Farský biblický kvíz 2021

V novom roku 2021 máme možnosť zapojiť sa do novej súťaže, ktorou je farský biblický kvíz :-)

Informácie: Táto aktivita prebieha každý mesiac. Obsahom kvízu sú otázky, týkajúce sa biblických čítaní, ktoré máme možnosť počuť počas 2. nedeľnej svätej omše v každom mesiaci. Pred spustením nového kola kvízu vyžrebujeme jedného výhercu, ktorý získa aj nejakú cenu. Ten, kto sa zapojí do kvízu každý mesiac, bude zaradený do žrebovania aj o hlavnú výhru, ktorou bude Víkendový pobyt v Rodinkove pre celú rodinu.
Kvíz na apríl a začiatok mája je už spustený, nech sa páči:Marcový kvíz

Kvíz za mesiac marec má už svojho víťaza. Víťaz bude kontaktovaný emailom. Prezradíme len toľko, že je to slečna z našej farnosti a má krstné meno Barbora. Ďalšie kolo kvízu je už spustené 09.04.2021

Ponúkame Vám niekoľko modlitieb, ktoré nám zaslali účastníci kvízu. Nech sú povzbudením pre nás všetkých.

 • ,,Pane, ďakujem za to, že som sa dnes ráno zobudila, som zdravá, dýcham, mám okolo seba milujúcu rodinu, mám čo jesť ....ďakujem, že sa o mňa stále staráš. Amen"
 • "Ďakujem Ti, Pane, za všetko to dobré, čo sa mi deje, aj keď to často ani poriadne nevnímam. Ďakujem Ti za každé ďalšie ráno, za moju rodinu, mojich blízkych, za to, že máme kde bývať, čo jesť a z čoho žiť. Ďakujem Ti za zdravie. Ďakujem Ti za Tvoju lásku a Tvoje milosrdenstvo Pane. Amen"
 • "Drahý Ježišu, ďakujem Ti, že si za mňa umrel na kríži.  Ďakujem Ti, že aj v tomto covidovom čase mi nič nechýba. Ďakujem Ti, že sme všetci zdraví. Ďakujeme Ti za všetko, čo sme dostali a máme.  Amen"
 • "Vďaka Ti Pane za každý deň, ktorý si nám dal. Za všetko čo nám dávaš - zdravie, silu, vieru. Za celú rodinu, priateľov, známych, susedov ... Amen"
 • "Ďakujem, Pane, že nám stále odpúšťaš, aj keď si to nezaslúžime. Ďakujem, Pane, že si dokázal obetovať  tak veľa, vlastného syna, pre nás nenapraviteľných, ale milujúcich. Amen"

Februárový kvíz

Kvíz na mesiac február má už svojho víťaza. Víťaz bude kontaktovaný emailom. Prezradíme len toľko, že je to mladý muž z našej farnosti a má krstné meno Stanislav. Ďalšie kolo kvízu spustíme v nedeľu 14.03.2021

Ponúkame Vám niekoľko modlitieb, ktoré nám zaslali účastníci kvízu. Nech sú povzbudením pre nás všetkých.

 • ,,Chválim ťa, Ocko, že mi neustále odpúšťaš hriechy, stojíš pri mne , dvíhaš ma, keď nevládzem a neustále mi dávaš silu nevzdávať sa a kráčať. Ďakujem ti za rodinu, za farnosť a spoločenstvo."   
 • ,,Ježišu, prosím, odpusť mi moje previnenia a pomáhaj mi polepšiť sa."                      
 • ,,Ježiško, odpusť mi hriechy."                        
 • ,,Pane, v tejto chvíli nemôžem, neviem prijať sviatosť zmierenia a nie len kvôli pandémii. Veľmi ľutujem že Ti ubližujem svojimi hriechmi, prosím Ťa, odpusť mi. Daj mi odvahu pristúpiť k sviatosti zmiernenia, keď bude možnosť. Bez teba, Ježiš, som veľmi slabá."                      
 • ,,Pane, prosím, dotýkaj sa našich duší a sŕdc.
                -        očisti, čo je nečisté,
                -        uzdrav, čo je zranené,
                -        posilni, čo je slabé,
                -        zmeň, čo vyžaduje pokánie
                -        a daj nám opäť pocítiť Tvoju milosrdnú lásku."
 • ,,Stvor v nás srdce čisté, Pane náš, a pravého Ducha obnov nám. Navráť nám radosť zo spásy a upevni v nás identitu detí Nebeského Otca."                          
 • ,,Pane, prosíme Ťa, o odpustenie našich hriechov a previnení v tomto ťažkom čase, aby sme vytrvali v modlitbe a boli čím ďalej, tým lepší. Chválime Ťa za to, že nás posilňuješ a ochraňuješ. A ďakujeme Ti aj za to, že sa v každej životnej situácií vieme obrátiť na teba v našich modlitbách. Amen "                     
 • ,,Pane, pomôž nám konať a hovoriť tak, aby sme Ti boli stále blízki a nevzďaľovali sa dobrovoľne od Teba. Buď našou silou! Amen. 🙏 "                            
 • ,,Chválim ťa, Pane, že stále chceš, že si to nevzdal, aj keď stále nepočúvam."            

Januárový kvíz

Kvíz na mesiac január s otázkami k nedeli Krstu Krista Pána má už svojho víťaza. Víťaz bude kontaktovaný emailom. Prezradíme len toľko, že je to mladý muž z našej farnosti a má krstné meno Milan. Ďalšie kolo kvízu spustíme v nedeľu 14.02.2021

Ponúkame Vám niekoľko modlitieb, ktoré nám zaslali účastníci kvízu. Nech sú povzbudením pre nás všetkých.

 • "Nebeský Otec, vďaka Ti že ma moji rodičia priniesli na krst a ja som sa tak mohla stať Božím dieťaťom, ďakujem Ti za to že túto možnosť mali aj moje deti, ďakujem ti že si nás očistil a miluješ nás. Amen."
 • "Nebeský Otec, ďakujem, že som sa krstom stala tvojou milovanou dcérou. Ďakujem Ti za krstných rodičov, ktorí mi boli oporou. Prosím za zdravie pre mojich krstných rodičov. Sprevádzaj ich prosím každý deň, a posilňuj ich v každodenných ťažkostiach. Amen"
 • "Pane, ďakujem, že som sa v krste stala Tvojou dcérou."
 • "Vďaka Ti, Ježišu, za sviatosť krstu, za milosť stať sa čistým pre Teba. Vďaka za krst našich detí, za ich rast vo viere a tvoju posilu pre nich."
 • "Ďakujeme Ti, Bože, že sme mohli byť v tvojom mene pokrstení."
 • "Môj milovaný Bože, ďakujem Ti za dôveru, že si mi dal deti, ktoré sa snažím vychovať, tebe na chválu a nám na radosť."
 • "Milý Bože, ďakujem Ti za Tvoje nekonečné milosrdenstvo a požehnanie, ktoré si do mňa v deň môjho krstu vlial.
 • Amen."
 • "Pane, ďakujem, že môžem skrze krst, ktorý som prijala patriť tebe. Amen.... :)"
 • "Bože, ďakujem Ti, že si ma prijal za Božie dieťa. Verím že kdekoľvek pôjdem, budeš pri mne a ja pri tebe."
 • "Ďakujem Ti, Bože, za mojich krstných rodičov, aj za moje deti."
 • "Pane, ďakujem za prijatie do svätej rodiny."
 • "Bože, ďakujeme za Tvoju lásku a milosrdenstvo, vďaka ktorému si nás cez krst zbavil dedičného hriechu a obnovil našu dušu."
 • "Ďakujem že som Božím dieťaťom."
 • "Ďakujem Ti Pane, krstom si zmyl náš dedičný hriech. Ďakujem Ti, že nás krstíš Duchom Svätým."