Slávnosť Prvého svätého prijímania

V nedeľu 06.09.2020 pristúpia naši štvrtáci pri svätej omši o 11:30 prvý krát ku svätému prijímaniu. Pri slávnosti si v prítomnosti ostatných veriacich obnovia svoje krstné sľuby. V sobotu o 09:00 (pre niektoré deti už o 08:30) bude v kostole nácvik na slávnosť a po ňom budeme sláviť sviatosť zmierenia. Prosíme rodičov, aby pomohli svojim deťom s prípravou na svätú spoveď a na obnovenie krstných sľubov.

Materiály na stiahnutie: