Oznamy 04.10.2020


Aktuálne obmedzenia: Od prvého októbra vstúpili do platnosti nové obmedzenia pre sväté omše. Počet účastníkov je stanovený na maximálne 50. Šachovnicové sedenie a rozostupy sú povinné. 

Prihlasovanie na svätú omšu: Momentálne môže byť na svätej omši, pohrebe, sobáši a podobne, najviac 50 osôb, vrátane kňaza, miništrantov, kostolníka a podobne. Na svätú omšu sa treba prihlásiť cez farskú stránku www.farnostskalite.sk. 

Svätá omša pre seniorov: Veriacim nad 65 rokov pred odporúčame, aby zostali doma a svätú omšu sledovali prostredníctvom médií. Pre seniorov sme pridali aj svätú omšu v nedeľu o 11:30. 

Svätá omša v nedeľu večer: Počnúc budúcou nedeľou bude svätá omša aj v nedeľu o 18:30. 

Vstup do kostola je voľný štvrť hodinu pred omšou: Ak idete na spoveď, príďte samozrejme skôr. Počas dňa je kostol otvorený ako zvyčajne. 

Priamy prenos zo svätej omše: Svätá omša v nedeľu o 10:00 bude streamovaná cez internet. Viac informácií nájdete na farskej stránke. 

Slávenie krstu: Krstiť budeme v plánovaných termínoch, najbližšie budúcu nedeľu, o 12:30 v kostole. Krstná náuka bude v piatok o 18:15 v kostole. 

Dišpenz: Otcovia biskupi udeľujú veriacim, ktorí sa nemôžu zúčastniť na svätej omši, dišpenz od povinnosti slávenia. 

Prvonedeľná adorácia: Prvonedeľná adorácia, ani stretnutie ruženčiarov dnes nebudú.

Príprava na prvé sväté prijímanie: Stretnutia rodičov prvoprijímajúcich budú pondelok a stredu o 18:30 v kostole (upozorňujeme na zmenu času oproti tomu, ako bolo uvedené v liste).

Upratovanie a dezinfekcia kostola: Ďakujeme ochotným veriacim za pravidelnú dezinfekciu priestorov kostola, aj za včerajšie upratovanie. V tomto týždni prosíme o upratovanie veriacich zo skupiny č. 12 (u Chabiniaka, u Serafína, u Kocurka, u Francoka).

COVID-24x7: Naši biskupi nás prosia, aby sme, vedení hodnotami evanjelia boli teraz príkladom jednoty, trpezlivosti a pokoja. Na tento úmysel môžete obetovať hodinu modlitby zo svojho týždňa, v ten deň, v tom čase, a tým spôsobom, ktorý vám najlepšie vyhovuje. Viac informácií aj s námetom na modlitbu a prihlasovaním nájdete na našej farskej stránke. 

Časopisy a nálepky: Na stojanoch v zadnej časti kostola nájdete časopisy Naša Žilinská diecéza, Rebrík či Slovo medzi nami, nedeľné zamyslenia, a pre deti nálepky do kalendárika Malý misionár.

Ruženec v rodinách: Na farskej stránke nájdete námety pre modlitbu ruženca s deťmi.