BIRM21: Príprava na birmovku


Aktuálny kurz na prijatie sviatosti sme otvorili v októbri 2020 a predchádzalo mu stretnutie s rodičomi budúcich birmovancov. Kvôli aktuálnej pandémii sme boli nútení zmeniť harmonogram aj formu. Podľa situácie sa stretnutia birmovancov konajú online prostredníctvom videohovoru alebo fyzicky pri svätej omši pre birmovancov. V júni čaká birmovancov hodnotiaci pohovor, ktorému predchádzajú dve videokatechézy. Prípravu zavŕšime dvomi stretnutiami v septembri a slávením sviatostí zmierenia, Eucharistie a birmovania začiatkom októbra.

Najbližšie nás čaká...

Milí birmovanci, 
pozývame vás na hodnotiace pohovory, ktoré sa uskutočnia v sobotu 19.06.2021. Začíname o 09:00 vo fare, časový rozpis vám posielame emailom. Porozprávame sa o tom, čo vás priviedlo k rozhodnutiu prijať sviatosť birmovania, aké birmovné meno a birmovného rodiča ste si vybrali a prečo. Ako prípravu na pohovor si pozrite nasledovné videokatechézy. V jednej z nich sa spomína aj vec, ktorú si potom prinesiete aj na pohovor.
 1. Ako si vybrať birmovné meno (https://youtu.be/uyJoiwWrv74)
 2. Ako si vybrať birmovného rodiča (https://youtu.be/mO9MVhXKA9E)

Harmonogram prípravného kurzu 2020/2021

 1. Marek a jeho evanjelium (17.10.2020, online. Úvod do Evanjelia podľa Marka)
 2. Kto je Ježiš a prečo je dôležitý (31.10.2020, online. Ježiš je pravý Boh, ktorý má moc zbožstviť nás a pravý človek, od ktorého sa učíme skutočnej ľudskosti)
 3. Čo pre nás Ježiš urobil (14.11.2020,  online. Ježišova verejná činnosť a jeho vykupiteľské dielo)
 4. Ježiš uzdravuje (28.11.2020, birmovanecká omša. Ježišove uzdravenia, v ktorých sa zjavuje jeho moc a láska k ľuďom. Zároveň formácia svedomia.)
 5. Slávenie zmierenia (12.12.2020, birmovanecká omša. V nadväznosti na predchádzajúcu tému o sviatosti zmierenia.)
 6. Ježiš učí v podobenstvách (09.01.2021, online. Ježišova pedagogika.)
 7. Ježiš putuje (23.01.2021, online. Ježiš sa zaujíma o každého, hľadá človeka.)
 8. Ježiš povoláva (06.02.2021, online. O povolaní ku kresťanskému životu)
 9. Ruženec ako evanjeliová modlitba (20.02.2021, online. Dôraz na Ježišove umučenie a smrť na kríži.)
 10. Ježiš nasycuje (06.03.2021, online. Zázraky rozmnoženia, ustanovenie Eucharistie.)
 11. Sviatosti (20.03.2021, online. Sviatosti okrem Eucharistie, zmierenia a birmovania.)
 12. Spoznali ho pri lámaní chleba (24.04.2021, birmovanecká omša. Slávenie svätej omše.)
 13. Zošli svojho Ducha (22.05.2021, birmovanecká omša. Turíce, zoslanie Ducha Svätého.)
 14. Ako si vybrať birmovné meno (Videokatechéza, https://youtu.be/uyJoiwWrv74)
 15. Ako si vybrať birmovného rodiča  (Videokatechéza, https://youtu.be/mO9MVhXKA9E)
 16. Aké meno a birmovného rodiča si si vybral a prečo (12.06.2021, Hodnotiaci pohovor)
 17. Zmŕtvychvstalý Ježiš nás posiela svedčiť (18.09.2021)
 18. Priebeh sviatosti birmovania (25.09.2021)
 • Spoveď pred birmovkou (02.10.2021, 09:00)
 • Slávenie birmovania (03.10.2021, 10:00)

Omše pre birmovancov

Svätú omšu pre birmovancov slávime v kostole, počet a rozdelenie závisí od aktuálnej pandemickej situácie. Zvyčajne máme sväté omše dve, v sobotu dopoludnia, o 09:00 pre skupiny 1-3 a o 10:00 pre skupiny 4-5.

Video katechézy

Skupiny: Birmovancov sme rozdelili do piatich skupín, každá bude má stretnutie v inom čase. O rozdelení sme informovovali emailom.

Stretnutia: Stretnutia budú zatiaľ 2x mesačne v sobotu dopoludnia alebo v stredu večer a potrvajú asi hodinu. Prebiehať budú online prostredníctvom aplikácie Google Meet. Birmovancom, ktorí nemôžu absolvovať stretnutie online ponúkneme individuálnu formu, samozrejme pri zachovaní všetkých aktuálnych nariadení. Birmovanci budú už na prvom stretnutí potrebovať aj pero, papier a Evanjelium podľa Marka alebo knihu Sväté písmo.

Evanjelium podľa Marka: Pre našich birmovancov sme pripravili brožúrku s textom Markovho evanjelia. Môžu si ju zobrať kedykoľvek počas dňa z nášho kostola, nájdu ju na stojane s časopismi v košíku označenom "Birmovanci".

Linky pre videohovory:
 • SO: 08:00 - https://meet.google.com/cry-qtxi-ykz (JM)
 • SO: 09:00 - http://meet.google.com/npm-gikn-wun (VŠ)
 • SO: 10:00 - https://meet.google.com/jyz-qzfh-jdp (ŠR)
 • SO: 11:00 - https://meet.google.com/cry-qtxi-ykz (LK)
 • ST: 18:00 - https://meet.google.com/cry-qtxi-ykz (LK)
 • Ako na to?

  • Birmovanci budú potrebovať:
   • počítač, tablet alebo mobil s pripojením na internet, kamerou a miktofónom (štandardná výbava všetkých novších zariadení);
   • účet Google alebo konto na Gmail.com (majú skoro všetci prihlásení);
   • výhodou sú zariadenia s OS Android a prehliadače Chrome alebo Chromium.
  • Päť minút pred stretnutím otvorí birmovanec link, ktorý je uvedený pri čase stretka (napríklad meet.google.com/wbz-pxns-gfy) a klikne na "Požiadať o pripojenie". Alebo prejde na stránku meet.google.com, zadá kód za lomkou (napríklad wbz-pxns-gfy) a klikne na "Pripojiť sa". Administrátor ho potvrdí a je to:-).
  • Už pred stretnutím je dobré vyskúšať, či všetko správne funguje. Nastavenia sú dostupné aj keď nie sú pripojení iní užívatelia. Vyskúšajte si to už teraz. V niektorých zariadeniach možno bude potrebné nainštalovať aplikáciu alebo nastaviť zvuk a mikrofón.
  • Video hovor bude funkčný až po potvrdení moderátorom. To sa stane na začiatku stretnutia (nie skôr ani neskôr, treba byť dochvíľny :-)

  V mobilnom zariadení je vyobrazenie odlišné.
  Menu nastavení otvoríte kliknutím na trojbodku v pravom hornom rohu. Po nastavení treba kliknúť na zelené tlačítko "Pripojiť sa".