Farský biblický kvíz 2021

„Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti,“ 2 Tim 3,16

V novom roku 2021 sme mali možnosť zapojiť sa do novej súťaže, ktorou bol farský biblický kvíz :-)

Táto aktivita prebiehala každý mesiac. Obsahom kvízu boli otázky týkajúce sa nedeľných biblických čítaní. 

Aj posledné kolo farského biblického kvízu, teda kvíz za mesiac máj má už svojho víťaza. Je ňou pani Katka U. Celkové víťazky série farských biblických kvízov sú dve, pani Veronika a pani Katka V. Ich rodiny sa môžu tešiť na rodinný pobyt v centre Rodinkovo v Belušských Slatinách - https://rodinkovo.webnode.sk/

Prajeme im, aby si pobyt užili a slúžil im na upevnenie a posilnenie vzťahov v ich rodinách.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili raz či viackrát.Májový kvíz

Ponúkame Vám  modlitby, ktoré nám zaslali účastníci májového kvízu k čítaniu o jednote v Cirkvi. Nech sú povzbudením pre nás všetkých.

"Pane, ďakujem Ti, že si nám dal pápeža  Františka. Ochraňuj ho, aby mohol ešte dlhé roky spravovať spoločenstvo Cirkvi, ktoré si mu zveril. Daj mu silu, zdravie, radosť a napĺňaj ho svojím Duchom Svätým, aby mohol naďalej svetu zjavovať Teba a Tvoju nekonečnú lásku, ktorou nás miluješ. Daj mu odvahu, aby svetu prinášal pravdu. Pane, prosím, konaj svoje dielo cez všetkých svojich  služobníkov a aby šírili Tvoj pokoj, radosť, lásku, starostlivosť a pravdu. Amen"

„Pane Ježišu, prosím Ťa za zdravie a silu pápeža Františka, za všetkých dnešných apoštolov, za jednotu kresťanov a spravodlivosť vo svete. Amen“

„Pane, daj, nech Duch Svätý naplní srdce pápeža Františka, aby s láskou a múdrosťou zastával  svoj úrad. Bože, ďakujem Ti za všetkých súčasných apoštolov, ktorí svojím životom dokazujú svoju lásku k Tebe.“

"Prosíme za dar jednoty pre kresťanov, aby sme vytvorili jedno spoločenstvo. Prosíme za pápeža Františka a kňazov, aby šírili pravdu, lásku a kresťanstvo po celom svete. Ďakujeme Pánovi za všetkých ľudí, ktorí šíria vieru, jeho pravdu v rodinách, v spoločnosti a idú príkladom všetkým ľuďom svojím horlivým prežívaním lásky k Bohu. Ďakujem Pánovi za  príklad živej viery a lásky Boha od mojej mamy, ktorá svojím príkladom a vierou bude naším vzorom a príkladom navždy.+"

„Pane Bože, ďakujem Ti za Pápeža Františka, všetkých biskupov a kňazov a osobitne za duchovných pastierov v našej farnosti. Daj, aby sa vždy správne rozhodovali a vykonávali svoje povolanie podľa tvojej vôle. Prosím Ťa za celú cirkev, aby sme boli jednotní v Pravde. Prosím, ochraňuj nás pred Zlým a zachovávaj nás v Tvojom mene. Amen“

„Prosím a modlím sa za jednotu Cirkvi. Amen.“

„Pane, ďakujem za pápeža Františka, za silu spájať ľudí na celom svete. Za malých apoštolov, bežných ľudí, ktorých stretám a svojím životom svedčia o Tebe. Prosím za pravdu vo svete plnom klamstiev. Za zdravie v chorom svete. Prosím za jednotu. Ďakujem za nádej...“

„Pane, ďakujem Ti za každého služobníka, ktorého si si vyvolil, aby sa stal Tvojim ohlasovateľom. Veľmi ďakujem za terajších i budúcich kňazov v našej farnosti.  Prosím, posilňuj pápeža Františka, všetkých biskupov a kňazov, aby boli príkladom viery, lásky, nádeje a nositeľmi jednoty v Cirkvi. Amen“Aprílový kvíz

Aj kvíz za mesiac apríl má už svojho víťaza, dokonca dvoch. Obidve víťazky budú kontaktované emailom. Emaily tentokrát potešia pani Veroniku a pani Katku. 
Ďakujeme všetkým za milé zdieľanie odpovedí, názorov, pohľadov, postrehov k nedeľným čítaniam. 

Ponúkame Vám  modlitby, ktoré nám zaslali účastníci kvízu. Nech sú povzbudením pre nás všetkých.

 • ,,Pane, ďakujem Ti, že neustále konáš v mojom živote a dávaš sa mi tak spoznávať. Ďakujem Ti za všetko, čo máš pre mňa pripravené. Amen"
 • "Pane Bože, ďakujem Ti za všetky krásne zázraky Tvojho stvorenia, ktoré mám možnosť každý deň vidieť. Ďakujem Ti za to, že si milosrdný Pán a zľutúvaš sa nad nami, aj keď si to nezaslúžime. Vďaka Ti Pane za všetko, čo pre nás robíš a za tvoju nekonečnú a milosrdnú lásku. Amen"
 • "Pane, ďakujem Ti, že sa mi dávaš spoznávať. Konáš v mojom živote tak mocne a zázračne a ja to viem. Ďakujem za všetkých okolo seba, za každý deň môjho života, za všetky radosti i starosti, lebo aj tie sú potrebné, aby som mohla rásť. Vďaka za Tvoje milosrdenstvo, za sviatosti, za všetko, lebo všetko, čo mám, mám od Teba. Amen."

Marcový kvíz

Kvíz za mesiac marec má už svojho víťaza. Víťaz bude kontaktovaný emailom. Prezradíme len toľko, že je to slečna z našej farnosti a má krstné meno Barbora. Ďalšie kolo kvízu je už spustené 09.04.2021

Ponúkame Vám niekoľko modlitieb, ktoré nám zaslali účastníci kvízu. Nech sú povzbudením pre nás všetkých.

 • ,,Pane, ďakujem za to, že som sa dnes ráno zobudila, som zdravá, dýcham, mám okolo seba milujúcu rodinu, mám čo jesť ....ďakujem, že sa o mňa stále staráš. Amen"
 • "Ďakujem Ti, Pane, za všetko to dobré, čo sa mi deje, aj keď to často ani poriadne nevnímam. Ďakujem Ti za každé ďalšie ráno, za moju rodinu, mojich blízkych, za to, že máme kde bývať, čo jesť a z čoho žiť. Ďakujem Ti za zdravie. Ďakujem Ti za Tvoju lásku a Tvoje milosrdenstvo Pane. Amen"
 • "Drahý Ježišu, ďakujem Ti, že si za mňa umrel na kríži.  Ďakujem Ti, že aj v tomto covidovom čase mi nič nechýba. Ďakujem Ti, že sme všetci zdraví. Ďakujeme Ti za všetko, čo sme dostali a máme.  Amen"
 • "Vďaka Ti Pane za každý deň, ktorý si nám dal. Za všetko čo nám dávaš - zdravie, silu, vieru. Za celú rodinu, priateľov, známych, susedov ... Amen"
 • "Ďakujem, Pane, že nám stále odpúšťaš, aj keď si to nezaslúžime. Ďakujem, Pane, že si dokázal obetovať  tak veľa, vlastného syna, pre nás nenapraviteľných, ale milujúcich. Amen"

Februárový kvíz

Kvíz na mesiac február má už svojho víťaza. Víťaz bude kontaktovaný emailom. Prezradíme len toľko, že je to mladý muž z našej farnosti a má krstné meno Stanislav. Ďalšie kolo kvízu spustíme v nedeľu 14.03.2021

Ponúkame Vám niekoľko modlitieb, ktoré nám zaslali účastníci kvízu. Nech sú povzbudením pre nás všetkých.

 • ,,Chválim ťa, Ocko, že mi neustále odpúšťaš hriechy, stojíš pri mne , dvíhaš ma, keď nevládzem a neustále mi dávaš silu nevzdávať sa a kráčať. Ďakujem ti za rodinu, za farnosť a spoločenstvo."   
 • ,,Ježišu, prosím, odpusť mi moje previnenia a pomáhaj mi polepšiť sa."                      
 • ,,Ježiško, odpusť mi hriechy."                        
 • ,,Pane, v tejto chvíli nemôžem, neviem prijať sviatosť zmierenia a nie len kvôli pandémii. Veľmi ľutujem že Ti ubližujem svojimi hriechmi, prosím Ťa, odpusť mi. Daj mi odvahu pristúpiť k sviatosti zmiernenia, keď bude možnosť. Bez teba, Ježiš, som veľmi slabá."                      
 • ,,Pane, prosím, dotýkaj sa našich duší a sŕdc.
                -        očisti, čo je nečisté,
                -        uzdrav, čo je zranené,
                -        posilni, čo je slabé,
                -        zmeň, čo vyžaduje pokánie
                -        a daj nám opäť pocítiť Tvoju milosrdnú lásku."
 • ,,Stvor v nás srdce čisté, Pane náš, a pravého Ducha obnov nám. Navráť nám radosť zo spásy a upevni v nás identitu detí Nebeského Otca."                          
 • ,,Pane, prosíme Ťa, o odpustenie našich hriechov a previnení v tomto ťažkom čase, aby sme vytrvali v modlitbe a boli čím ďalej, tým lepší. Chválime Ťa za to, že nás posilňuješ a ochraňuješ. A ďakujeme Ti aj za to, že sa v každej životnej situácií vieme obrátiť na teba v našich modlitbách. Amen "                     
 • ,,Pane, pomôž nám konať a hovoriť tak, aby sme Ti boli stále blízki a nevzďaľovali sa dobrovoľne od Teba. Buď našou silou! Amen. 🙏 "                            
 • ,,Chválim ťa, Pane, že stále chceš, že si to nevzdal, aj keď stále nepočúvam."            

Januárový kvíz

Kvíz na mesiac január s otázkami k nedeli Krstu Krista Pána má už svojho víťaza. Víťaz bude kontaktovaný emailom. Prezradíme len toľko, že je to mladý muž z našej farnosti a má krstné meno Milan. Ďalšie kolo kvízu spustíme v nedeľu 14.02.2021

Ponúkame Vám niekoľko modlitieb, ktoré nám zaslali účastníci kvízu. Nech sú povzbudením pre nás všetkých.

 • "Nebeský Otec, vďaka Ti že ma moji rodičia priniesli na krst a ja som sa tak mohla stať Božím dieťaťom, ďakujem Ti za to že túto možnosť mali aj moje deti, ďakujem ti že si nás očistil a miluješ nás. Amen."
 • "Nebeský Otec, ďakujem, že som sa krstom stala tvojou milovanou dcérou. Ďakujem Ti za krstných rodičov, ktorí mi boli oporou. Prosím za zdravie pre mojich krstných rodičov. Sprevádzaj ich prosím každý deň, a posilňuj ich v každodenných ťažkostiach. Amen"
 • "Pane, ďakujem, že som sa v krste stala Tvojou dcérou."
 • "Vďaka Ti, Ježišu, za sviatosť krstu, za milosť stať sa čistým pre Teba. Vďaka za krst našich detí, za ich rast vo viere a tvoju posilu pre nich."
 • "Ďakujeme Ti, Bože, že sme mohli byť v tvojom mene pokrstení."
 • "Môj milovaný Bože, ďakujem Ti za dôveru, že si mi dal deti, ktoré sa snažím vychovať, tebe na chválu a nám na radosť."
 • "Milý Bože, ďakujem Ti za Tvoje nekonečné milosrdenstvo a požehnanie, ktoré si do mňa v deň môjho krstu vlial.
 • Amen."
 • "Pane, ďakujem, že môžem skrze krst, ktorý som prijala patriť tebe. Amen.... :)"
 • "Bože, ďakujem Ti, že si ma prijal za Božie dieťa. Verím že kdekoľvek pôjdem, budeš pri mne a ja pri tebe."
 • "Ďakujem Ti, Bože, za mojich krstných rodičov, aj za moje deti."
 • "Pane, ďakujem za prijatie do svätej rodiny."
 • "Bože, ďakujeme za Tvoju lásku a milosrdenstvo, vďaka ktorému si nás cez krst zbavil dedičného hriechu a obnovil našu dušu."
 • "Ďakujem že som Božím dieťaťom."
 • "Ďakujem Ti Pane, krstom si zmyl náš dedičný hriech. Ďakujem Ti, že nás krstíš Duchom Svätým."