Svätá omša pre prvoprijímajúcich

Milí rodičia prvoprijímajúcich, aj napriek obmedzeniam hľadáme spôsob, ako vám pomôcť s prípravou vašich detí na prijatie sviatostí zmierenia a Eucharistie.

V stredu 5. alebo v sobotu 8. mája vás s vaším dieťaťom pozývame na svätú omšu pre prvoprijímajúcich. Vyberte si jeden zo štyroch termínov a prihláste svoje dieťa. Počítame s tým, že s každým prvoprijímajúcim príde jeden dospelý. O 17:00 prebehne meranie detí na rovnošaty.

Témy, termíny, materiály

  • 05. a 08. máj (8. Čo sa deje pri prvom svätom prijímaní)
  • 21. a 24. apríl (7. Ježiš sa stáva chlebom, svätá omša pre prvoprijímajúcich)
  • 07. a 10. apríl (6. Cestou do Emauz, videohovor) 
  • 17. a 20. marec (5. Priblížila sa Veľká noc, videohovor)
  • 03. a 06. marec 2021 (4. Príprava na spoveď, videohovor)
  • 17. a 20. február 2021 (3. Sviatosť zmierenia, videohovor)
  • 03. a 06. február 2021 (2. Márnotratný syn, videohovor)
  • 20. a 23. január 2021 (1. Zachej, videohovor)

Prihlásenie na katechézu alebo svätú omšu


Katechéza bude prebiehať v malej skupine (do 10 detí) a potrvá približne 45 minút. Na stretnutie sa treba vopred prihlásiť, môžete si vybrať ľubovoľný z piatich dole uvedených termínov. Pre jednoduchosť sme zvolili platformu GoogleMeet. Stačí, ak svoje dieťa prihlásite prostredníctvom linku https://meet.google.com/zjk-nqtp-hbs, podrobný návod nájdete na tejto stránke.