Prvé sväté prijímanie 2021

Milí rodičia prvoprijímajúcich, aj napriek obmedzeniam hľadáme spôsob, ako vám pomôcť s prípravou vašich detí na prijatie sviatostí zmierenia a Eucharistie.

Svätá spoveď pred slávnosťou

Svätá spoveď pre deti a rodičov bude v sobotu 05.06. o 09:00 pre deti z CZŠ a o 10:00 pre deti zo ZŠsMŠ. Deti budeme spovedať v kostole, rodičov, ak to dovolí počasie, vonku v areáli kostola.

Príprava. Pomôžte prosím deťom s domácou prípravou na prvú spoveď. Priebeh slávenia sviatosti zmierenia nájdu v učebnici na strane 45-47 alebo v tomto súbore, spytovanie svedomia sa nachádza v učebnici na stranách 104-107 (stiahnuť). Dozrite, aby si deti poznačili svoje hriechy na papierik, predídete tak ich zbytočnému stresu a obavám, že niečo zabudnú povedať.

Rovnošaty si budete môcť prevziať v sobotu od 10:00.

Prvé sväté prijímanie

Slávnosť Prvého svätého prijímania bude pri svätých omšiach v nedeľu 06.06. Vzhľadom na aktuálne opatrenia a očakávaný vývoj situácie dúfame, že na slávnostnej svätej omši budú môcť byť prítomné deti aj so svojimi rodičmi. Preto plánujeme dve slávnosti:

Príďte prosím aspoň 10 minút pred svätou omšou. Tento rok budú pri slávnosti sedieť spolu so svojimi rodičmi. Dúfame, že sa budete môcť na slávnosti obaja. Pre každú rodinu (otec, mama, dieťa) sme vyhradili jednu lavicu alebo lavičku. Aby sme zachovali predpísané rozostupy usaďte sa na kraji lavice na tej strane, na ktorej nájdete položenú brožúrku s priebehom slávnosti. Z organizačných dôvodov sú miesta rozdelené podľa toho, akú službu deti vykonávajú pri liturgii.

Pre dôstojnejšie slávenie sme pripravili brožúrku s priebehom liturgie. Odpovede ľudu sú v nej vyznačené hrubým (bold) písmom. 

Na sväté prijímanie každé dieťa privedú jeho rodičia. Sväté prijímanie podávame na ruku, pozrite si s deťmi toto krátke video: https://youtu.be/DKMjJDF5YQk. Najprv podáme Eucharistiu dieťaťu, potom rodičom. Ak rodičia nemôžu prijať Eucharistiu, udelíme im požehnanie.

Témy, termíny, materiály

  • 29.05. nácvik na slávnosť, len pre deti, ktoré majú určenú službu. 09:00 deti, ktoré ponesú v sprievode vankúšik so sviečkou a krstnou košieľkou, alebo prednesú záverečné poďakovanie.
  • 09:20 deti, ktoré čítajú prosby. 09:45 deti, ktoré prinášajú obetné dary. 05. a 08. máj (8. Čo sa deje pri prvom svätom prijímaní, svätá omša pre prvoprijímajúcich). O 17:00 meranie detí na rovnošaty.
  • 21. a 24. apríl (7. Ježiš sa stáva chlebom, svätá omša pre prvoprijímajúcich)
  • 07. a 10. apríl (6. Cestou do Emauz, videohovor) 
  • 17. a 20. marec (5. Priblížila sa Veľká noc, videohovor)
  • 03. a 06. marec 2021 (4. Príprava na spoveď, videohovor). Prezentácia a spovedné zrkadlo.
  • 17. a 20. február 2021 (3. Sviatosť zmierenia, videohovor). Ježiš mi odpúšťa, prezentácia: Sviatosť zmierenia.
  • 03. a 06. február 2021 (2. Márnotratný syn, videohovor). Ježiš nám odpúšťa, pracovný list: Na ceste zmierenia.
  • 20. a 23. január 2021 (1. Zachej, videohovor). Ježiš je hosťom u ZachejaMal by som sa zmeniť 

Prihlásenie na katechézu alebo svätú omšu

Online katechézy prebiehajú v malej skupine (do 10 detí) a trvajú približne 45 minút. Na stretnutie sa treba vopred prihlásiť, môžete si vybrať ľubovoľný z piatich dole uvedených termínov. Pre jednoduchosť sme zvolili platformu GoogleMeet. Stačí, ak svoje dieťa prihlásite prostredníctvom linku https://meet.google.com/zjk-nqtp-hbs, podrobný návod nájdete na stránke https://www.farnostskalite.sk/p/videohovor.html.
Sväté omše pre prvoprijímajúcich slávime v kostole, deti sprevádzajú rodičia. Počet v skupine sa mení v závislosti od aktuálnych protipandemických opatrení. Na svätú omšu sa treba vopred prihlásiť.