Požehnané Vianoce

 
Viackrát som v poslednej dobe povedal, že tohtoročné Vianoce budú také, aké sme ešte nezažili. Myslel som tým na pandémiu, neviditeľné ohrozenie, ktoré číha z každej strany, na obmedzenia, obavy, hnev, vyčerpanie.., proste všetko, čo sa skrýva pod skratkou COVID-19.

Teraz si pre nás všetkých želám, aby tohtoročné Vianoce skutočne boli také, aké sme ešte nezažili. Nech sú začiatkom pandémie láskavosti a nežnej pozornosti voči druhým a časom intenzívneho učenia sa ľudskosti od toho, ktorý sa stal človekom. Aby sme sa stali Božími deťmi.

Všemohúci Otče, ty si podivuhodne stvoril človeka a ešte podivuhodnejšie si ho vykúpil; prosíme ťa, daj nám účasť na božskom živote svojho Syna, ktorý prijal našu ľudskú prirodzenosť. Lebo on žije a kraľuje na veky vekov. Amen.


J. Možiešik & Š. Richtárik