PSP: Ježiš uzdravuje 11/2020

V októbri sme začali nový kurz prípravy detí na prvú svätú spoveď a prijímanie. Žiaľ kvôli pandémii COVID-19 nemôže príprava prebiehať tak, ako sme zvyknutí v posledných rokoch. O to vďačnejší sme za každú príležitosť na stretnutie. Aktuálne obmedzenia nám umožňujú sláviť svätú omšu. Preto pozývame naši tretiakov a ich rodiny na Eucharistické stretnutie s témou Ježiš uzdravuje.

Pozvánka pre rodičov

Milí rodičia tretiakov,

príprava Vašich detí na vstup do kresťanského života pokračuje. Chcem Vás aj týmto listom pozvať na ďalšie z našich stretnutí. Téma pre deti i pre rodičov je tentoraz spoločná: Ježiš nás uzdravuje. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu nemôže naša príprava prebiehať zaužívaným spôsobom, preto našu tému preberieme s deťmi i rodičmi pri svätej omši v našom kostole. Omša bude vyhradená výlučne pre rodičov a deti, aby sme eliminovali možnosti šírenia ochorenia. 
  • Pondelok 23. novembra:
    • 17:00 - 3A CZŠ Skalité a
    • 18:15 - 3B CZŠ Skalité.
  • Streda 25. novembra:
    • 18:15 - 3A ZŠsMŠ Skalité Kudlov.
Prosíme, aby ste pri svätej omši dbali na všetky platné opatrenia: vstup do kostola len s rúškom, dezinfekcia rúk pri príchode, dodržiavanie bezpečného odstupu a šachovnicové sedenie. V prípade, že máte vy alebo dieťa niektorý z príznakov respiračného ochorenia, alebo je vaša rodina v izolácii, zostaňte prosím doma.

Pevne verím, že aj napriek svojim rodinným a pracovným povinnostiam si nájdete čas na slávenie svätej omše. V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť, dajte  nám o tom včas vedieť. Ak vás bude viac, dohodneme sa na alternatívnom riešení.

Tešíme sa na spoločný čas.