Sväté prijímanie počas pandémie

Všetci sme roky zvyknutí sväté prijímanie dostávať do úst. V našej Cirkvi je tradíciou od 6. storočia. Pandémia nového koronavírusu si vynútila rozhodnutie otcov biskupov na Slovensku umožniť v rámci preventívnych opatrení v záujme ochrany zdravia aj rozdávanie svätého prijímanie aj na ruku. Ako teda správne postupovať v čase pandémie?
Nezabudnite na dezinfekciu rúk pri vstupe do kostola. Keď pri rozdávaní svätého prijímania prídete na rad, predlož pred neho obe ruky preložené cez dlane tak, že horná je ľavá a spodná pravá (ľaváci naopak). Kňaz položí hostiu do dlane, vy si ju spodnou rukou vezmete a ešte pred kňazom, stojac pred ním, vložíte do úst.
KBS dovolením podávať prijímanie do rúk nemienila a zatiaľ ani nemieni meniť zaužívanú pastoračnú prax. Biskupi ním, po porade s lekármi a epidemiológmi, urgentne odpovedali na nebezpečenstvo šírenia nového koronavírusu v snahe o to, aby sme mohli aspoň núdzovo sláviť.
Ako už bolo spomenuté v úvode, rozdávanie svätého prijímania do úst poznáme od šiesteho storočia, predtým veriaci prijímali na ruku. Na žiadosť niektorých biskupských konferencií bola vrámci liturgickej reformy v roku 1969 znovu zavedená aj možnosť prijímať sväté prijímanie na ruku v takej podobe, akú dnes s dovolením otcov biskupov praktizujeme dočasne u nás a aká je bežná už desaťročia aj v zahraničí, vrátane Vatikánu.