Obnova manželských sľubov a domáce pobožnosti

Obnovenie manželských sľubov na Svätú rodinu

(27.12.2020)  metodika ■

Pripravte miesto: Na stôl prestrite biely obrus, naň položte kríž, sviecu, Sväté písmo a svadobnú fotografiu.
Pobožnosť môže viesť niektorý z blízkych príbuzných, či už rodičia alebo dospelé či dospievajúce deti manželov. Ak to nie je možné, manželia môžu využiť druhú formu pobožnosti.

Celý text nájdete na www.tvoj-strom.info.

Manželský kalednár
Zaujímavou pomôckou pre budovanie manželstva môže byť aj Manželský plánovací kalendár. Kalendáre prináša pre manželov interaktívnu plánovaciu zónu so samolepiacimi etiketami pre poznačenie dôležitých dátumov pre manželstvo; na každý mesiac samostatne rozpracovanú tému a povzbudzujúcu myšlienku; tipy na manželské rande a pozornosti; mnohé ďalšie podnety pre budovanie manželstva. Vznikol po takmer ročnej spolupráci viacerých manželov, ktorí vedú alebo sa zúčastňujú na programoch pre manželov a sú svedkami toho, aké dobré ovocie prináša vedomá a pravidelná práca na manželskom vzťahu.  Prezrieť a objednať si ho môžete na stránke www.manzelskykalendar.sk.

Aby sme ušetrili náklady na poštovné, môžeme kalendáre (len univerzálne bez mien manželov, cena 11€) objednať hromadne a po doručení si ich prevezmete v kostole. V záujmu prípade využite náš formulár.


Katechéza v rodine na Narodenie Pána

(25.12.2020) ■ priečinok s materiálmi  metodika ■

Charakteristika: V katechéze, ktorá je určená pre rodiny s deťmi. Deti si vytvoria postavičky pre Betlehem a s ich pomocou si pripomenú rozprávanie o narodení Pána.
Téma: Oslava Boha za dar Kristovho narodenia.

Všetko potrebné nájdete na www.tvoj-strom.info.