Katechéza pre prvoprijímajúcich (online)

Milí rodičia prvoprijímajúcich, 

aj napriek obmedzeniam hľadáme spôsob, ako vám pomôcť s prípravou vašich detí na prijatie sviatostí zmierenia a Eucharistie. Keďže momentálne je sú obmedzené aj možnosti vyučovania náboženstva a náboženskej výchovy, ponúkame vašim deťom online katechézu.

Katechéza bude prebiehať v malej skupine (do 10 detí) a potrvá približne 45 minút. Na stretnutie sa treba vopred prihlásiť, môžete si vybrať ľubovoľný z piatich dole uvedených termínov. Pre jednoduchosť sme zvolili platformu GoogleMeet. Stačí, ak svoje dieťa prihlásite prostredníctvom linku https://meet.google.com/zjk-nqtp-hbs, podrobný návod nájdete na tejto stránke.

Materiály pre deti

Prihlásenie na online katechézu