Birmovka 05.12.2020

Z rozhodnutia diecézneho biskupa budeme začiatkom decembra v našej farnosti sláviť sviatosť birmovania. Otec biskup Tomáš vyslúži v sobotu 05.12.2020 o 10:30 sviatosť birmovania našim mladým bratom a sestrám, ktorí už zavŕšili prípravný kurz. Vzhľadom na náročnú situáciu v našej krajine musíme s pokojom prijať aj obmedzenia, ktoré sa dotknú bezprostrednej prípravy i slávenia samotného. Ďakujem za pochopenie.

Bezprostredná príprava

 • Sviatosť zmierenia. Svätá spoveď pre birmovancov bude vo štvrtok 03.12. o 16:20 v našom kostole. Prosíme birmovancov, aby sa na prijatie sviatosti zmierenia dôkladne pripravili. Môžu im napomôcť aj tieto materiály. Spoveď bude v tomto čase vyhradená len pre birmovancov.
 • Birmovné lístky. Po spovedi si birmovanci prevezmú birmovné lístky, skontrolujú údaje a prípadné zmeny nahlásia na záver nácviku.
 • Birmovanecká omša. Po spovedi bude nasledovať svätá omša, pri ktorej zhrnieme podstatné body našej prípravy. 
 • Nácvik. Po omši pokračujeme krátkym nácvikom na slávnosť.
 • Spoveď birmovných rodičov. Birmovní rodičia môžu prijať sviatosť zmierenia kedykoľvek, jeden kňaz im bude k dispozícii aj počas svätej omše a nácviku birmovancov. Nácviku sa zúčastniť nemusia.
 • Spoveď ostatných príbuzných. Rodičov a príbuzných našich birmovacov prosíme, aby na prijatie sviatosti zmierenia využili iné termíny. Spovedať budeme každý deň minimálne hodinu pred svätou omšou. Na spoveď sa momentálne netreba prihlasovať.
 • Príprava v rodine. Pre birmovacov a ich rodiny sme pripravili texty na domácu pobožnosť. Navrhujeme vám v piatok zachovať, podľa odporúčania otcov biskupov, prísny pôst, ktorý zavŕšite spomenutou pobožnosťou v piatok večer. 

Slávenie birmovania

 • Birmovanci a birmovní rodičia zaujmú vyhradené miesta v kostole najneskôr o 10:15. Prosíme, aby si pri vstupe každý dezinfikoval ruky. Vstup do kostola a účasť na slávení sú možné len s rúškom. Pri svätej omši vynecháme gesto pokoja a Eucharistiu budeme podávať na ruku. Nevstupujte do chrámu, ak vám bola nariadená karanténa alebo máte niektorý z príznakov ochorenia COVID-19. V kostole je chladnejšie, myslite na to prosím pri výbere oblečenia.
 • Kapacita kostola. Kvôli aktuálnym obmedzeniam je kapacita nášho kostola obmedzená na 140 miest, vrátane chórusu. Je nám veľmi ľúto, ale slávenia sa budú môcť zúčastniť okrem birmovancov a birmovných rodičov (100 osôb) len tí, ktorých prítomnosť je nevyhnutná.
 • Priamy prenos. Zo slávnosti bude zabezpečený priamy prenos https://youtu.be/W4OOQa5HAzw.

Časté otázky a odpovede

 • Birmovný rodič je v karanténe, zahraničí, nemôže prísť a podobne. Žiaľ neexistuje niečo ako "zastupujúci" birmovný rodič. Ak sa nemôže zúčastniť, vyberte si prosím iného, alebo požiadajte o odloženie birmovania. Zmenu birmovného rodiča treba nahlásiť najneskôr v stredu.
 • Birmovanec je v karanténe, nemôže sa dostaviť, bojí sa ohrozenia svojich blízkych a podobne. Predpokladáme, že niekoľko našich mladých nebude môcť teraz prijať sviatosť birmovania. Ak je to váš prípad, dajte nám prosím vedieť a do stredy požiadajte o odloženie birmovky. Podľa toho, koľkých birmovancov sa to bude týkať budeme hľadať optimálne riešenie.
 • Preukazovanie sa negatívnym testom pri vstupe do kostola nie je momentálne podmienkou. Upozorňujeme však na zmenený režim na hraniciach pre tých, ktorí prichádzajú na Slovensko.

J. Možiešik