Odpustky pre duše v očistci


Kvôli pandémii bude tento rok možnosť získať úplné odpustky pre duše v očistci počas celého mesiaca november, a to aj bez návštevy cintorína alebo kostola. Rozhodla o tom Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka, ktorá tak vyšla v ústrety žiadostiam biskupov z mnohých oblastí sveta zasiahnutých koronavírusom.
Úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia od 1. do 8. novembra, môžu byť teda presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. 

Rovnako úplné odpustky, ktoré možno získať 2. novembra, v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých, pri návšteve chrámu alebo kaplnky, spojené s modlitbou Otče náš a Verím v Boha, môžu byť presunuté na ktorýkoľvek iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.

Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou, môžu získať odpustky na diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých. Môže to byť Liturgia hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunka Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, rozjímanie nad čítaním jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonaný skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.

Bližšie informácie ohľadom dekrétu Apoštolskej penitenciárie nájdete na stránke www.tkkbs.sk.