Domáca katechéza pre rodiny 25.10.2020

Katechéza v rodine, 30. nedeľa v Cezročnom období

Charakteristika: Domáca bohoslužba pre rodiny s katechézou pre mladšie deti. Katechéza je odovzdávaná cez príbeh dievčatka Zuzky, ktoré rieši dilemu, či sa podelí alebo nepodelí so svojím bratom. Príbeh je vyrozprávaný pomocou vykladacích obrázkov. Deti tiež priraďujú výroky jednotlivým postavám. V druhej časti katechézy je príbeh prepojený s nedeľným evanjeliom a témou prikázania lásky. V závere je navrhnutá aktivita pre rodinu na celý týždeň.

Téma: Prikázanie lásky (Mt 22, 34-40).

Všetko potrebné nájdete na www.tvoj-strom.info.

Komentáre