Sviatočné zamyslenie: 25.12.2020

5. Oslava (slávnosť Narodenia Pána)

Znova a znova si pozerám liturgické texty slávnosti Narodenia Pána a pokúšam sa aspoň trochu vnímať duchovné bohatstvo tohto dňa. Cirkev pre túto slávnosť pripravila štyri liturgické formuláre s rôznymi biblickými čítaniami. Vigília, Vo svätej noci, Na úsvite, Počas dňa – tak sa nazývajú jednotlivé možnosti slávenia svätej omše. Sú dôkazom významu tohto dňa – Boží Syn sa stal človekom, aby splnil prisľúbenia dané jeho Otcom.

Línia textov z Knihy proroka Izaiáša prináša tému plesania a radosti. Stáročia pred Ježišovým narodením prorok vyzýva k jasotu, lebo Boh určite splní to, čo sľúbil: „Dieťa sa nám narodilo. Už ťa nebudú volať Osamelá. Budeš žiarivou korunou. Plesajte, rozvaliny Jeruzalema. Teba budú nazývať Vytúžená. Všetky končiny zeme uvidia spásu nášho Boha.“

Žalm vo vigílii hovorí o prísľube danom Dávidovi, no ďalšie tri patria medzi tzv. kráľovské žalmy, ktoré sú oslavou prichádzajúceho Božieho kráľovstva. Spev, plesanie, jasot, tlieskanie, hukot – to všetko volá človeka, aby sa pripojil k oslave, ktorú prežíva celé Božie stvorenie. Prečo? Lebo „uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha“.

Výber druhých čítaní z Nového zákona začína „opatrne“ – Pavol v Skutkoch apoštolov pripomína Jána Krstiteľa, ktorý ohlasuje, že po ňom prichádza niekto väčší. A potom v Liste Títovi to naplno rozbalí – „zjavila sa Božia milosť, zjavila sa dobrota Boha“. Sme spasení. A text z Listu Hebrejom už „len“ dodáva vysvetlenie, že ten, ktorý nás „očistil od hriechov“, je Boží Syn.

Evanjeliá nás celkom stroho sprevádzajú opisom Ježišovho narodenia. Len Ján namiesto opisu pozemského príbehu hovorí o celosvetovej udalosti – lebo prišiel k nám ten, „skrze ktorého povstalo všetko“. 

Slávime jedinečnú celovesmírnu udalosť – Boh sa stal človekom. Dajme si na oslave záležať. Možno zavretí vo svojich príbytkoch, obmedzení v pohybe, ale srdcom tam, kde máme byť – s Ježišom. 

V množstve času, ktorý nám obmedzenia počas týchto dní poskytujú, si zoberme čítania tejto slávnosti a čítajme si ich možno po skupinách, ako to tu píšem. Nechajme ich na seba pôsobiť – prežívajme Izaiášovo nadšenie, plesanie žalmistu, Pavlovu istotu, strohú veľkosť opisu evanjelistov. A na záver hymnus Jánovho prológu: „Na počiatku bolo Slovo... Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou.“

Želám ti hlboké prežívanie radosti zo spásy. Lebo „Kristus sa narodil. Oslavujme ho“!

Súradnice liturgických čítaní na štyri omše slávnosti Narodenia Pána:

  • Prvé čítania: Iz 62, 1 – 5; Iz 9, 1 – 3. 5 – 6; Iz 62, 11 – 12; Iz 52, 7 – 10
  • Žalmy: Ž 89, 4 – 5. 16 – 17. 27. 29; Ž 96, 1 – 3. 11 – 13; Ž 97, 1. 6. 11 – 12; Ž 98, 1 – 6
  • Druhé čítania: Sk 13, 16 – 17. 22 – 25; Tít 2, 11 – 14; Tít 3, 4 – 7; Hebr 1, 1 – 6
  • Evanjeliá: Mt 1, 1 – 25; Lk 2, 1 – 14; Lk 2, 15 – 20; Jn 1, 1 – 18