Nedeľné zamyslenie: 20.12.2020

Od Prvej adventnej nedele vám budeme prinášať nové zamyslenia, tentoraz z cyklu Listy Božím domácim (pozri Mt 10, 24).

4. Koľko možností! (Štvrtá adventná nedeľa)

S akou istotou pristupoval Dávid k rozhodnutiu postaviť chrám svojmu Bohu! Aj prorok, ktorému to oznámil, s ním súhlasil, dokonca mu povedal: „Choď a rob všetko, čo ti vnuká srdce, Pán je s tebou.“ A predsa bola Božia cesta úplne iná.

Poznáš princíp hľadania Božej vôle otváraním dverí? Je to akoby sme sa niekedy ocitli v miestnosti plnej dverí. Nemáme potuchy, ktorými máme vyjsť, čo nás za nimi čaká. Jediným riešením je jedny dvere si vybrať a skúsiť, či sú otvorené. Ak áno, prejdeme nimi a konáme dielo, ktoré tam je pripravené. Ak nie, skúsime iné dvere. Nikdy ich však neotvárame násilím ani nikdy nerezignujeme, keď natrafíme na dvere zamknuté. Niekedy niektorí ľudia totiž v takom prípade sedia na prahu zatvorených dverí a rumázgajú. V tom lepšom prípade. V horšom nadávajú či uadnú do depresie...

Myslíš, že Dávidovi bolo jedno, že Boh mu zavrel vysnívané dvere? Nie, ale uveril tomu, čo mu Boh skrze proroka povedal – že má pre neho pripravené niečo lepšie. 

V istom zmysle aj my teraz sme akoby v miestnosti s viacerými dverami. Rozdiel je len v tom, že dvere nám otvorí niekto iný. Avšak bez ohľadu na to, čo za nimi bude – ďalšie obmedzenie účasti na bohoslužbách či úplný zákaz verejných svätých omší –, môžeme si byť istí, že keď danými dverami prejdeme a budeme konať to, čo nám daná situácia umožní, aj nám Pán bude budovať dom. 

Môžeme denne čítať Sväté písmo, môžeme v noci vstávať na modlitbu a zvelebovať Boha, môžeme ísť k najbližšiemu osamotenému susedovi a ponúknuť mu dennodennú starostlivosť, kým nepominú obmedzenia, môžeme obtelefonovať všetkých známych a rodinu a s každým sa povzbudzujúco porozprávať (možno aj o zmysle sviatku narodenia Pána), môžeme napísať krásny vianočný pozdrav na každú e-mailovú adresu, ktorá sa nachádza v našom adresári (nie hromadný, nejakú básničku, ale osobný, vychádzajúci zo srdca). Môžeme urobiť veľa dobrých vecí, na ktoré inokedy nemáme čas. Možno práve to budú najkrajšie vianočné darčeky. 

Pri ich dávaní nezabudnite na to, že darčeky na Vianoce si dávame ako znak radosti z narodenia Vykupiteľa. Môžeme si ich dávať aj inokedy, ale teraz je to kvôli Ježišovi. Tak dostávajú hlbší zmysel a vytvárajú radosť a pevnejšie vzťahy...