.A triedy zo ZŠsMŠ Skalité Kudlov.

Stretnutia sa uskutočnia v Kostole sv. Jána Krstiteľa v Skalitom. Prvé stretnutie je určené len pre rodičov. V prípade, že ani sa jeden z vás nebude môcť zúčastniť, využite termín druhej skupiny alebo si dohodnite náhradné stretnutie emailom na skalite@fara.sk. Celkovo plánujeme počas prípravy ďalších 6 stretnutí so samostatným programom pre rodičov a deti. Projekt je popísaný na stránke www.farnostskalite.sk v časti Prvé sväté prijímanie.

V prílohe zasielame prihlášku a dotazník (stiahnuť). V prípade záujmu o prípravný kurz, odovzdáte vyplnené tlačivo spolu s dotazníkom osobne na záver spomínaného stretnutia. Pripájame aj malý darček pre Vaše dieťa – kalendárik Malý misionár. Každú nedeľu dostanú deti v našom kostole novú nálepku. Veríme, že im to pomôže získať návyk pravidelného slávenia svätej omše. Ak si želáte kalendárik aj pre ostatné vaše deti, môžete ho dostať v našom kostole v nedeľu 27.09. pri detskej svätej omši o 08:30.

Viacerých z Vás zaujíma, ako budú deti pri slávnosti oblečené. Chápeme, že chcete, aby bol deň Prvého svätého prijímania pre Vaše dieťa čo najkrajší. My si želáme to isté pre všetkých, aj pre deti z rodín, ktoré si nemôžu dovoliť znášať vysoké finančné výdavky. Preto sa nám zdá vhodné pokračovať v tradícii v našej farnosti a využiť rovnošaty pripravené na túto príležitosť. Počítame s Vaším pochopením a solidaritou.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.